Saturday, July 31, 2010

Suvila, elamu, lauteri ja tuulegeneraatori ehitamiseks on load antud.

http://www.postimees.ee/?id=294112
Ärimees ehitas kaitsealal asuvale laiule suvemaja

30.07.2010 23:58

Madis Filippov

Kuigi ärimees Olav Miil võis Varbla laidude maastikukaitsealal asuvale Pihelgalaiule ehitada üksnes loomapidamishoone, sai ta vallalt ehitusloa siiski enamaks ja sinna kerkis ka tema suvekodu.

Pärnumaa Varbla valla Mereäärse küla elanikud pöördusid keskkonnaministeeriumi poole murega. Nimelt on Pihelgalaiule ehitatud elumaja ja saun ning suvel laiul elatakse, kuigi tegemist on lindude kaitseks loodud kaitsealaga.

Neljapäeval kohapeal selgus, et Mereäärse küla elanikud on veidi pelglikud ega soovi oma nime lehes näha, kuid olid valmis asjade kulgu selgitama.

Väidetavalt kerkis aastaid tagasi Pihelgalaiule varjualune lammaste ja mägiveiste tarvis. See ei häirinud kedagi. Ent ühel hetkel paistis rannast kiigates, et varjualusele on tekkinud korsten. Aja jooksul lisandusid kaks hoonet, millest üks paistis olevat saun ja teine elamu.

Üks külaelanik avaldas kartust, et niimoodi võib uusi hooneid salaja ükshaaval veelgi kerkida ja maha ei võta neid hiljem enam keegi. «Võib-olla tänu hoolivale külakogukonnale seal linnukaitseala veel üldse ongi,» pakkus ta. «Aga siis tulevad uued inimesed ja lihtsalt ehitavad.»

Teine külaelanik väitis, et nad poleks seda tegelikult suureks probleemiks pidanudki, kui tänavu talvel poleks hakatud seal sadamat süvendama. Mürarikas tegevus kaitsealal tundus kahtlane.

Ministeeriumist selgus, et sadama süvendamine oli kooskõlastatud. Lubatud on ka ehitada karjasetuba, kuid sauna ega elamut ei tohtivat seal ministeeriumi väitel detailplaneeringu järgi olla.

Mereäärse küla paadimees nõustus meid lahkelt laiule viima, et oma silmaga kaeda. Meid võttis vastu värske muul, väike sadam ühes muljetavaldava purjekaga ja lõbusas tujus suvitajad. Üks neist tutvustas end kinnistu omaniku, ärimehe Olav Miili elukaaslasena. Ta nimetas end Pihelga Katiks.

Naine ei eitanudki, et nad seal suviti elavad, juba neli suve. Kolm hoonet on roigasaiaga eraldatud. Sisse jääb palkidest elumaja, Lõuna-Eestist pärit suitsusaun ja ait.

Lilled õitsevad, õuel on laiali mänguasjad ja mesitaru juures sumisevad mesilased. Pesu kuivab nööril, soe tuul puhub ja kadakad õõtsuvad vaikuses – tõeline idüll.

«Need on halvad ja kadedad inimesed, kes meie peale kaebavad,» leidis Kati. Ta lisas, et pealegi olevat Miil Varbla valda sisse kirjutatud ja see tähendab, et tema tulumaks laekub sinna. Seda on tõenäoliselt rohkem kui keskmisel inimesel, kuna näiteks mullu tõusis Miil Äripäeva rikaste pingereas 239. kohale.

Pihelga Kati rääkis, et suvitajad järgivad reegleid. Näiteks kui on mootorsõiduki kasutamise keeld, siis tulevad saarele aerutades.

Ta seletas, et pere karjatab mägiveiseid, mis aitab rannaniite korras hoida. Külaskäigu ajal polnud laiul ühtegi kodulooma peale kohevakarvalise kassi, kuna veised olevat olnud Saaremaal paaritumas.

Ka jäätmetega olevat tema hinnangul kõik korras. Nad pole küll hakanud ühegi prügifirma kliendiks, nagu seadus seda kõigilt majapidamistel nõuab, ent prügi võetakse endaga kaasa.

Olav Miili kodus polnud, kuid järgmisel päeval õnnestus ta telefoni teel tabada. «Kõik load on olemas ja ma ei oska rohkem midagi kommenteerida,» lausus ta.

Ja tal on tuline õigus. Ehitusregistrist nähtub, et suvila, elamu, lauteri ja tuulegeneraatori ehitamiseks on load antud. Aga kui Varbla laidude maastikukaitse-eeskiri sätestab, et sihtkaitsevööndis on uusi tootmisotstarbeta ehitisi lubatud püstitada vaid kaitseala tarbeks, siis on raske mõista, kuidas saun ja elamu sellele tingimusele vastavad.

Varbla valla ehitusjärelevalve insener Kalju Kepp ei osanud loa andmise põhimõtteid põhjendada, ütles vaid pärast korduvat küsimist, et kõik nõuded on täidetud, detailplaneering ja load olemas.

Keskkonnaministeerium vastas meile aga nii: «Keskkonnateenistuse kooskõlastatud planeeringuga on laiule ette nähtud loomapidamishoone /.../. Muude ehitiste osas (elamu, saun) ei ole tollane kaitseala valitseja ehk Pärnumaa keskkonnateenistus nõusolekut andnud.»

Keskkonnainspektsioon asus asja uurima. Kui hooned on ebaseaduslikud, siis on võimalik, et need lammutatakse.

Varbla laiud

• Seesugused rannikulähedased väiksemad laiud on Euroopa mõistes haruldased elupaigatüübid, mis on väga olulised eelkõige maas pesitsevatele lindudele sobivate elu- ja sigimispaikade säilitamiseks.

• Näiteks elavad seal mustsaba-vigle, tõmmuvaeras, väiketiir, liivatüll, punaselg-õgija, suurkoovitaja, jõgitiir, randtiir, punajalg-tilder, luitsnokk-part, rääkspart, hallhani e roohani, tuttvart, kühmnokk-luik, kalakajakas, jääkoskel, hahk ja kiivitaja.

• Kaitseala jaguneb sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks (Pihelgalaid jääb sihtkaitsevööndisse – toim).

• Sihtkaitsevööndis on keelatud püstitada uusi ehitisi, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul tee, tehnovõrgurajatised ja tootmisotstarbeta ehitised kaitseala tarbeks. Lubatud on olemasolevate ehitiste hooldus.

• 15. aprillist 30. juunini on inimestel sihtkaitsevööndis lubatud viibida järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud tegevuses ning teadustegevuses, milleks tuleb iga kord küsida kaitseala valitseja nõusolekut.

Allikas: Varbla laidude maastikukaitseala kaitse-eeskiri, keskkonnaministeerium

Miks paganat me yldse peame maksma elektri eest,kui maavara,millest see elekter tuleb on eesti maapinnas ja on koigi eestlaste yhisomandus.

http://majandus.delfi.ee/news/uudised/article.php?id=32391337&com=1&s=1&no=40

juhan, 31.07.2010 22:11
1.Energiajulgeoleku kasvatamiseks on meil vaja läbipaistvat turgu
2.Aus elektrihind lühiperspektiivis võib-olla kõrgem kui reguleeritud
3.Hind oli läbipaistmatu
4.Peame taluma ka lühiajaliselt kõrgema elektrihinna.
5.Siis saame parima elektrihinna ka meie hinnapiirkonnas

Selge see,aga miks paganat me yldse peame maksma elektri eest,kui maavara,millest see elekter tuleb on eesti maapinnas ja on koigi eestlaste yhisomandus.
Eestlasi ei saa yhele pulgale asetada euroopaga,kus paljudel riikidel puuduvad maavarad elektri tootmiseks ja on nad sunnitud kasutama ylikalleid tuumajaamu,gaasijaamu,kivisoeja amu.Kivisysi on vaja ka majade kytteks ,paljudes maades-siis ka hind suurem....
Kas siit tuleneks siis eesti hyperkasum, kuna polevkivi eest pole vaja maksta ,ja missugusel pohjusel siis on hakatud vordlema asju ,mida ei saa vorrelda,kuna lahteandmed on korralikult erinevad ?
Huvitav on veel fakt,et artikli vasturaakivused on NII ilmsed (1.2.3.4.5.)
,et tekitab hunniku kysimusi,kui ainult kunagi edaspidi 100 aastat hiljem,keegi ,,komistab,, niisuguse huvitava ja ylimalt vasturaakiva teksti otsa !Siis juba vast ka teatakse,millest niisugune omapeatsi arusaamatu tekst ?

Iga eestlane on oluline

november 1st, 2006


"Hiislar," ütles ta mulle, "Miks peetakse mind mõnedes pere ringkondades väheväärtuslikuks? Ma olen sündinud eesti emast, aga ma ei pea käsust eriti rangelt kinni. Kas ma olen nüüd vähem väärtuslik eestlane?"
Nägin ta silmis valu, kui ta kordas valusaid sõnu ja tundsin ise kurbust. Püüdes teda lohutada ütlesin: "Püüa unustada, mis nad ütlesid. Sa ei ela seal ja sa ei käi nondes hiites. Õnneks elad sa palju mõistvamas kogukonnas."
"Aga" protestis ta õigustatult, "eesti rahvas on üks tervik ja kui mõned eestlased eraldavad end teistest, ei saa ma ju paljalt seepärast rahuneda, et see otseselt mind ei puuduta"
Ta sõnad puudutasid otse asja tuuma ja pidin tunnistama, tal oli õigus.
Me oleme üks rahvas, üks plokk, ja kui üks meist puudub, mõjutab see kogu tervikut. On tõde, et kõik eestlased peavad võrdsetel alustel järgima Maausku. Kuid on samavõrra tõde, et need, kes ei täielikult ei järgi Maausku- on täieõiguslikud ja võrdsed eesti kogukonna liikmed. Eelkõige on iga eestlane Jumala armastatud laps. Iga eestlane on valitud rahva osa, integreeritud tervikusse.
Diamonds – teemandid

Addold Mossin, võis seista tundide kaupa ja tervitada eestlasi igast eluvaldkonnast, kes teda vaata­ma tulid. Ta oli elatanud mees ja tal polnud enam noorusele omast jõudu, kui keegi küsis temalt: "Kas sa kunagi ei väsi?"
"Iga eestlane on kalliskivi," vastas hiislar. "Kalliskive kokku lugedes ei väsi."
Hiislari vastus tundus esma­pilgul pigem poleemiline kui praktiline. Kas tõesti iga eestlane on kalliskivi? Aga kuidas jääb kurjategijatega? Kuidas jääb tundetute, ülbete ja ennasttäis eestlastega? Kuidas jääb eestlastega, kes on täielikus teadmatuses Maausust? Tõde on, et hiislari ütlus ei ole poleemiline, vaid see on fakt.
Uku prohveteeris eesti rahvale, "This is the nation I have formed for [the service of] Myself. My praises they shall tell. See on rahvas, kelle ma enesele olen valmistanud. Nad jutusta­vad minu kiidetavusest. Eesti­keelne tõlge on pisut teise rõhuga – Rahvas, kelle ma enesele olen valmistanud, peab jutustama minu kiidetavusest. (43:21)"
Missugune huvitav väide. Jumal valmistas eesti rahva Enese jaoks, Enese eesmärki­deks. Kuidas me siis teenime Jumala eesmärki? Võiks oletada, et me teenime Jumalat läbi palve, Maausu uurimise ja käsu järgimise.
Kuid prohvet ütleb: "Ei! See rahvas teenib mind isegi enne, kui ta laulab mulle kiitust!
Prohvet ei ütle, et Jumal valmistas eesti rahva nii, et see rahvas oleks võimekas laulma Temale kiitust. Ta ütleb, et eestlased valmistati Jumala jaoks. Punkt. See, et eestlased laulavad Jumalale kiitust, lisandub hiljem.

Seaduslike volituste andmine Kuningale

Ainuüksi ühe eestlase olemas­olu, isegi sellise eestlase olemasolu, kes ei palveta, ei uuri pühakirja ega järgi käsku, on tunnistus Jumala suurusest. Jumal on esmalt ja ennekõike meie Kunin­gas ja meie oleme esmalt ja ennekõike Ta alamad.
Kuningas ei saa valitseda, kui pole rahvast, keda ta võiks valitseda. Alamate olemasolu on eeldus, et Kuningas saab tõusta troonile. Isegi selline alam, kes ei kuuletu Kuninga seadusele on rahvuse liige ja annab oma panuse, et troon on seaduslik.

Igal rahvusel on oma kõr­gem klass ja tavakodanikud. Monarhia ei ole seadustatud, kui seda aktsepteerib vaid aadel­kond. Kogu rahvuse tunnustus – vaimulike, kõrgklassi ja tavako­da­nike oma- seadustab kunin­gavõimu. Iga kodanik, isegi kurjategija, seadustab Kuninga trooni.
Eestlastel on oma kõrgklass ja tavakodanikud. Õiged ja vagad, meie õpetajad ja targad, on kõrgklass. Kuid vagad üksi ei saa seadustada Kuninga valit­sust. Et olla Kuningas, vajab Jumal igat tavalist eestlast sama­palju kui Ta vajab vagasid eestlasi. Ta vajab seda, kes käsku ei järgi samapalju kui seda, kes käsku järgib. Üks eestlane ei ole teisest suurem. Kuninga jaoks on kõik võrdsed.
" See on rahvas, kelle ma enesele olen valmistanud." Veel enne kui me laulame Temale kiitust, me seadustame Tema valitsust. Seda väelist eesmärki teenime me kõik võrdselt.

Me võime….ja peame

Eeltoodu ei vabasta meid Maausu ja käskudest. Eeltoodu ei õigusta käsu vähest järgimist osade eestlaste poolt. See lihtsalt tähendab, et ükski eestlane ei tohi alahinnata teist, ei päritolu, käsutäitmise ega kuuluvuse pärast, sest me täidame üliolu­list rolli.
Mõned estlased on üles kasvanud koos Maausuga. Teised kasvasid üles küll koos Maausuga kuid kahjuks jäid negatiivsete mõjude meelevalda ja pöördu­sid Maausust eemale. Viimased võivad ehk mõelda, et nad on nüüd lahutatud või võimetud tagasi pöörduma Maausu rajale, Jumalale kiituse laulmise rajale.
Loeme prohvetit, kes ütleb: "Nad hakkavad laulma minu kiidetavusest" Iga viimane kui eestlane on tähtis, iga viimane kui eestlane on ülioluline ja iga eestlane võib, peab ja hakkab laulma kiitust Jumalale.
Me oleme õnnelikud, et meile on kingitud eriline seisus. Me oleme õnnelikud, et meile on kingitud eestlase hing. Prohvet ütleb ka, et meil on potentsiaal ja kohustus toita oma hinge ja tuua see esile.
Me võime endast esile tuua parima. Veel rohkem me võime aidata teistest esile tuua pari­mat.
Me võime käsku järgivas eestlases tuua esile parima, kui õpetame neile kuidas suuren­dada nende armastust ja aus­tust kõikide eestlaste vastu. Me võime sekulaarsest eestlasest välja tuua parima, kui näitame neile tõelise Maausu ilu ja soojust.

Perekonnaks kokku liidetud

Seda eesmärki ei saa teos­ta­da lahkmeele ja usaldamatuse õhkkonnas. Me oleme kohusta­tud igale eestlasele lähenema armastuse ja lugupidamisega. Me peame igat eestlast kohtlema austusega, mida Jumala prints väärib. Me peame kalliks pida­ma igat eestlast, sest me kõik oleme Jumala lapsed. Me pea­me armastama igat eestlast, sest me oleme üks perekond. Me peame austama igat eestlast, sest igaühel meist on oluline roll meistri Jumala plaanis.
Lisaks Kuninga valitsuse seadustamisele on iga viimane kui eestlane elav tunnistus Jumala armastusest eesti rahva vastu ja tunnistus Tema väest, mis dikteerib ajaloo kulgu. Eesti rahva jätkuv eksistents on ajaloo üks suurimatest imedest. See kehtib eriti meie põlvkonna kohta, kes me oleme jumalate pojad ja tütred. Meie päevil ja meie ajal on iga elav ja kõndiv eestlane tunnis­tus Jumala suurusest ja armas­tusest. Selle tõsiasja tunnista­jaks olemine ei nõua Maausu järgimist. Seda tunnistab lihtsalt fakt, et me oleme olemas. Mitte ühelgi eestlasel pole õigust teise eestlasega lõpetada, sest kui lõpe­tame – viskame välja tunnistuse Jumalast.
On tõsi, et Maausk volitab patustajate avalikku häbistamist, et neid patust eemale hoida.
Kui eestlane teab, et ta patt tuuakse avalikkuse ette, ta kahetseb ja pöördub patust. Siiski, tohib Seaduse tõde vaid teatud tingimustel rakendada. Selle kirjutise sisse ei mahu kõik detailid, mida peab arvestama enne karistuse rakendamist. Olulisim on, et esmalt on kohus­tus rääkida patustajaga armas­tuse ja osavõtlikkusega.
Seadus käsib patustajaga rääkida korduvalt ja mitte kaota­da lootust pärast ühte või kahte katset. Seadus käsib kaasa haarata teisi, kellel võiks olla suurem autoriteet patustaja silmis. Kõige rohkem kohustab seadus ettevaatlikult arvesse võtma kõiki asjaolusid enne, kui isiklik fakt avalikustatakse.

Suvi kibutsis

http://www.iisrael.ee/index.php?id=23

Mariann Veisson, üliõpilane
Esimesed muljed

Päike särab taevas. Sisenen raudväravast. Minu ümber on traataed. Valvur tervitab mind peanoogutusega. See esmapilgul suletuna näiv koht pole sugugi nii hirmuäratav. Juba mõne meetri pärast märkan enda ümber lõhnavat lillemerd ning punakaid granaatõunapuid. Mõne hetke pärast haistan lehmalauda lähedust, veel enne kui see vaatevälja on jõudnud. Kuid peagi, hoia alt! Mööda kitsast teeäärt vurab väike kolmerattaline päikesevarjuga elektrisõiduk pensionäripaariga, kes tihedalt teineteise haardes on, et mitte välja kukkuda. Tegelikult on see igapäevane sõiduriist ikkagi ühele inimesele mõeldud. Naerul nägudest võib aga välja lugeda, et neile see muret ei tekita.

Äkki avastan end mõttelt-kas tõesti olen Iisraelis? Algul üsna ebarealsena tundunud ideest kaheks ja pooleks kuuks kibutsisse vabatahtlikuna tððle minna oli saanud reaalsus.

Oma ajutise kodu ukselävele jõudes sattusin paarikümne vabatahtliku kibutsis tððtaja uudistava pilgu alla. Need, põhiliselt 20-ndates eluaastates noored, rahvuselt nii ungarlased, austraallased, ameeriklased, mehhiklased , hollandlased kui ka skandinaavlased, olid sama valiku teinud. Peagi kasvaski samadest uudishimulikest pilkudest välja sõprus, mis siiani kirjade kujul jätkub.
Minu päev kibutsis

Kell 6.15 tiriseb kell ning juba 15 minuti pärast tõttangi tööpostile pesumaja poole. Igahommikune päikesetõus on kui sissejuhatus ilusasse päeva, kuigi pesumaja ise pole just paljulubav. Tõepoolest, ei saanud minust ei banaanikorjajat ega avokadode istutajat, samuti ei pidanud ma maja ümbert rohuliblesid noppima ega basseini puhastama. Ka kastide ladumine ja kalatiigis askeldamine jäid seekord proovimata. See-eest andsid esmapilgul igavate töödena tundunud pesu voltimine, pressimine ja riiete masinasse toppimine ning väljavõtmine uskumatu elamuse. Jah, siinkohal võin veidi luisata. Pigem lõi erilise meeleolu pesumajas valitsev atmosfäär, mis nii elamusterohke oli. Kuna ükski vabatahtlike poolt tehtav töö ei olnud just vaimset laadi, said määravaks pigem inimesed, kes su ümber olid ning samuti ka tööaja pikkus. Minul lõppes see juba tunnike pärast keskpäeva.

Mis oli siis selles tööõhkkonnas nii erilist? Usun, et üleüldine emotsionaalsus pidevate õlalepatsutuste ja kallistustega, anektoodid, ühe töötaja eriline anne imiteerida loomahäälitsusi (mida ta varmalt demonstreeris) ja eestlase kõrvale harjumatult käre hääletoon iseloomustavad sealset meeleolu. Kirjutamata reeglite hulka kuulus ka hommikune kohvipaus, isegi kui otsest vajadust selleks alati ei tundnud. "Time out" oli samuti üks tihtikasutatavaid välendeid. Üsna tüüpiline oli ka see, kui üks töötajaist sattus parajasti huumorisoone peale ning kõik ülejäänud end kuulama unustasid. Märkamatult ununesid nii töö kui kohustused, samas kui kell rahulikult edasi tiksus. Kiiret polnud kuhugi. Nii saadigi töötunnid täis ning taas võis basseini äärele lõõgastuma minna. Teel koju juhtusin tihti kokku traktoristiga, kes pesukastikoormaga oma rituaalset ringi pesumaja ja triikimismaja vahel tiirutas.

Kui päike oma haripunkti jõudis, võis märgata väikest sagimist söögimaja suunas. Pealtnäha üsna tagasihoidlikust majast sai kolm korda päevas kohalike suurim suhtlemispaik. Kibutsis kuuluvad söömise juurde enesestmõistetavad reeglid. Süüa võib nii palju kui hing ihkab, ilma et rahakoti pärast muret peaks tundma. Siinkohal oli küll minu kibuts teatavaid uuendusi läbi viinud, sest magnetkaardile oli kindel limiit peale pandud. Julgen öelda, et isule jättis see aga piisavalt rõõmu.

* * *

Vaadates kibutsi liikmeid ja rääkides nendega, hakkasin ajapikku üha enam nende elustiili mõistma. Põhimõtteliselt on neil ju kõik eluks vajalik olemas, seda enam, et heaolu hindamine toimub kibutsis veidi teistsuguste väärtushinnangute järgi. Et neid väärtushinnanguid paremini mõista, soovitan kõigil kohapeal kibutsi elust osa saada.

Kibuts

Kibuts
http://www.iisrael.ee/index.php?id=18

Kui sajandi algul esimesed entusiastlikud juudid Iisraeli riiki üles ehitama tulid, ei leidnud nad endi ees sugugi "mee ja piima maad". Pigem oli see vaesunud ja vähearenenud maa, mida eraldi t��tades oleks olnud �sna v�imatu �les ehitada. Nii moodustatigi kibutsid, kollektiivsed asustused, mis eksisteerisid kommuunip�him�tete alusel. T�nap�eval on riigis 280 kibutsit, mille liikmed moodustavad ligi 3% Iisraeli rahvastikust. Kibutsi suurus ulatub kahesajast kahetuhande liikmeni.

Nagu teada, on olemas nii religioosseid kui ka ilmalikke kibutse. Minu kogemus on ilmalikust kibutsist, kus religioossed rituaalid j�id enamasti tagaplaanile. Vaid sabati ajal oli atmosf��r argip�evast erinev. Siis s��dati k��nlad ja pakuti kooki.

Kibutsi p�him�tete kohaselt on k�igil v�rdsed �igused. K�ik on �hine, mis t�hendab, et liikmeks saamisel jagatakse kibutsiga ka eraomandit. K�ik eluks vajalik, nagu s��k, eluase, kool, lasteaed, pesumaja, vabaaja veetmise v�imalused ning riided, tagatakse kibutsi poolt. Lisaks on kindlustatud turvalisus, kibutsi j�ukusest olenevalt ka sportimisv�imalused ja kohalikud kultuuri�ritused. Elanike kohus on vaid t��d teha ja elu nautida. Varem j�eti lapsed kohe peale s�ndi kasvatajate j�relvalve alla, et emad saaksid keskenduda rohkem t��le. Isegi t�nap�eval on m�nes kibutsis samasugune tava. Lapsed kasvavad �ksteisega kokku juba maast-madalast ning j��vad kokku kuni kooliaja l�puni. T�nap�eva kibutsi suureks mureallikaks on noorte lahkumine peale kooli. Seet�ttu m�eldakse �mberkorraldustele palgas�steemis. Noorte motiveerimiseks toetatakse ka nende �pinguid �likoolis. Peale k�rghariduse omandamist tuleb aga noorel saadud toetusraha j�lle t��ga tasa teha. Et t�� liiga monotoonseks ei muutuks ja et s�ilitada v�rdust t��de jaotamisel, toimub ts�kliline rotatsioon t��kohtade vahel. Seet�ttu v�ivad haritud kibutsnikud lisaks lihtsamatele t��dele saada ka juhtimis- ja finantsoskusi n�udvaid t�id.

Aja m��dudes on ka kibutsite p�him�tetes toimunud muutusi ning �sna tajutav on ka nende muutuste edasine kulg. Algul peamiselt p�llumajandusele toetunud kommuunid orienteeruvad n��d �ha enam t��stusele, turismile ja teenuste pakkumisele.


Lingid

* KIBBUTZIM SITE
* Kibbutz Program Center
* Svekiv
Kirjeldused

Suvi kibutsis
Mariann Veisson, üliõpilane

Mürk:Aspartaam

http://www.holisticmed.com/aspartame/

CONCLUSIONS

http://www.solhaam.org/articles/kibbut.html

The success and wealth of kibbutzim resulted from large capital sums provided without strings by world-wide Jewish communities at considerable hardship to the communities.

But most Israelis outside the kibbutz movement were then struggling under tough conditions to make ends meet and gain a reasonable standard of living.

Although kibbutzim had the ability to give and share with others who were in need, to pass on the benefits of what they had been given, to spread the application of co-operative principles, they signally failed to do so.


Some kibbutzim have become capitalist employers of labour. Co-operative principles have been replaced by self-interest. To the extent to which this is so is their higher standard of living and quality of life the result of profiting from the work of others.

And some of these kibbutzim have separated their industrial enterprises from the kibbutz community. Policy setting and management have been distanced from kibbutz members and it would appear that to this extent managers and directors are attempting to take over control from kibbutz members. Appointing of external managers is likely to make matters worse in the end.

Kibbutz members are at risk of losing control over their destiny when community-orientated decision-taking moves towards profit-maximising.


Borrowing had been cheap at the time kibbutzim were lent (received) donated funds from Jewish communities at next to zero interest rates compared with inflation. The prosperity of the kibbutzim had developed from the donated funds they had been lent (given) in the past. <8>

So when about ten years ago inflation in Israel reached over 200 per cent and exceeded interest rates then being charged, borrowing again seemed cheap. And kibbutzim took out large loans from banks.

But the banks were not giving money away as had the Jewish communities. Inflation dropped to 50 per cent and then to 20 per cent while interest rates stayed high at 60 per cent and then 40 per cent.

As a result many kibbutzim now have to repay what they borrowed, have to repay large debts and pay high interest charges to the banks.


Within the kibbutz all are equal, all share to the same extent. Some are more able than others, some do more than others, but all are paid the same. Earnings are pooled and divided equally.

But some kibbutzim are now considering introducing income differentials. Members could then be paid according to the profit-maximising market value of their work. Together with giving members greater spending choices, there is the risk that such changes can lead to greater inequality. Such changes could reverse the very ideals on which community life is built by creating poor and rich kibbutz members.


The system of allocating work by handing out jobs, by rotating them, is fair from the point of view of some work being more pleasant or satisfying than other kinds of work, from the point of view of members' abilities and skills, likes and dislikes. Decisions about work are made by and close to the people doing the work.

On the other hand, imposing decisions about work when these are made remotely in a managerial hierarchy, usually demotivates. In a natural reaction to the style of management, workers cease to care, lack commitment and dedicated effort.


For some time now many able and disillusioned young have been leaving kibbutz life for more rewarding and satisfying life outside.

Some kibbutzim are attempting to counter this trend by letting younger members study for professional and academic qualifications, largely of their choice. In turn the member is expected to commit himself to life on the kibbutz.

And members may work to an increasing extent outside the kibbutz, their salary being paid directly to the kibbutz.

DISILLUSION AND APATHY

http://www.solhaam.org/articles/kibbut.html

For some time now many able and disillusioned young have been leaving kibbutz life for more rewarding and satisfying life outside.

Kibbutzim are attempting to counter this trend by letting younger members study for professional and academic qualifications, largely of their choice. In turn the member is expected to commit himself to life on the kibbutz.

Members work to an increasing extent outside the kibbutz and their salary goes directly to the kibbutz. {KIB 03}


The system of allocating work by handing out jobs, by rotating them, is fair from the point of view of some work being more pleasant or satisfying than other kinds of work, from the point of view of members' abilities and skills, likes and dislikes. Decisions about work are made by and close to the people doing the work.

On the other hand, imposing decisions about work when these are made remotely in a managerial hierarchy, usually demotivates. In a natural reaction to the style of management, workers cease to care, lack commitment and dedicated effort. {KIB 09-12}


And now look again at what has been reported about Kfar Hanasi {KIB 03}:

1.

None of the manual workers in Kfar Hanasi's foundry is a member of the kibbutz.

Kfar Hanasi are now treating individual kibbutz operations as profit centres, looking at their profitability and costing labour.

Differential salaries are being discussed and kibbutz members are to have the choice of community dining, eating out or cooking at home.

Kfar Hanasi's Member Assembly has been replaced by closed circuit television apparently because it has been 'so poorly attended in recent years'.
2.

Motivation is lacking, people do not seem to care any more. The young tend to leave the kibbutz, and there is a fear of people leaving.

What seems to be happening in this kibbutz is that 'contribution to profits' is coming in, pay differentials are coming in, decision-taking by members is going out, 'service to community', motivation and commitment are going out, younger members are leaving.

MANAGEMENT TAKEOVER ATTEMPTS

http://www.solhaam.org/articles/kibbut.html

Afikim, with 1,400 residents the second-largest kibbutz in Israel, has factories which are 'run on purely capitalistic lines by boards of directors, mostly outside experts appointed for their business or technical acumen.' {KIB 02}

Its industrial enterprises have been separated from the kibbutz community. Policy setting and management have been distanced from kibbutz members and it would appear that to this extent managers and directors have begun to take over control from kibbutz members.

Kibbutz members are at risk of losing control over their destiny as community-orientated decision-taking moves towards profit-maximising. And so one would like to know more about their policy setting processes, about how they hire and fire directors and managers, about how the pay of directors and managers compares with kibbutz members.


But Kfar Hanasi are now treating individual kibbutz operations as profit centres, looking at their profitability and costing labour. 'Contribution to profits' seems to be replacing 'service to community', motivation and commitment.


Borrowing had been cheap at the time kibbutzim were lent (received) donated funds from Jewish communities at next to zero interest rates compared with inflation. The prosperity of the kibbutzim had developed from the donated funds they had been lent (given) in the past. <8>

So when about ten years ago inflation in Israel reached over 200 per cent and exceeded interest rates then being charged, borrowing again seemed cheap. And kibbutzim took out large loans from banks.

But the banks were not giving money away as had the Jewish communities. Inflation dropped to 50 per cent and then to 20 per cent while interest rates stayed high at 60 per cent and then 40 per cent.

As a result many kibbutzim now have to repay what they borrowed, have to repay large debts and pay high interest charges to the banks.


In a deal completed with the government, the banks agreed to write off a quarter of the debts. The kibbutzim have to repay debts totalling something like GBP 1.5 billion. A condition is that 'kibbutzim will have to cut back on many of their non-profitable operations'. {KIB 01}

So it seems that these kibbutzim are expected to maximise profits (for the benefit of money lenders) at the expense of what may be more worth-while community-orientated activities.

DIFFERENTIAL PAY - DIFFERENTIAL SPENDING

http://www.solhaam.org/articles/kibbut.html

Within the kibbutz all are equal, all share to the same extent. Some are more able than others, some do more than others, but all are paid the same. Earnings are pooled and divided equally. But in at least one instance are differential allowances being introduced: members are to be paid according to the market value of their work {KIB 02}.

What is the value of one person's work when compared with another? How do you assess the value to the kibbutz, to the community, of the work of a nurse, teacher, manual worker, musician or manager? Market value is a rate of pay which outside the kibbutz rewards service to directors and chief executives and not service to the community. {KIB 05}

Introducing differential pay is often the prelude to managers, directors or professionals demanding higher differentials and pay for themselves. Demanding the higher pay which can be earned outside as a result of maximising profits regardless of its cost to the community {KIB 06-08}.

In some cases, kibbutz members and families are being enabled to do more for themselves, to have greater choice.

Ein Zivan shut its communal dining room and slashed collective expenditure, leaving more choices to individuals. {KIB 02}

Kfar Hanasi in 1995 intended to convert its large dining room into what will in effect be a restaurant. Kibbutz members will then have the choice of community dining, eating out or cooking at home. Family budgets are to be increased accordingly. {KIB 03}


The risk is that such changes can lead to greater inequality, particularly if combined with income differentials within the kibbutz. Such changes could reverse the very ideals on which community life is built by creating poor and rich kibbutz members.


It is those who expect to gain financially at the expense of others who are likely to advocate internal income differentials.

AGRICULTURE, MANUFACTURING, SERVICES

http://www.solhaam.org/articles/kibbut.html

The underlying kibbutz ideology of shared work and shared success, of community-orientated living and social responsibility, was weakened by material success. So now socialist kibbutzim permanently employ labour from outside the kibbutz.

Year by year volunteers flocked to the kibbutzim to share in the struggle for a better and more secure life for the kibbutz and so for its members and for the community at large. Freely contributing their labour while sharing to some extent in the life of the kibbutz. But volunteers to a considerable extent ceased to be motivated by ideology. And to a considerable extent are now regarded as cheap labour by the kibbutz.

Kibbutz members had struggled hard and well and were now enjoying the fruits of their labours. Economic success, social security and wealth came in, co-operative principles went out.

Working for their own benefit, they became profit-taking owners and employers. Kfar Blum and Kfar Hanasi, for example, employ workers from outside in their factories. None of the manual workers in Kfar Hanasi's foundry is a member of the kibbutz. {KIB 01, 03}

Kibbutzim have become employers of labour. Co-operative ideology has been replaced by self-interest. To this extent is their higher standard of living and quality of life the result of profiting from the work of others.


And this outlook has began to affect life within the kibbutz.

SUCCESS AND WEALTH

http://www.solhaam.org/articles/kibbut.html

The success of the kibbutzim became a byword in Israel. Agriculture in Israel was more capital intensive than in the USA. While urban life was tough and insecure in a taxing climate, kibbutz members had a secure and high standard of living and a good quality of life.

Life on a prosperous kibbutz includes its cultural centre or concert hall, use of swimming pool and tennis courts, film shows, lectures and concerts. <2>

As an open-air swimming pool was replaced by an even bigger one, as a new concert hall was built, as factories were started and outside labour was employed, the rest of Israel saw them as living in a 'paradise on earth', as a 'community of millionaires'. And there are many struggling Israelis who see kibbutz wealth and life-style as the result of state handouts.


How come? And what does the future hold? So let us look in a little more detail at what actually happened.

The kibbutzim were backed and supported by world-wide Jewish communities. Much if not most of the money was channelled through the Jewish Agency (Sochnut) which financed, or else provided, water supplies, electric power, roads and capital for land (when required), housing, equipment, machinery, livestock.

Here are some simple figures {KIB 04}:

Take agriculture. Take the year 1975. In that year alone farmers received USD 130 million <3> in unlinked loans, about 83 per cent of the total investment in agriculture. 'A good part of these loans were given by the Jewish Agency, for the traditional 50 years at 2 per cent, unlinked of course, and with a grace period <4> of 20 years'.

At Israeli inflation rates of about 40 per cent each year all the loans mentioned are practically wiped out in seven years, never mind 50 years. The loans were, for all practical purposes, free gifts to agricultural settlements <5>.

Kibbutzim received unlinked fifty-year loans with repayment starting after ten or twenty years. At interest rates far below rate of inflation, the amounts being paid back to the Sochnut were negligible compared with the loans received, in effect a free gift.

The success and wealth of kibbutzim resulted from large capital sums provided without strings by world-wide Jewish communities at considerable hardship to the communities.

No wonder the riches and success of the kibbutzim and of kibbutznicks (kibbutz members) became a byword in Israel. Living a good life in paradise on earth, that is how the rest of Israel saw them.

ORGANISATION AND DECISION-TAKING

http://www.solhaam.org/articles/kibbut.html

All are equal regardless of the work done and all share equally in the work to be done, the available services and the democratic management of the kibbutz.

Decisions are made jointly by the General Assembly of all kibbutz members. The General Assembly decides policy and allocates responsibilities (work) to individual members by electing managers and assigning work.

One member could, for example, be given responsibility for work scheduling and for allocating work to individual members. Such work in larger kibbutzim could also be handled by committees whose members are also elected by the General Assembly, the chairperson often doing this work full time.

Members occupy their role for a limited period, say one or two years, often full time in larger kibbutzim, and jobs (roles) are rotated.

The functions covered in such ways are the usual ones found in any enterprise or community and can vary from kibbutz to kibbutz. Finance, transport, health, short-term and long-term planning, social and cultural activities, communal dining, laundry, creche facilities, and so on.


Decision-taking by the General Assembly can involve heated argument, infighting between factions and marshalling of support. Suppose money is limited, a tractor has to be bought and only one child can be sent to study at university, both fees and maintenance being required. One child out of two and your child is one of the two. Such problems can prove very divisive within such a close community

Property such as land, buildings and equipment, factories and tools, is owned by the kibbutz, is owned jointly (collectively) by the community.

http://www.solhaam.org/articles/kibbut.html

KIBBUTZIM

The kibbutz is the best known of Israel's three types of co-operative farming settlements <7>. Its members live in a single community and share the work. The word kibbutz is the Hebrew name for such a community.

Kibbutzim <1> were mainly agricultural co-operative communities. Property such as land, buildings and equipment, factories and tools, is owned by the kibbutz, is owned jointly (collectively) by the community.

There is no private wealth and members transfer all their assets (but not personal belongings) to the community when joining. The kibbutz looks after all the needs of its members and their families and usually provides communal dining, laundry and other services and facilities for its members.

Families do have private accommodation and some personal property, and what is provided depends to a considerable extent on how rich the kibbutz is, on what they can afford.

'From each according to their ability, to each according to their need' is practiced. The kibbutz looks after its members from cradle to grave and this includes education and social security. Children are largely brought up by the community.


It was only through this kind of co-operative living that a deprived people could settle successfully in a hostile environment. Aided by the community at large, the settlements successfully struggled to establish themselves and prospered.

But there are few kibbutz members who do not know that the pioneering spirit, the drive and motivation to succeed, diminished and evaporated with success. Kibbutz members are aware of the need for rejuvenating the movement, its settlements, its ideological motivation and its drive.


Children were brought up communally in age groups, away from their parents. One age group would progress from creche to nursery to school and so on, living together during the week and seeing their parents, and perhaps living with them, only at weekends.

This may have freed both parents for work and defence in the initial struggle for survival. But the practice was continued when successful, possibly to free women for work and so increase production. But it was done at the expense of the family.

Of any group in the country, the kibbutz children consequently showed the highest incidence of mental problems. The kibbutzim have had to backtrack and now give their children a more normal and strengthening family-life experience with their parents.


Kibbutzim now own and operate factories, hotels and restaurants, and much else. Degania, for example, has a factory with an annual turnover of about USD 15 million which provides roughly 75 per cent of its income. {KIB 02}

And kibbutzim are successful. Three per cent of Israel's population, about 125,000 people, live in 270 kibbutzim ranging in size from say 200 to 2,000 members. They produce something like 50 per cent of Israel's agricultural produce and about 9 per cent of its industrial goods.

Juudinärakaid on alati küüditatud.

http://www.muuseum.harju.ee/holokaust/index2_est.htm

Natsid aktiivselt hävitavad võõrkultuure,käsil on koraani hävitamine...

Wiesenthal Center Condemns Church’s Plan to Burn the Koran On 9/11

July 30, 2010

Center says 9/11 should be a day of prayers for the victims and their families—
“The burning of the book holy to the world’s Muslims is morally repugnant.”

The Simon Wiesenthal Center joined the Evangelical Christian community in condemning a Gainsville, Florida church, the Dove World Outreach Center, for planning an “International Burn a Koran Day” this September 11th, “In remembrance of the fallen victims of 9/11 and to stand against the evil of Islam. Islam is of the devil!”

“September 11th should be a day for prayers for the 9/11 victims and their families and redoubling our resolve to defeat Al Qaeda and all other terrorists bent on our nation’s destruction, including all those who validate the culture of death,” said Rabbi Abraham Cooper, the Center’s Associate Dean and Rabbi Yitzchok Adlerstein, the Center’s Interfaith Director.

“The burning of the book holy to the world’s Muslims is morally repugnant,” the Rabbis continued. "We urge leaders of this Church to cancel this despicable act, which will certainly spawn a wave of new recruits for Islamist extremism and terrorism,” they concluded.

The Simon Wiesenthal Center is one of the largest international Jewish human rights organizations with over 400,000 member families in the United States. It is an NGO at international agencies including the United Nations, UNESCO, the OSCE, the OAS, the Council of Europe and the Latin American Parliament (Parlatino).

For more information, please contact the Center's Public Relations Department, 310-553-9036, join the Center on Facebook, www.facebook.com/simonwiesenthalcenter, or follow @simonwiesenthal for news updates sent direct to your Twitter page or mobile device.

Liikmeks olemise tingimuseks on kuulumine kristlikku kogudusse ning soov toetada ja aidata natse.

http://usk.ee/iisrael

Iisraeli teemalised teenimistööd

Eestis teevad tänuväärt tööd:

JRKS esti Osakond – http://www.iisrael.ee

Jeruusalemma Rahvusvaheline Kristlik Suursaatkond – Eesti Osakond.

JRKS Eesti osakond loodi mittetulundusühinguna 1993. aastal. Liikmeks olemise tingimuseks on kuulumine kristlikku kogudusse ning soov toetada ja aidata juudi rahvast, olenemata nende religioossetest tõekspidamistest ja geograafilisest asukohast.

Eesmärk on hoida Eesti kristlaskonda kursis Jumala poolt valitud natside käekäiguga.

http://usk.ee/iisrael

Raadiosaade – Iisrael ja meie

See on Iisraeli tutvustav saatesari, mille eesmärk on hoida Eesti kristlaskonda kursis Jumala poolt valitud rahva käekäiguga. Saadetes käsitletakse Iisraeli ajalugu, tänapävaseid probleeme, elu ja olu. Toimetaja: Ülo Niinemägi.

Kuressaare pereraadio eetris: Esmaspäeval kell 18.30 ja reedel kell 11.00 ja kell 17

Leviala: Saaremaal 89,0 Hiiumaal 88,7 Läänemaal 89,4

Seista Jumala rahva taga ja toetades Iisraeli...seista natside taga ja toetada natsimaad...

http://usk.ee/iisrael

IISRAEL – SEISTES KOOS – ME TOETAME IISRAELI!

Aastaid tagasi tekkis idee, teha eestikeelne bänner, mida saaks kasutada kristlastest webmasterid oma kodulehtedel! Mujal maailmas on seda siin – seal näha. Kristlased toetavad Iisraeli ja õnnistavad lepingurahvast. Paljudes kirikutes ja kogudustes on näha Eesti lipu kõrval lehvimas Iisraeli lippu. Nähes alati seda lippu, tulevad mulle meelde Jumala tõotused, mis töötavad tänaseni. Õnnistus on tulnud juutidelt manitseb meid Pühakiri!

Seista Jumala rahva taga ja toetades Iisraeli – KEDA JUMAL EI OLE HÜLJANUD! Paljud paganad ja uuestisündinud paganad on ka unustanud tõsiasja, et väärisõlipuu on Aabrahami sugu- Rahvas kellega Jumal tegi lepingu tuhandeteks põlvedeks. See oli Jumalik ettemääratus ja valik, meil siin kobiseda pole midagi. Kuigi juudid hülgasid Messia – Jeesuse on Jumalal nende jaoks perfektne plaan, mis hoogustub lõpuaegadel.

Oleme täna tunnistajaks, mis toimub maailma areenil. Viimased 30 aastat on maailmas kõige enam kirjutatud Iisraelist ja Jeruusalemmast. Jeruusalemmas on maailma 300 uudisteagentuuri kontorid. Sellist kohalolu pole mitte kusagil mujal maailmas!!!

Maailma silmad on Iisraeli peal. Sündmused seal on piibli ettekuulutuste täitumine. Iisrael ja Püha Linn – Jeruusalemm on paganate vintsutada – kiskuda ja tallata!

Aga Jumala üks nimedest on VÄGEDE JEHOOVA. Iisraeli VALVUR ei tuku ega maga. Ta näitab oma au ja tegeleb oma rahva pöördumisega aga ka kaitsmisega.

Meie kristlased saame seista Iisraeli eest ja Iisraeli selja taga. Saame olla takistuseks ja pinnuks silmas Eestis levival antisemitismil ja juudivihale, mis on otse saatanast ja paljastab selle viha kandjaid – KES ON NENDE PEREMEES! Saatan ise vihkab Iisraeli kogu selle täiuses ja kus iganes ta saba siis mustab, parastab, vihkab, mõnitab Iisraeli.

Osad kristlased arvavad, et nad neelates islami propaganda konksu alla ja solkides oma meeled maailma vaimu poolt võivad karistamatult Iisraeli pilgata. (Alles hiljuti mulle näidati baptisti liidu e-mail listi ühte E-maili) Ei! Jumala Püha Vaim kurvastub ja tõmbub tagasi sellistel juhtudel.

Paljudele jumalameestele ja teenistujatele on Püha Vaim öelnud: vaata et sa ei unusta Iisraeli ja paluda rahu Jeruusalemmale! See on nii oluline KELLE POOLEL ME OLEME! Ei saa olla erapooletu sellistes asjades. Palestiina, Liibanon, Süüria, Iraan, Iraak jt. on justkui lõukoerad väikese maakese ümber sooviga see neelata! Kurat võidutseb ja möirgab aga väeti vits SEISAB PALJUDE IMESTUSEKS UHKELT AASTAKÜMNEID!

Ära häbene Iisraeli Jumalat – ära pane TÕDE vaka alla! Levita selle kodulehe bännerit oma kodulehel!

Jumala rahu ja rõõmu soovides …

Antti Loodus

Usk.ee/iisrael veebilehe asutaja ja projekti juht

Kristlik teenimistöö Kristlik Meedia

Viimati uuendatud: 17.12.2009

Põlevkivimaffia on visa, nad panevad täiega vastu.

http://loodus.pri.ee/eesti-poliitmaffia-saastab-ja-havitab-meie-riigi-pohjavett/#more-415

Kallid kristlased. Põlevkivimaffia on visa, nad panevad täiega vastu. Sinna maffiaperekonda kuuluvad kõik instantsid, ettevõtete ring jt. kes saavad kasumeid + muud asapulgad, kes kaudselt teenivad suuri summasid. Neid ei koti Eestimaa säästlik ettevõttlus ja elektrienergia tootmine. Neid ei koti, mida meie lapsed joovad (kui Kristuse tulek näiteks viibib) 30 aasta pärast. Seda rahajõmmide ja rahakasumi ahelat saab PALVEGA PURUSTADA!

Teadusmehi ja rohelisi ei ole võetud kuulda. Euroopa instatside keskonna saaste maksude üle vaieldakse jms. Aga palve aitab – palvega saab muuta asju, tõmmata palves vesi peale sellele jamale, paluda, et Jumal sekkuks ja muudaks asjade käiku.

Hea palvesoov meie maa ja arengu pärast, kellele läheb korda mis meie ümber ka nö. ökoloogilises mõttes sünnib. Osad kristlased on ju ka ise laristajad ja patuse maailma sarnased tarbijad (või liigtarbijad). Loe sellest lisa siit

………………………………………………………………………..

Kommnetaare internetist:


Egas meilgi
targemad olda, omavalitsuste lollpead on nõus isikliku papi saamise nimel pool eestimaad kaevanduste ja karjääride alla panema mis rikub kogu eesti põ´hjaveereziimi ja teeb virumaast kõrbe.

Megaraiskamine
Ida-Virumaa raiskab vett nii nagu jõuab. Selle eest ei maksa nad midagi. Pandivere veehaarded on piiri peal. Arutu Tallinna laiendamine ja kogu veemajanduse baseerumine Ülemiste järvele on samuti strateegiliselt ajuvaba tegevus. Kus on meie CIA, kes asja uuriks. Tallinna Vesi on vaid kasumipump ja suurte veeprobleemide korral näidatakse ikka riigi poole. Miks Pullerits ei kirjuta Eesti põletavatest probleemidest

huvilinõ
Üks, mis meie jalgealust õõnestab on turbatööstus. Sood ja rabad on suured looduslikud magevee hoidlad ja puhastajad. Kas me ikka pemae
oma turvast väikese raha eest maha parseldama, samas, kui eemalt
paistab magevee puudus ? Magevett, mis on elu alus. Inimene ei õpi ikka mitte midagi millestki.

V.K.
Olen 30 aastat öelnud et põlevkivi on Eestile õnnetuseks. Põlevkivi-teadlased hakkasid tegema P-tuhk-tsementi. Narva tehas hakkas sellest tegema kerge-betooni. Kui Helsingis nägin õigest tsemendist tehtud ciporex plokke, siis tõusis minus suur viha põlevkivituhk-tsemendi vastu. Narva tehase toodangust läks päris praaki 10%, ülejäänu on ebakvaliteetsetes ehitutstes.
Kui astusin sisse Moskva Energeetika TUI uksest, siis professor, kuuldes et olen Eestist, hakkas mind kirglikult sõimama: “Teie seal jändate põlevkivielektriga, selle omahind on maailma kõrgeim (1,1 kop/kWh, jaehind tööstusele 1 kop/kwh). Narva el-jaamad ei anna ressurssi amortiseeruvate jaamade hooldamiseks, teised Venemaa eljaamad peavad teid üleval. Eesti põlevkivi-teadlased on olnud nuhtluseks. Andres Tarand ütles kord tabavalt – Narva jaamadesse investeerimine on sama tark nagu dinosauruste elustamiskatse.Me maa vajab muutusi …

Antti Loodus

Loodus.pri.ee

Eesti Põlevkivi “poliitmaffia” saastab ja hävitab meie riigi põhjavett. Räägime veidi veest – põhjaveest. Mis on põhjavesi?

Eesti Põlevkivi “poliitmaffia” saastab ja hävitab meie riigi põhjavett. Räägime veidi veest – põhjaveest. Mis on põhjavesi?

http://loodus.pri.ee/eesti-poliitmaffia-saastab-ja-havitab-meie-riigi-pohjavett/#more-415

Põhjavesi, groundwater, Grundwasser (n), ????????? ???? – maakoore tühemetes sisalduv mitmesuguse päritoluga vesi, mis liigub raskusjõu mõjul. Suur osa p-st pärineb kaugest minevikust ja seda on umbes 100 korda rohkem kui jõe- ja järvevett. Arenenud maades on p-e osa joogivees 30–70%. Keskkonnakaitses teeb tõsist muret põhjavee liigkasutamine ja saastamine. Saasteallikad on tööstus, intensiivne põllu- ja metsamajandus ning kaevandustegevus. Eestis on p. väga saastumisõrn Pandivere kõrgustikualal.

Eestimaa oma soode, rabade ja märgaladega ning paekivi ning karistialadega on ütlematu suur põhjavee reservuaar. Täna on planeedil olukord üsna täbar, üle 200 miljonil inimesel pole joogi ega tarbevett, seda tuleb tuua eemalt. Just käis uudistes läbi, et Hispaanias ja mujal Euroopas on joogivee kriis käes. Teadlased ennustavad sama ka teistele riikidele.

Mida aga paljud eestlased ei tea – oleme me MAAILMAS ühed jubedamad põhjavee laristajad. See kogus mida neelavad kaevandussahtid, mida kasutatakse nö. põlvekivi töötlemisel jms. on ikka NEETUD – meie maa jaoks. Nii pumbatakse kaevandustest ja karjääridest välja aastas 200-230 miljonit kuupmeetrit vett, mis on kõrge sulfaadisisaldusega.See elektrienergia tuleb meile kätte ikka meeletult kalli hinnaga. SEE ON NEEDUS – RUMALUS – LOLLUS RUUDUS!

Aastaid tagaisi käisin külas Lääne-Virumaa tuttvatel ja no andke andeks aga sealne vesi meenutas maitselt ja kvaliteedilt midagi muud kui puhas joogivesi. Eesti Energia ja selle räpase äriga seonduvad ettevõtjad, osanikud (sealjuures ka riik) mängivad väga keskonnaohtlikku ja räpast mängu meie maa tulevikuga. Pärast meid tulgu või veeuputus, peaasi, et pappi saab või tuleb.

Tsiteerin ühte sõnavõttu: Viis, mismoodi Eestis elektrit toodetakse, raiskab meie loodusvarasid nii suurel hulgal nagu mitte kusagil mujal riigis. See teeb meid vaesemaks selles mõttes, et mida aeg edasi, seda kallimaks läheb iga kütusetonn. See ei ole mõistlik, see on isegi ohtlik. Näiteks see, et soovitatakse 15 miljonile tonnile lisaks kaevandada aastas veel 20 miljonit tonni põlevkivi. Jahitakse kuut miljardit krooni kasumit. Kui vaatame seda pilti tervikuna, siis mitte ainult keskkonna, vaid kogu riigi julgeolek on ohustatud. On oluline püüda leida lahendus sellisel moel, et toimida väiksema energiakuluga vabamalt, lihtsamalt, sõltumatumalt.

………………………………………………………………….

Polevkivi

Artikleid – infot internetist:

Põlevkivi kaevandamine jätab Ida-Viru kaevud kuivaks

Ida-Virumaa põhjavee seisukord on trööstitu, selgub Marek Strandbergi ja Raivo Vilu äsjavalminud uuringust «Põlevkivitööstuse elutsükli analüüs», mille kohaselt kulutatakse põlevkivi kaevandamise käigus põhjavett rohkem kui uut asemele jõuab tekkida. Lisaks kujutavad sealsele põhjaveele suurt ohtu Kohtla-Järve poolkoksimägede kantserogeensed ühendid ja põlevkivituha ladustusaladelt pärinevad leeliselised vooluveed.

«Kuigi esmapilgul näib, et Kirde-Eesti põhjavee varud on kinnitatud lähedasena nende tekkekiirusele, ei tähenda see, et kõik on korras. Vastupidi – see tähendab, et põhjavete kasutamine pole sealkandis jätkusuutlik,» ütles Strandberg, kelle sõnul ei saa tühjadesse kaevanduskäikudesse kogunevat vett käsitleda kui taastunud põhjaveeressurssi, kuna see vesi on joogiks või tehnoloogiliseks kasutamiseks kõlbmatu. Samuti on tühjades kaevanduskäikudes olev vesi ohuks põhjaveele, kuna ülimalt mürgiseid aromaatsed süsivesinikühendeid sisaldav vesi võib imbuda sügavamatesse joogiveekihtidesse.

Koos Strandbergiga Ida-Virumaa põhjavee seisukorda põhjalikult uurinud Tallinna Tehnikaülikooli professor Raivo Vilu lisas, et Ida-Viru veemajandus on lisaks vastuolus ka Euroopa Liidu vee raamdirektiiviga. «Praegu ekspluateeritakse veeressursse kaugelt üle nende isetaastumisvõime ning lisaks sellele veel saastatakse ka,» ütles Vilu.

………………………………………………………………………..

Uuring: põlevkivist elektri tootmine hävitab Kirde-Eesti põhjaveevaru

Põlevkivi omahinnas ei kajastu praegu ka see , et keskmiselt pumbatakse aastas põlevkivikaevandustest välja kakssada miljonit kuupmeetrit vett, millest piisaks terveks aastaks viiele miljonile inimesele. Lisaks sellele, et kaevandused tegutsemise ajal põhjavett raiskavad, ohustavad need joogivett ka pärast sulgemist. Uuringu kaasautori Leo Vallneri sõnul saastub suletud allmaakaevandustesse valgunud põhjavesi sulfaatidega, mis muudavad selle joogikõlbmatuks. Raiskava iseloomuga ning ebaefektiivse põlevkivienergeetika asemel pakkusid eksperdid võimalust hakata energeetikas laiemalt kasutama maagaasi ning arendada välja hajaenergeetika. “Hetkel kehtiv kütuse- ja energiamajanduse arengukava näeb ette küll energeetika põlevkivilt gaasile üleminekut, kuid elektritootmine tahetakse siiski jätta Narva jaamadesse,” märkis Vilu.

………………………………………………………………………..

Põlevkivi kaevandamine – kas ja miks ning kelle huvides?

Keskkond juba kahjustatud

* Selle tõttu, et põlevkivi lasub Eestis õhukese kihina (paar meetrit paks, ruutmeetri kaevandatud maa kohta saame ainult 3,5 tonni põlevkivi), sööb põlevkivitööstus maad kahe suupoolega. Eestis on aegade jooksul ära kaevandatud miljard tonni kaubakivi, põlevkivi kaevandamisest on otseselt puudutatud 420 ruutkilomeetrit maapinnast, üle 600 miljoni tonni ohtlikke jäätmeid on jäetud mulda ja põhjavett sajanditeks rikkuma.
* Rohkem kui 1100 km2 suurusel alal ei tooda maapind enam joogikõlblikku põhjavett, vaid joogikõlbmatut “turbavett”, millesse aeg-ajalt võivad sattuda ka mürgised ühendid (nt kantserogeenne benspüreen). Ida-Viru linnastunud põhjaosas pole ilmselt enam lootustki kohalikku põhjavett tarbida. Vasavere veehaaret ähvardab suurenev sulfaatide reostus, sügavad pindmise reostuse eest kaitstud põhjaveekihid on kõrge mineralisatsiooniga ning neis leidub radioaktiivseid elemente.
* Veeinseneride vanade vigade tõttu pumbatakse neist välja nii palju vett, et see on tekitanud soolase merevee sissetungimise ohu. Põhimõtteliselt elame me maalapil, mis võiks toota puhast joogivett ka ekspordiks, tegelikult joob pool meie elanikest varsti põhjavee asemel puhastatud kallist ja põhjaveest selgelt halvema kvaliteediga pinnavett.
* Põlevkivikaevanduste all olev maa moodustab arvestatava osa Ida-Viru territooriumist. Jõhvi vald on kaevandatud territooriumi poolest (70%) juba praegu Nauru saarega võrreldavas seisus. Kui põlevkivi kaevandamine suureneb näiteks 20 miljonile tonnile aastas, siis on Ida-Virumaa põhjaosa 10–15 aasta pärast umbes 100 ruutkilomeetri kaevandatud maa võrra “rikkam”. Pealegi väheneb Ida-Virumaa elanikkond Eestis kõige kiiremini, sest sealsel rahval on ka tervis kõige kehvem.

………………………………………………………………………..

Mutimõrvar:Antti Loodus

http://loodus.pri.ee/mullamutt/

Kui on mida kaitsta ja koht kust tõrjuda, siis tasub kaaluda muttide HÄVITAMISELE mitte tõrjumisele! Tõsi ta on, see ei ole samas hinnaklassis, “et naabirmees või poe juurest sumiseja tuleb püüab kinni” aga odav ei ole ka kõrghaljastus ja kvaliteetmuru nii rahas kui ka sinna pandud ajas jms.

‘VALEÕPETUSED - hoidu neist’

http://usk.ee/ettevaatust-opetuslikud-moevoolud-kristuse-algopetus#more-353

Mis on õpetuslikud moevoolud ja Kristuse algõpetus?
Lisatud: 09.02.2010 kategooriasse VALEÕPETUSED - hoidu neist

Piibel hoiatab meid üsna tungivalt lõpuaegadel esile kerkivatest valeõpetustest ja valede hoiakutega – rõhuasetustega vildakate õpetuste eest! Me peame jääma selge ja lihtsa Piibli õpetuse ja algtõdede rajale, et meid ei kistaks eemale äärmuste kraavi ja või vale rõhuasetusega õpetuste kuristiku servale. Kõik äärmused on kraavid ja kraavid on omamoodi otsteta hauad!

Üha enam kostub siit ja sealt kristlaste suust, et kuule käi ikka ajaga kaasas. Jumal teeb midagi uut (ja seda Ta ka teeb!) ning sa ei saa jääda nende asjade juurde, mida Jumal 15 aastat tagasi rääkis! Nüüd Ta räägib uusi asju (jutust jääb mulje, et ka teisi asju – Jumal aga ei muutu!). Viimasel ajal on antud ka Eesti keeles välja ohtralt raamatuid, mis on osad kohe nii kaasakiskuvad ja huvitavad ja põnevad aga küsime, kas on ka sisu piibellik?

Kas on olemas ÕPETUSLIKUD MOEVOOLUD? Ja mis on muutumatu Kristuse ALGÕPETUS?

Tuli südamesse tuletata kristlastele ja kogudustele meelde, et KAS NAD JÄRGIVAD ALGKOGUDUSE KRISTUSE ALGÕPETUST? Mis on siis põhimõtteline väga oluliste Piibli – vaimsete tõdede kogum, ehk siis TÄHTSAMAD asjad, mida rõhutati algkoguduses ja mida ÕPETAS KA KRISTUS.

1.Ti.6,3 Kui keegi õpetab teisiti ega hoia meie Issanda Jeesuse Kristuse tervete sõnade ja õpetuse poole, mis viib jumalakartusele,

Kristuse algõpetust võib tõlgendada ka selliselt, et need on punktid, mis aitavad sul KASVADA KRISTUSES ehk KRISTUS SAAKS KUJU meie sees aga ka MEIE KOGUDUSES! Samas on mitmed piibliõpetajad veendunud Pühas Vaimus, et need on asjad mida kristus rõhutas ja õpetas ning mis sp. ka jäid algkoguduses A,B,C ehk 1,2,3 asjadeks teemasuundadeks – lisaks üldisele usutunnistusele.

On asju mis on muutlikud aga on asju mis muutumatud! Kõik mis on vaja kohalikule kogudusele ja Kristuse Ihule täna on JUBA Piiblis, evangeeliumides, apostlite tegudes ja kirjad kogudustele! Ei ole vaja uusi ilmutusi ja uusi mudeleid, töötab see unustatud Vana Hea Piibel oma sõnumiga, meil tuleb lihtsalt avastada unustatud vana!

Igasugused uuendusliikumised ja “vaimse moe suunaga” liikumised ja õpetused võivad minna väga libedale kaldale ja hakata uskuma, õpetama ja praktiseerima asju, mis ei ole päris piibellikud. Alati ei pruugi olla see mida õpetatakse vale vaid see RÕHK millel asi on või mis on selle viljad. Näiteks õpetus inglitest on omal kohal ja õige asi ning see ei tohiks olla koguduses unustatud teema. Kuid sellel võib olla teine kraav ülerõhutatud ja kraavi läinud õpetus ja tunnetus inglitest, kus neid hakatakse pidevalt kusagil nägema, ootama, nendega rääkima (sellest ei õpeta Piibel) ja neid käsutama ja/või paluma! Olge ettevaatlikud selliste asjadega. Samas Jumala Au väljavalamistel on alati ka inglid esinenud ja oma rolli mänginud kuid meie teenime Isandat mitte Jumala ingleid, kes on vaid sõnumisaatjad ja abistajad, läkitatud appi neile, kes pääste pärivad!

Mis on peamised asjad Kristuse algõpetuses:

Kristuse algõpetus:

He.6,1-2 “… pöördumisele surnud tegudest ja usule Jumalasse, õpetusele ristimisest ja käte pealepanemisest, surnute ülestõusmisest ja igavesest hukatusest.”

Meeleparanduse – pöördumise sõnum, ehk siis püha KÄSU tutvustamine, mis suunab inimesi pääste vajalikkusele. Parandage meelt: muutke oma tegusid, sõnu, mõtteid ja plaane. Tulge tagasi Jumala juurde. Hülga patt ja mäss ning sõnakuulmatus Jumala vastu. See sõnum ei käi “vaimse moega” kaasas – see on muutumatu!

Usule Jumalasse. Usk Jumala Sõnasse ja Jumala tõotustesse. Olgu teil usku Jumalasse ja Tema Sõnasse. Usu vaid ja saad nägema Jumala Au. Usu läbi saame me osa Valguse Riigi soosingust, Armu Õnnistustest ja usu läbi algab ja lõpeb meie maapealne usurännak. Saada Jumala tarkus enda sisse, uskuda seda, elada seda, rääkida seda – sööd selle – see sööb sind. Tõde teeb vabaks. See sõnum ei käi “vaimse moega” kaasas – see on muutumatu!

Õpetus ristimisest – ristimistest (teine tõlge). Kes usub see ristitakse – veega ristimine – Püha Vaimuga ristimine. Veega ristimisega käib kaasas ka mingil määral: vaimne vastutus – vastuvõtt Jumala perekonda ja koguduse ellu – avalik tunnistamine jms. See sõnum ei käi “vaimse moega” kaasas – see on muutumatu!

Käte pealepanemisest. algkoguduses üheks oluliseks õpetuslikuks sambaks ehk millest õpetas kristus maapeal! Käte peale panemisest! St. kes on Püha Vaim, mida Ta teeb, miks Ta saadeti. Kuidas teha temaga koostööd, kuidas abi vastu võtta, kuidas olla juhitud jms. Võidmisest, mis see on, kuidas kasvada selles, milleks oleme võitud, Tema võimekus teha tema tahtmist, Tema abi tegutseda mulle määratud kutsumises ja töös! Kuidas võidmist edasi anda jms.

Surnute ülestõusmisest. Õpetus inimesest. Kes on inimene – vaim – hing -ihu! Mis on süda ja südames? Mis saab peale surma. Mis on vaimne inimene? Mis tasu saab keegi igavikus. Kuhu lähevad surnud, mis neist saab? Kas on olemas taevas? Kus saavad elama igaveses õnnes inimesed, mis on uus taevas ja uus maa jne.

Igavesest hukatusest. Mis saab peale surma. Mis on patt? Mis juhtus Eedeni aias? Mida tähendab patu palk on surm? Mis on Jumalast lahusolek? Mis on Aadama pärand ehk patu seeme meie lihas-veres? Kuidas patust vabaneda? Mis saab neist kes hülgavad Jumala? Mida tähendab Jumal kui kohtumõistja? Mis on Jumala kohus ja kohtud? Mis on needus? Kes on saatan? jne.

Kallid käige selle vana hea moega kaasas! Jumala Sõna ei muutu!

Lisaks siis veel:

Jumala armastuse teavitamine – Sest nõnda on Jumal maailma armastanud … inimese vajadused, probleemid, elu mõtte otsingud, soov olla armastatud jms. sellele baseerudes Jumala rõõmusõnumi ja headuse sõnumi tutvustamine. Ka seda baastõde või vundamendi ühte sammast – tugiposti ei tohiks me mitte kunagi unustada!

Evangeeliumi söögikellaks kutsutakse peamiselt:

- õpetust Jumala headusest ja olemusest – kes ja milline Ta on jms. Jumal on HEA ja Tema heldus kestab igavesti! Jutustage kõikidele, tulevastele põlvedele Jumala headusest ja heldusest! See on õpetus, mis tõmbab inimesi Jumala riiki, see on Jumala Sõna armastuse köied, milledega Jumal tõmbab inimesi enda ligi.
- õpetus Jumalikust tervenemisest - see on oluline, kuna Kristus kandis ritipuul mitte VAID meie patud ka HAIGUSED! Jumal on andnud koguduse ja usklike kasutusse ohtralt vaimuande, mis osad on otseselt tervenduse väega – imetegudega seotud.
- halastusmisjon ja erinevad õnnistamise – aitamise ja abistamise suunitlusega evangeeliumi töö: vaeste toitmine, aitamine, vangid, sõltlased jms. See on teenimistöö liik, mis tõmbab inimesi Jumala riiki, need on samuti need armastuse köied, milledega Jumal tõmbab inimesi enda ligi.

Kallid Jumala Sõna ei muutu! See on igavene vundament ja alussammas – kalju, milledele meil tuleb oma elud ja tegemised ja ka koguduse asjad ehitada!

Jumala Sõna on muutumatu! Jumalal on meile kirja pandud juba Vanas Testamendis IGAVESED TEERAJAD ja SAMBAD (milles Jumala koda püsti hoitakse). Samuti on Uues Testamendis meil Jeesuse algõpetus, Tema jutlused ja väljaütlemised. Lisaks sellele on meil Apostlite tegude raamat ja kirjad kogudustele, kus me võime leida väga selgelt LIHTSAT ja SELGET ALGÕPETUST! Ehk siis Valguse Kuningriigi seadusi, tõotusi, tingimuslikke tõotusi, reegleid ja KÄSKE! Jah armsad, ka Koguduse Ajastul on VABADUSE TÄIUSLIK käsk. Ilma käsuta voolab arm laiali ja see muutub odavaks! Käsku suunab meid Kristuse juurde ja sõnakuulelikuse alla!

Hoiatus neist, kes väldivad Kristuse algõpetust:

Ro.16,17 Aga mina manitsen teid, vennad, pidama silmas neid, kes tekitavad lõhesid ja pahandust õpetuse vastu, mis te olete õppinud, ja tõmbuge neist tagasi.

Hoiatused, mils TERVET – terviklikku õpetust ei soovita kuulda vaid selliseid, millised MEEDIVAD neile või sellele traditsioonile ja uskumusele:

2.Ti.4,3 Sest tuleb aeg, et nad tervet õpetust ei taha sallida, vaid enestele otsivad õpetajaid iseeneste himude järgi, sedamööda kuidas nende kõrvad sügelevad,

Manitsus kõigile pastoritele, piibliõpetajatele ja jutlustajatele:

1.Ti.4,16 Pane tähele iseennast ja õpetust; püsi kindlasti selles; sest kui sa seda teed, päästad sa enese ja need, kes sind kuulevad.

Ja veel Jumala Sõna muutumatusest:

L.119,89 Igavesti, Jehoova, jääb püsima sinu sõna taevas!

Mt.5,18 Sest tõesti ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest, enne kui kõik on sündinud.

Olge targad. Rajage oma uselu ja kohalikud kogudused Jumala standardite ja Kristuse algtõdedele.

Ning kui kasvate ka tahke roa ja liha tasandile siis oma vägevate õpetuste, suurte ilmutuste ning sügavate tunnetuste juures ärge unustage Kristuse Algõpetust, millest need peaks olema välja kasvanud ja lähtuma ning ka tagasi suunduma ja suunama inimesi sinna – seda vilja kandma!

Antti Loodus
piibliõpetaja-jutlustaja

Ajamärgid.com

Ütle EI pornole! SAA VABAKS!

http://usk.ee/saavabaks
Sa oled väärt enama jaoks

ARMAS SÕBER! Sa ei ole siia sattunud juhuslikult! Keegi juhatas ja suunas sind siia! See oli JUMAL! Ta soovib sind vabaks teha, anda sulle midagi paremat kui lihahimu ja saatana orjuse! Seks on hea ja õige asi aga see kuulub rangelt vaid abielusse ja abielusuhetesse! Väljaspool seda toob seks vaid peagi ununevat – hetkelist naudingut (lihahimu – hoorus), palju valu ja kannatusi, haiguseid, needust ja isegi surma. Tea et Jumal nuhtleb hoorajaid ja abielurikkujaid. Hoorus, abielurikkumine ja pornograafia avab inimese ellu needuste ukse, see laastab emmotsionaalselt, hävitab inimsuhteid ja muudab sind tundetuks orjaks!

Soovime selle kodulehega ulatada abistava käe, neile kes on segastel asjaoludel eksinud “elu tšunglisse” ja saanud aheldatud himu ja ihade vangi. Jumal on loonud iga inimese vabaks läbi Jeesuse kristuse uussünni ja Püha Vaimu väe! Jumal tahab, et sa elaksid selles vabaduses ja ei laskuks nii odavasse ja räpasesse nagu seda on pornograafia. Pornograafial on väga pikajaline ning laastav mõju meestele ja naistele, tarbijatele ja toote pakkujatele (pornoäris osaleijad). Kes puutub kokku pornograafiaga määrib oma südametunnistust, puhast meelt ja saab mingil määral ALATI seotud!

Tänu Jumalale, et Jumal läbi Jeesuse kristuse – oma andestuse ja lepitusega pakub päästet, lahendust ja vabadust just SINULE! Tuhanded mehed ja naised on kogenud võitud nende räpaste ihade, himude ja pornograafia deemonite üle ning saanud totaalselt vabaks, mis ilma Jumala väeta on üsna raske kohati pea võimatu. Jumal tahab sind aidata armas külaline. Kogusime siia kodulehele mõned sõnumid ja õpetuslikud materjalid pornograafia halvast mõjus ja sellest vabanemiseks vajaminevateks teadmisi ja juhtnööre.

Pornograafia on kunstlik ja võlts, see on täis müüte ja saatana poolt perverteeritud ja väänatud rahuldamise viise. Pornotööstuse ohvrid teesklevad orgasme ja see on sisutühi pettekujutelm. Pornotööstuse tarbijad aga elavad ebareaalsuses ja on oma ettekujutuste orjad – teenivad himusid. Pornograafia on VAIMNE SIDUMINE, millest vabanemiseks on vaja Jumala Väge. Selleks, et saada seotud pornograafia poolt oli vaja väeannust põrgust ning selleks, et sellest vabaneda on vaja väge taevast!

Kallis külaline, tea et sa oled millegi väärikama, parema ja ilusama jaoks loodud. Ära andu ebapuhastele mõtetele, ihadele, soovidele, rõvedustele ja perverssustele. Jumala on loonud seksuaalsuse aga selle “tule – iha” on ta loonud kindlasse tulekoldesse – VAID MEHE JA NAISE VAHELISSE ABIELLU! Kui see sealt väljub laastab see himu ja kiimalus ning rüvedus inimhingi – eneseväärikust. Sa oled väärt paremat, kui odav, võlts ja räpane PORNOGRAAFIA!

Jh.8,32 ja tunnetate tõe, ja tõde teeb teid vabaks!

Kallis veebilehe külastaja, tea et Jumal armastab sind! Sul on TÕELINE ISA TAEVAS, kes on sind kaua otsinud ja koju oodanud.

Tões ja armastuses, Antti Loodus

Kristlik teenimistöö – KristlikMeedia

Kontakt: saavabaks(ät)usk.ee

———————————————————————————–

Palve vägi on reaalne! Jumal kuuleb ja vastab Tema tahtega kooskõlas ja usus palutud palvetele!

Jumalik tervis

http://usk.ee/tervenemine

Kallis sõber, kes sa oled võitlemas oma haigusega ja oled väsinud. Sa oled silmitsi mõne ravimatu haigusega. Meditsiin ja arstid ei oska sind enam aidata. Sa oled kulutanud palju raha oma tervise peale.

Tea seda, et üle maailma sajad tuhanded inimesed on kogenud Jumala üleloomulikku tervendavat väge oma elus ja saanud vabaks haigustest. Jumala jaoks ei ole ükski haigus liiga suur. Kas tõesti Jumal hoolib sinust ja soovib sind aidata?

On olemas Jumala Ravim. Selleks et mõista, mis see on ja kuidas see sinu elus töötaks ning muutusi esile tooks, pead sa tutvuma selle ravimiga. Sa pead õppima seda regulaarselt ja usus manustama. Milleks heita see kõrvale lihtsalt eelarvamuse, ebausu või pelga kuulujutu peale. Tee see asi endale selgeks, kas Jumala tervendab ka tänapäeval ja kas ka sinul on võimalik sellest osa saada!

Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud! Jesaja 53,4

Jumal tervendab ka tänapäeval! Loe Jumala Sõnast tõotusi – lubadusi!

Kas on võimalik terveks saada ka ilma ravimiteta? Kas imed sünnivad ka tänapäeval?

Kirjakohad:

Jakoobuse 5:13-16
Kui kellelgi teie seast on vaeva, siis ta palvetagu; kui kellegi käsi hästi käib, siis ta laulgu kiituslaule. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu enese juurde koguduse vanemad ja need palvetagu tema kohal ja võidku teda õliga Issanda nimel. Ja usupalve päästab tõbise, ja Issand teeb ta terveks; ja kui ta on pattu teinud, siis see antakse temale andeks. Tunnistage üksteisele oma eksimused ja palvetage üksteise eest, et saaksite terveks; õige inimese vägev palve suudab palju.

Laulud 107:19-20
Aga oma kitsikuses nad karjusid Jehoova poole ja tema päästis nad nende ahastustest!Ta läkitas neile oma sõna ja parandas nad ning päästis nad nende hukatuse aukudest!

Jesaja 53:4-5
Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid! Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast pekstuks ja vaevatuks! Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu! Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud!

Õpetussõnad 4:20-23
Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole! Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames; sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks kogu ta ihule! Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu!

www.kogudus.ee

HOMOSEKSUALISM ON ÕPITUD PERVERSSNE TEGEVUS!

http://www.hot.ee/homoabielu/

Kuidas sellest eemale hoiduda:

- kontrollida oma mõtteelu (esmane lahing toimub mõttetasandil)
- hoiduda pornograafiast (pornograafia on enamat, kui tunded, see kannab endaga vaimsust ja seob inimesi)
- hoiduda debiilsetest filosoofiatest, mis õigustavad homoseksualismi (homoseksualism on ideoloogiline kõrvalekalle)

EI homoseksualismile - JAH hetero abielule!

http://www.hot.ee/homoabielu/

Kodanikeühendus: Homoseksualism - teeme asjad selgeks, koondab enda alla kodanikke, kes usuvad lähtuvalt Piiblist, et homoseksualism, mis iganes kujul ja vormis (gay, lesbi, trans, bi) on õpitud perverssus ja rüvedus! Jumal ütleb, et see on rüvedus ja Soodoma patt, mida Tema nuhtleb ja karistab! Nii nagu on homodel ja lesbidel õigus oma arvamusele on ka selle saidi loojatel ehk heteroseksuaalsuse pooldajatel seda! EV kehtib täieõiguslik sõna, mõtte ja arvamusvabadus! Selle saidi loojad tunnevad muret libahumaansest euroopast sallivuse" sildi all meie maale sisseimbuv õpitud ja õigustatud perverssus! Kodulehe taga olevad kodanikud usuvad, et nii nagu seda loomuvastast tegevust oli võimalik õppida on võimalik sellest vabaks saada! Palvetame armas sõber sinu eest, et sellel kodulehel olevad materjalid võiks tuua valgust sinu meeltesse ja aitaks orienteeruda selles filosoofiate, eneseõigustuse tšunglis kuhu on paljud ära eksinud! Jumal õnnistagu sind! Esita oma küsimus või jäta sissekanne

Mürk närimiskummis.

http://crusoe.pri.ee/blog/nari-murki-aspartaam-narimiskummides-ja-natsudes

Vormsi saarel elab 800 idiooti

Vormsi saare elanike valik: lubada tuuleparki või mitte?
http://www.le.ee/?a=uudised&b=7712

Vormsi rahvas, üldkogule!
http://www.le.ee/?a=uudised&b=7711

Idioodid saatsid oma üle 800 allkirja volikogule

Vene meedias väga tihti juletakse välja öelda asju, mida eestikeelses kartellimeedias teha ei ole võimalik

http://ersp.ee/?page=54&lang=est

Venekeelne infoportaal julgeb avaldada tõtt masendava olukorra kohta

(25.05.2010) „Riigi ülesanne ei ole vaid nälgijate toitmine tasuta supiga, see ülesanne on globaalsem. Igal tsiviliseeritud maal hinnatakse valitsuse tegevust mitte majanduslike näitajate, vaid töötuse ja vaesuse taseme järgi,” kirjutab venekeelseid uudiseid edastav internetiportaal Novõje Vesti.

„Viimase kolme aastaga on töötuse tase tõusnud 3 korda. Seal, kus valitseb demokraatia, astub rahva viletsusse ajanud valitsus tagasi – kas vabatahtlikult või ühiskonna ning opositsiooni survel. Eestis aga istuvad ministrid valgele hobusele ja kappavad euro suunas,” kirjutab Novõje Vesti kaastööline Valeria Vint.

Eesti ei ole XXI sajandi Euroopa maa, vaid dickenslik metsik kapitalism, mille sümboliks sai jõulupühade ajal nälga surnud tütarlaps ühes Charles Dickensi romaanis. „Võib kuitahes palju ironiseerida kartulikoorte teemal, mida eestlased vabaduse kättevõitmise nimel süüa lubasid, kuid fakt jääb faktiks: 20 aasta jooksul on loodud süsteem, mis täielikult ignoreerib humaansuse printsiipi, mis maailmas on tsivilisatsiooni mõõdupuuks,” järeldab Novõje Vesti.

Veebiportaali ersp.ee toimetus ei ühti alati venekeeletes väljaannetes kirjutatuga, kuid tunnistame, et väga tihti juletakse seal välja öelda asju, mida eestikeelses kartellimeedias teha ei ole võimalik, mistõttu on vene meedia poole oma väljaütlemiste avaldamiseks pöördunud ka mõni politoloog (vt 21.04.2010 uudis). Eesti ignorantsed valitsejad on võtnud väga lühinägeliku (omal ajal kommunistlikele valitsejaile iseloomuliku) positsiooni arvates, et kui probleemidest ei kirjutata ega räägita, siis pole neid olemas. Mille üle ju imestada ei saa, sest suur osa Eesti praegusest valitsejaskonnast alustas poliitilist karjääri kommunismiüritust teenides EKP ridades.

Loodetavasti tulevad probleemid sotsiaalse plahvatuse näol ühel päeval toompealastele mäe otsa järgi ja löövad segamini poliitlimukate muretust täis elevandiluust torni. Nagu aeg on näidanud, pole ilmselt muul moel võimalik vastutustundetuid poliitikuid maa peale tuua.

Mida rohkem hammasrataste vahele jäänuid amoraalsele ja ebaõiglust külvavale süsteemile vastu hakkab, seda parem.

http://ersp.ee/?page=54&lang=est

Riigikogulane Igor Gräzin on veendunud Luua-Villu süütuses

(28.05.2010) Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Igor Gräzin on veendunud, et riigikogust ja Rahvaliidust lahkuv Villu Reiljan jääb poliitikas niite tõmbama, edastas eile veebiportaal Delfi.

Kui üldiselt on riigikogulastele omane ignorantne ja arrogantne käitumine, siis juba 1988. aastast Eesti poliitikas osalev Gräzin erineb järsult oma kolleegidest. Erinevalt paljudest kaaspoliitikutest (kes hõivatud vaid võimumängude ja isikliku kasu tagaajamisega) näib Gräzinil jätkuvat huvi Eesti asjade vastu, mille kohta ta sageli sõna võtab. Tihtipeale on ta seisukohavõtud erinevad „ametlikust kursist”, mida järgivad poliitkorrektsed molluscum-poliitikud.

„Rõhuv enamus inimesi igasugustest erakondadest leiab, et tegemist on poliitiliselt autoriteetsete inimestega, kelle sõna maksab ja kui Reiljani arvamus maksab, siis on tal ju alati võimalus seda ka välja ütelda. Temalt võib ära võtta jahipüssi, aga temalt ei saa ära võtta sulepead,” arvab poliitkartelli seas „valge varese” mainega Gräzin.


Igor Gräzin julgeb süsteemi poolt süüdimõistetut kaitsta.

Veebiportaali ersp.ee tegutsemise põhieesmärgiks on võitlus Eesti ühiskonnas lokkava sotsiaalse ja poliitilise ebaõigluse vastu. Juhul, kui Luua-Villule tõesti on liiga tehtud, oleme valmis ta ees eilse kommentaari pärast vabandama. Mistõttu peame oma kohuseks Villu Reiljani kohtuasja tegelike tagamaade väljauurimist.

Samas on Luua-Villu tuntud kogemustega organisaatori ja oskusliku suhtlejana, mistõttu on põhjust arvata, et juhul, kui ta tõesti on süütu temale inkrimineeritud kuriteos, siis teeb ta kõik, et ebaõiglase kriminaalasja algatajaile „täie mööduga tagasi virutada.” See aitaks süsteemil puhastuda. Leiame, et mida rohkem hammasrataste vahele jäänuid amoraalsele ja ebaõiglust külvavale süsteemile vastu hakkab, seda parem. Pole tähtis, missuguseid poliitilisi vaateid vastu hakata julgevad inimesed omavad, sest ühtsuses peitub jõud. Seega võib Villu võitlustele siiralt soovida julgustuseks: pole paha!

Wau! Eesti Ekspress kirjutas Bilderbergi grupi koosolekust.

http://ersp.ee/?page=54&lang=est

(08.06.2010) Meediasse on lekkinud, et Hispaanias Sitges Dolce hotellis 3.-6. juunil toimunud Bilderbergi grupi kohtumisel arutati Iraani ründamise ja Euroopa raha nõrkuse teemat, kirjutab 7. juunil Eesti Ekspress online.

Veebilehe ersp.ee toimetusel on heameel tõdeda, et Ekspress kasutab oma kirjutise allikana sama infoallikat, mida meiegi veebiportaal päev varem ilmunud uudisteloos (vt 06.06.2010 uudis). Üllatab end sõltumatuks pidava väljaande ajakirjanike julgus, sest teadupoolest maailma peavoolu meedia bilderberglaste ega trilateraalide iga-aastasi kokkusaamisi ei valgusta, sest inimesed ei pea teadma, missuguseid plaane hautakse salakohtumistel maailma vägevate poolt. Nendel „rikaste ja ilusate” kohtumistel teadupoolest otsustatakse läänemaailma areng järgnevaks aastaks. Sel aastal anti luba Iraani ründamiseks.

Bilderberger Club ja Trilateral Commission (viimase liikmeiks on ka Jaapani mõjukad tegelased) on faktiliselt organeiks, mida kombeks nimetada maailma valitsuseks, kelle „soovitusi” rahvuslikud valitsused järgivad oma poliitika planeerimisel. Kui pisut mõjukama Bilderbergi grupi koosseisu eestlasi kutsuda pole peetud vajalikuks, siis trilateraal on 2004.-2006. aastal olnud Eesti praegune president Toomas Hendrik Ilves, kelle presidendiks saamise „soovitus” saadi Bilderbergi Klubist aastaid varem.

Tahaks loota, et Ekspress võtab meie rahvuslikult veebiportaalilt üle ka teisi teemasid, mida meie valitsusele allutatud ajakirjandus eirab, nt Eesti ja teiste Ida-Euroopa riikide üleandmist Venemaa mõjusfääri paljastavate faktide avaldamine. Eesti ühiskonnal oleks ka kasulik teada tõde Afganistanis toimuvast sõjast, kus osalevad ka Eesti palgasõdurid.

Algus on tubli! Õnnitleme Ekspressi töökat kollektiivi!

Juudiriigi kaaperdamise organiseerija Eerik-Niiles Kross on sattunud täbarasse olukorda.

http://ersp.ee/?page=54&lang=est

Eerik-Niiles Kross kui juudiriigi käsilane Arctic Sea röövimisel?

(13.06.2010) Prokurör Lavli Lepp märkis kommentaariks Dmitri Savinsi väitele, et Eerik-Niiles Kross oli Arctic Sea hõivamise tellija, et kriminaalmenetluse käigus Krossi seost laeva hõivamisega ei tuvastatud, kirjutab kartellimeedia „lipulaev” Postimees.

„Savinsi ja Krossi omavahelised seosed on Eesti ajakirjandusest läbi käinud ka varem. Prokuratuur ja kaitsepolitsei on kontrollinud kõiki teadaolevaid kriminaalmenetluse seisukohalt olulisi seoseid Dmitri Savinsi ja isikute vahel, kellega ta Eestis suhtles,” kinnitas prokurör Lepp.

22. juulil 2009 Soomest puulastiga Alzheeriasse väljunud Malta lipu all seilanud Arctic Sea kaaperdati 24. juulil Balti meres ja seepeale kadus jäljetult. 12. augustil kuulutas Venemaa välja laeva otsimismissiooni, milles osales mitu sõjalaeva. Kaaperdatud laev tabati nädal hiljem Inglise kanali läbimise järel Atlandil. Meeskond vabastati ja laeval viibinud kaaperdajad vahistati.


31. augustil pühendas röövimist põhjalikult uurinud ajakiri Time sündmusele artikli, kus seoti röövimist Iisraeli huvidega, sest laeval olevat olnud Lähis-Idasse saadetav relvalast, mille jõudmist sihtpunkti otsustas juudiriik takistada. Ilmselt oli juudiriigi luure saanud infot, et laeva kasutatakse salarelvade veoks.

„Miks Iisraeli president Shimon Peres läks päev pärast laeva avastamist Venemaale üllatusvisiidile? Mida n-ö ühe kaaperdaja vend Dmitri Bartenev mõtles, kui ta ütles Eesti TV-le 24. augustil, et nii tema kui ka teised arvatavad piraadid tõmmati lõksu?,” küsib Time.com.

Veebiportaali ersp.ee toimetuse arvates on poliitik Mart Laari lähedane sõber ja president Toomas Hendrik Ilvese napsikaaslane sattunud juutidele tehtava tellimustööga täbarasse olukorda. Loomulikult hakkasid pettasaanud kaaperdajad kohtus andma „puhtsüdamlikke ülestunnistusi”, sest neile oli ilmselt teadmata kogu asja, milles osalemisse Kross neid palkas, tõeline eesmärk – Iisraeli salaoperatsioon.

Endine Eesti luurekordinaator Eerik-Niiles Kross on varem olnud otseselt seotud 1990-ndate alguse vängelt lehkava, Mart Laari valitsuse Iisraeli relvaafääriga, mille alusel saadeti Eestisse partii kasutamiskõlbmatuid vene õhutõrjekahureid.

Loodetavasti sai Kross oma afääri eest raha juutidelt kätte. Kuigi asi ebaõnnestus ja hakkas haisema, kulub see talle „vaikimistasuna” kindlasti ära. Paraku võib aferistil-kombinaatoril kehvasti minna, kui kaaperdajad Vene vanglast vabanema hakkavad ja ahnel petturil kõrvad pihku võtavad. Mehikesel tasub mõelda poliitilise varjupaiga küsimisele Iisraelist, sest vaevalt et pettasaanud „vene vägilased” asja niisama jätavad.

Kreeka veebiväljaanne: Eesti kui finantskoonduslaager!

http://ersp.ee/?page=54&lang=est

(13.06.2010) „Lõpuks on leitud üks riik, mis sobitub Berliini nägemusega Euroopa finantsilisest Dachaust: see on Eesti, mille euroalaga liitumine 1. jaanuarist 2011 otsustati eurotsooni rahandusministrite kohtumisel Luxembourgis, seisab Kreeka veebiväljaandes Ethnos Online, mida vahendab Äripäev.

„Eestlased siiski painutasid oma pead alla selle asemel, et mässama hakata. Niisiis, samal ajal, kui nad vajusid vaesusse ja kannatusse, jõudsid numbrid enneolematutesse kõrgustesse,” kirjutab artikli autor George Delastik.

„See on täpselt see, kuidas sakslased ja teatud Euroopa neoliberaalsed ringkonnad unistavad degradeerida riike ja rahvuseid üle kogu EL-i. Õnneks ei ole ega taha me kunagi saada eestlasteks! Meie ning paljud meie sarnased rahvad ei ohverda inimesi numbrite nimel,” lõpetab Kreeka veebiportaal.

Veebilehe ersp.ee toimetasel on hea meel tõdeda, et uue maailmakorra tegijate „paipoisi” staatuses oleva Eestiga toimuv hakkab silma ka välismaal. Pole mingi eriline saladus, et Eesti võeti eurotsooni vastu tänu oma eeskujulikule eelarvepoliitikale „teistele eeskujuks”, kuna vaid 0,1 protsenti jewroliidu majandusest hõlmavana me mingit muud rolli seal omama ei hakka.


Kreeklased ei ole orjameelsed eestlased, vaid suudavad võidelda oma õiguste eest.

Arenenud kodanikuühiskondadega riikides ei ole võimalik rahvaid sel moel vastupanuta rõhuda, nagu on tehtud seda „uhkete ja hääde” eestlastega. Suuremale osale eestlastest näib pärisorja mentaliteet paremini sobivat kui väärika riigikodaniku oma.

Naeruväärne, kuidas kartellimeedia pidevalt avaldab igasuguste finantstegelaste kiitust Eesti kohta ja meie kõikvõimalikud valitsusmeelsed „arvamusliidrid” neid kiitmisi meedias kommenteerivad, andes selgelt mõista, et meie neoliberaalsel kursil olev poliitika on ainuõige. Paraku on see „edukas” eelarvepoliitika käinud vähemkindlustatute ehk nn tavaliste inimeste arvelt.

Julgeks juhtida tähelepanu sellele, et peale 1. jaanuarit tuleb ka Eestil anda proportsionaalne osa hättasattunud eurotsooni riikide (kes on oma kodanike heaolust hoolinud) abistamisse, sest Eesti on ju olnud edukas oma eelarve tasakaalus hoidmisega. Mis sellest, et selletõttu on meil tohutu tööpuuduse ja viletsuse levik...

Peaministril tasuks oma tervist kontrollida?

http://ersp.ee/?page=54&lang=est

(14.06.2010) Reformierakonna esimehe peaminister Andrus Ansipi arvates peaks Eestist saama Põhjamaade tiiger – regiooni kiiremini kasvava majandusega ja põhjamaiselt parimat haridust andev riik, edastab kartellimeedia „lipulaev” Postimees Haapsalus toimunud Reformierakonna Üldkogul räägitut.

Veebiportaali ersp.ee toimetus soovitab peaministri arstidel tema vaimset tervist kontrollida lasta. Unistada ja fantaseerida võib ju kuskil napsimeeste seltskonnas, kuid reformarite koosolekul räägitu jõudis ka ajakirjandusse, kus loevad neid lollakaid fantaasiaid ka välismaised analüütikud.

Ilmselt ei saa meie valitsejad arugi, kus nad viibivad ja mis ümberringi toimub. Tuletaks meelde, et Eesti majanduslangus on ulatuslikum kui Botswanas ja tööpuudus suurem kui Sudaanis ja oleme viie kõige nadimalt majanduslangusega hakkama saanud riigi hulgas maailmas .


Pehmete ja Karvaste Ansip ei aja süüdimatult lolli juttu, nagu teeb seda elus Ansip.

Nagu aeg on näidanud, ei lähe oma rahva arvamus Stenbocki maja süüdimatule seltskonnale korda. Kuid see, „mida mõtlevad meist teised” on kupja-kiltri-aidamehe mentaliteediga limukpoliitikuile seni vägagi korda läinud. Kas tõesti tahetakse, et välismaal hakatakse Eesti peaministri üle ilkuma, nimetades teda süüdimatuks idioodiks? Kreeklased juba ilguvadki eestlaste üle, tänu muidugi meie valitsejaile. See kõik, mida Ansip suust välja ajab ei ole enam naljakas – see on tülgastav, milleni võib riigi käekäigu eest vastutav isik oma „naljadega” langeda.

Mõtlemisvõimelised ja pikema mäluga kui haugil kodanikud ei taha, et neid valitseb seltskond vastutustundetuid idioote!

Kreeklased oleksid Ansipi taolise „ufonaudi” kividega surnuks loopinud

http://ersp.ee/?page=54&lang=est

(15.06.2010) Peaminister Andrus Ansipi igikestva optimismiga nädalavahetusel Reformierakonna üldkogul lubatud suurem palk, parem kaitse töötuse vastu ja suurem pension mõjuvad kohatult Kreekas kirjutatu kõrval, milles Ansipi juhitud Eestit võrreldakse finantskoonduslaagriga, kus sobivate numbrite nimel inimesi tapetakse, kirjutab tänane Õhtulehe juhtkiri.

Tegemist on eri poolustelt täiesti erinevate seisukohtadega, kus Ansip näeb Eestit kui põhjamaade tiigrit, Kreeka aga kui Dachau koonduslaagrit. „Kreeklane rõhutab, et ei taha kunagi saada eestlaseks, sest nemad ei ohverda inimesi numbrite nimel. Meie oleme erinevalt kreeklastest aga kõigeks valmis. Huvitav miks?” küsib Õhtuleht.

Veebilehe ersp.ee toimetus vastab. Kreeklased on tuhandete aastate pikkuse ajalooga kultuurrahvas, kellele on emapiimaga väärikus maast-madalast sisse imbunud. Mistõttu poleks võimalik, et Ansipi taolised „ufonaudid” saaksid Kreekas kaua võimul olla, nad loobitaks kividega surnuks. Tegelikult taolisi poliitlimukaid ei valitakski.

Eestlane on olnud aastasadu õigusteta pärisori, kes harjunud isandate ees lömitama. Kakskümmend aastat kestnud omariiklus lõppes alandliku, ilma ühegi püssipauguta allaandmisega. Eestlane on harjunud kummardama ja kohanema igasuguste võimudega, peaasi, et hing sees on. Kuna endal puudub igasugune enesekindlus ja –väärikus, siis loodetakse, et „head isandad” toovad õnne õuele.

Kuna reformarid on eestlase mentaalsuse ära tabanud, siis lubataksegi, mida sülg suhu toob – ega häbeneta põrmugi, kui lubadused isegi väga lollakalt kõlavad, uskujaid leidub nagunii! Kuna 15 aastat kestnud valitsusele alluva „parempoolse” kartellimeedia ajupesuga on paljud zombistunud ja kaotanud elementaarse isikliku mõtlemisvõime, siis on ansipitel-laaridel* valijate hulgas piisavat lõikust.

Kuna eestlasele on omane orjameelsus, siis valib ta end valitsema samasugused, kes harjunud kummardama võõraste ees – väärikatel aateinimestel ei ole alandlike eestlaste seas populaarsust, sest nad mõjuvad hirmutavalt. Meie valitsejad on oma olemuselt limukad, kes uue maailmakorra ehitajate ees kiituse ja Milton Friedmani preemiate ärateenimise nimel rõhuvad (orjamantaliteediga) kaasmaalasi, teades, et need vastu nagunii ei hakka.
------
* Kas IRL liider Mart Laar ehk häbeneb oma eurovalimiste eelset tühilubadust teha juurde 50 tuhat uut töökohta? Mitte sinnapoolegi, Laar vaid itsitab pihku: lollid jäid uskuma! – Toim.

Juudid teevad ettevalmistusi Iraani ründamiseks

http://ersp.ee/?page=54&lang=est

(15.06.2010) „Samal nädalal, kui ÜRO Julgeolekunõukogu võttis vastu otsuse Teherani vastaste aktsioonide osas, teatasid Pärsia lahe äärsed kaitsestruktuurid, et Ar-Riyäd lubas Iisraelil kasutada kitsast õhukoridori oma riigi põhjaosas Iraani vastase pommitusreidi vahemaa vähendamiseks,” kirjutab The Times.

„Saudid andsid iisraellastele loa üle lennata, nad sulgevad selle ees silmad,” teatas USA sõjaväeallikas regioonis, lisades, et seda tehakse USA Riigidepartemangu kooskõlastusel. Samas väidavad ka Saudi Araabia allikad, et riigi kaitsestruktuurides teavad kõik selliste lepete olemasolust, kui Iisrael on otsustanud Iraani rünnata, kirjutab Timesonline.co.uk.

Veebiportaal ersp.ee on pidevalt silma peal hoidnud sündmuste eskaleerumisel Lähis-Idas, mistõttu ei tohiks USA ja Iisraeli oodatav kallaletung Iraani Islamivabariigile olla meie lugejaile üllatuseks. Kartellimeediast informatsiooni hankijaile võib seda olla.

Teadupoolest omab juudiriik juba alates 1970-ndatest tuumarelva, mille lõhkepeade arv ületab Suurbritannia tuumaarsenali. Iraan väidetavalt töötab seda alles välja, mida juudid nii Iisraelis kui ka USA-s lubada ei saa. Mõlema poole käsutuses olev tuumarelv oleks tasakaalustavaks jõuks konfliktsete riikide vahel, mis aitaks ära hoida vaenavate riikide vahelisi tuumasõdu, nt USA contra NSVL, India contra Pakistan. Paraku ei saa Iisrael sellise situatsiooni tekkimist lubada, sest praeguses olukorras võib ta oma vaenlasi karistamatult tuumarelvaga rünnata.

Veebiportaali ERSP.ee toimetus soovitab eirata Eesti kartellimeedias avaldatud Afganistanis toimuva sõja kohta käivat desinformatsiooni ja jälgida Tal

http://ersp.ee/?page=54&lang=est

Veebiportaali ERSP.ee toimetus soovitab eirata Eesti kartellimeedias avaldatud Afganistanis toimuva sõja kohta käivat desinformatsiooni ja jälgida Talibani inglisekeelset infosaiti TheUnjustMedia.com.

Veebiportaali ERSP.ee toimetus juhib tähelepanu, et kartellimeedia „lipulaev”,

http://ersp.ee/?page=54&lang=est

Veebiportaali ERSP.ee toimetus juhib tähelepanu, et kartellimeedia „lipulaev”, teenetega kagebiidi ja peaministri perekonnasõbra Mart Kadastiku juhitud Postimees on Egle Kusaite saatust valgustanud kahes leheloos: 5. mail ilmunud kirjutises ja 11. juunil 2010 uudiseloos, mille info pärineb Leedu ja Venemaa allikatest. Viimases artiklis, viidates infoagentuurile Lenta.ru, kirjutab Postimees, milles Egle Kusaitet süüdistatakse. Kuid „unustab” lisada olulise informatsiooni, et „moslemiterroristi kuriteo” uurimises osalesid „vene õiguskaitse organid”, et esitatud süüdistused on sugulaste väitel ”kõik tunnistatud füüsilise mõjutuse abil”, mis Postimehe kirjutise algallika Lenta.ru uudises paraku olemas on.

Kartellimeedia on alustanud „marurahvuslaste” sildistamise kampaaniat?

http://ersp.ee/?page=54&lang=est
(25.06.2010) Eneseväärikas rahvas on teadlik minevikust ja valmis ka mustemaks stsenaariumiks, kui see peaks korduma. „Meie rahvuspatriootide häda ongi selles, et nende eneseväärikus ei ole tõeline, vaid näiline, varjates endas mahasalatud hirme ja ebakindlust, mida püütakse kompenseerida rõhutatud jäikuse ja provokatiivse etlemisega, seisab Delfi poolt 22. juuni „päeva kommiks” valitud anonüümses arvamusartiklis.

Delfi poolt avaldatud lugu pälvis rohkesti kommentaare, ühes neist kirjutatakse: „Näha on, et riigi poliitika edenemine on alanud. Eks kogu selle marurahvuslaste tembeldamise eesmärk ongi suruda maha igasugune kriitika Venele allumise küsimuses. See on see, kus doktriin, mida siis Ilves meie „lääne sõprade” nõudmisel ellu viib. Alguses mõrtsukaga koos paraadil ja siis ordenid rinda. Meedias aga hüsteeria marurahvusluse teemal. Või nimetavad kremliööbikutest mõjutusagendid seda tänast ajupesu mingiks aruteluks? Ongi käes see, mida oli oodata, et sujuvalt hakatakse tembeldama igat arvamust, mis ei kiida taevani Putinit ja Medvedevit ja suure Venemaa tarkust, marurahvusluseks.”

Veebiportaali ERSP.ee toimetusel ei ole eelpool avaldatule midagi lisada. Taolised „päeva kommid” valmistavad süsteemselt ette pinnast, et üldsus „võtaks rahulikult” vastu tõdemuse, et „meie lääne sõbrad” on meid järjekordselt Moskva võimu alla mänginud, mistõttu on mõistlik kuuletuda ja rutata uut isandat kummardama.

Kui tööturaha lõpeb, hakkavad paljud sotsiaaltoetust saama ja toda 1000 krooni saab mõnigi aastaid.

http://www.vorumaateataja.ee/?a=uudised&b=11154&c=1

Ivi Kaarna 31.07.2010 (08:49)
Esiteks ei kuulu ma ühtegi erakonda. Teiseks olen elu rohkem näinud ilmselt kui Teie ja kirjutanud ka inimestest, kellele sobib töötuks olemine. Ärge üldistage. Kolmandaks on tegu siiski kaebuse esitanud inimese mõtte edastamisega. Kui tööturaha lõpeb, hakkavad paljud sotsiaaltoetust saama ja toda 1000 krooni saab mõnigi aastaid. Olge õnnelik, et ei kuulu nende kildkonda.

Parem ehitage elektritraktorid.

Elektritraktor
http://www.hyev.cn/content/en/product/src/HY-T03.html

http://www.hyev.cn/content/en/product/src/HY-T03.html

This model is small and flexible, specially emphasizing its features
of low pollution, low noise, easy to operate, and widely used for
traction work of short-distance transportation in community cleaning,
factory and mine, station, port, airport, warehouse etc..

Size(mm) 1580×820×1300    
Passenger Load(person) 1    
Traction Weight(kg) 1500    
Voltage(V) 48    

http://www.sonumitooja.ee/vanaleht/2008/St43/lembit.htm
ETV saates Pealtnägija tutvustas Lembit Merila kuus aastat tagasi oma
toonast uuemat leiutist – elektritraktorit, ehk nagu abikaasa Helgi
ütleb, elektrihobust.

„Vahur Kersna on sõbalik ja muheda jutuga. Kui saade oli eetris
ära olnud, küsisid külamehed, et kuidas lasid sellisel tähtsal
telemehel mööda oma põldu aparaadi taga joosta. Aga ta tahtis nii.
Mind kutsuti mõnda aega Kolgas siis ka televisioonimeheks,”
räägib elektritraktori autor.

Saates näitas ta, kuidas elektritraktor töötab - sel on neli
kummirehvidega ratast, mootor ja rool. Voolu saab juhtmega ning
masinat juhitakse puldist. Traktoril istumiskohta peal ei ole, juht
kõnnib taga.

„Lembit paneb traktori põllu otsa ja ise jookseb adra või sahaga
– traktor tõmbab trossiga neid edasi. Oma kartulimaad on ta sedasi
harinud, kündnud-äestanud ja vaod lahti ajanud,” selgitab Helgi
Merila.

Mees lisab, et elektritraktori tegi ta valmis kahe kuuga. See jaksab
tõmmata 600-700-kilogrammist raskust. Kui arvestada, palju tuleb
traktoritöö eest praegu maksta, on masin end juba ära tasunud.
Mõned on küsinud, et andku neile samuti kasutada, aga et on juhtme
otsas, siis ei saa, jutustab ta.

„Eks leiutamine ja isetegemine algaski traktoritest. Väike-Maarja
kutsekoolis sai ju õpitud masinaid ja elektrivärki. Isal oli vaja
heina vedada ja muid töid teha, kombineerisin talle juppidest kokku
aiatraktori. Neid ikka olen teinud. Igasuguseid vanu masinaid on meil
õue peal olnud, vajalikud asjad sai maha võetud, raamid kokkuostu
viidud. Prügimäed olid vanasti ka ühed tänuväärt kohad, leidus
huvitavat kraami. Nii palju plaane on aastatega ette mõeldud, nüüd
on hea varudest võtta, kui midagi tegema hakkan.”

Uus vaimsete häirete «piibel» võib tembeldada pea kõik ebanormaalseks

http://www.tarbija24.ee/?id=294013


30.07.2010 18:07

2013. aastal Ameerikas avaldatav vaimsete häirete käsiraamat (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ehk DSM) sisaldab nii palju uusi diagnoose, et asjatundjate hinnangul ei saa varsti enam kedagi päris normaalseks pidada, mis võib omakorda viia liigse ravimite tarvitamiseni.

Uueks trükiks ettevalmistatavat käsiraamatut retsenseerinud eksperdid ütlesid sel teisipäeval, et teos võib devalveerida vaimsete haiguste tõsidust ning panna pea kõigile mõne vaimse häire sildi külge, kirjutab Reuters.

Tsiteerides näiteid uude trükki lisanduvatest diagnoosidest, nagu kerge ärevusdepressioon, psühhoosiriski sündroom ja tujukõikumise häire, märkisid nad, et tulevikus võivad paljud varem täiesti terveks peetud inimesed osutuda vaimselt haigeks.

Til Wykes Londoni Kings College’i psühhiaatria instituudist lisas, et uued diagnoosid kitsendavad oluliselt normaalsuse määratlust.

DSM sisaldab vaimsete häirete diagnoosimiseks vajalikke kirjeldusi, sümptomeid ja teisi kriteeriume. Seda peetakse ülemaailmseks vaimse tervise diagnoosipiibliks.

Wykes ja tema kolleegid Felicity Callard samast psühhiaatria instituudist ning Nick Craddock Cardiffi ülikooli psühholoogilise meditsiini ja neuroloogia osakonnast kommenteerisid: «Nii paljude häirete klassifikatsiooni omades, hakkavad meil kõigil põhimõtteliselt olema häired. See võib viia arusaamani, et palju suurem osa meist «vajab» rohtusid oma «seisundite» ravimiseks - ja paljudel neist ravimitest saavad olema ebameeldivad või ohtlikud kõrvaltoimed.»

Teadlaste jaoks on eriti murettekitav psühhoosiriski sündroomi diagnoos, sest see võib vääralt sildistada noored inimesed, keda ähvardab vaid väike selle haiguse väljakujunemise risk.
«See meenutab veidi seda, kui öelda kümnele tavalist külmetust põdevale inimesele, et neid ohustab kopsupõletik, kuigi tõenäoliselt võib see reaalselt tekkida vaid ühel neist,» rääkis Wykes.

Teadlased tõid negatiivse näite käsiraamatu eelmisest versioonist, mis sisaldab laiendatud diagnoose ja kategooriaid aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismi ja laste bipolaarsete häirete kohta. Nende sõnul on just selle käsiraamatu tõttu väga palju ette tulnud nende kolme haiguse valediagnoosimist.

Nii on näiteks sageli antud aktiisus- ja tähelepanuhäire ravimit Ritalini lastele, kes seda tegelikult ei vaja.

Toimetas: Marina Lohk

Friday, July 30, 2010

Teadlik ja tark tarbimine

http://puhaselu.blogspot.com/2010_01_01_archive.html
26 January 2010

Seda, kui palju sisaldab meie toidulaud kõikvõimalikku keemiat ning lisaaineid, saame meediast lugeda üha sagemini ning sagemini. Tegemist on tõepoolest olulise ning murettekitava teemaga. Eriti kui mõtelda meie laste peale. On ju tuntud ning teatud tõde, et toit on kõige odavam ning olulisim ravim haiguste ennetamiseks. Täpselt sama palju, kui õige toit (justnimelt toit, mitte toitumine) aitab haigusi ennetada, on keemiat ning lisaaineid täis toit meie tervist rikkuv ning haigusi esilekutsuv. Selles kontekstis saab mõiste "oled see, mida sööd" hoopis uue tähenduse.

Ma ei hakka siinkohal pikalt rääkima, kuidas "mujal Euroopas" on korralikud ning inimesi kaitsvad toiduaineteseadused, et mahetoit ei ole mujal vaid kallis "ökofriikide ning rikkurite lõbu", et seal on kauplused ning terved kaupluste ketid, mida võiks suuruselt võrrelda meil oleva Rimi või Selveriga, mis müüvad vaid puhast ja keemiavaba toitu (ja mitte ainult toitu) ning kuidas soodustatakse ning populariseeritakse väikesi "talupoode" (mida meil kangesti tahetakse välja suretada) ning mahekasti tüüpi ettevõtmisi.

Kõik see võiks olla ka siinsamas koduses Eestis, ometigi...
On teada fakt, et nõudlus tekitab pakkumise ning turg määrab hinna.
Niikaua, kui Eesti inimene ei vaata, mida ta sööb ning on nõus raha välja käima säilitusainetest, toiduvärvidest, transrasvadest ja sünteetikast kubiseva toidulaua eest, ei muutu ka Eestis mitte midagi. Otse vastupidi.
Alles hiljuti juhtusin lugema artiklit, kus kurdeti, et paljude Eesti toiduainete kvaliteet ning maitse on mõne aastaga muutunud oluliselt kehvemaks.
Julgen väita, et see on tõsi ja olukord muutub veelgi kehvemaks. Äri on julm ning enamus tootjaid vaatab vaid seda, kuidas toota veelgi odavamate vahenditega, kuidas teha toode veelgi kauem säilivaks ning atrkatiivsemaks (maasikad või liha värvitakse punasemaks, leib ja shokolaad tumedamaks jne) ning mis peamine - kuidas kõige selle juures veelgi suuremat kasu teenida, sageli suisa vahendeid alimata. Inimeste tervis on viimane, mille peale mõteldakse.
Ja milleks, kui seda kõike nii või nii ostetakse...
Siinkohal tuleks ütelda STOPP !

Lahenduseks on teadlik ja tark tarbimine, mille abil luuakse viimaks situatsioon, kus tootjad peavad pelgalt kasumiahnuse tagaajamise asemel hakkama mõtlema sellele, kuidas teha oma toode paremaks ning kvaltieetsemaks, et ka teadlik tarbija seda ostaks !

Teadlikul tarbimisel on minu arvates mitu olulist aspekti.

* Esiteks loomulikult enese ja oma lähedaste tervis. Teadlik ja tark tarbija ei osta esimest ettejuhtuvat toidupala vaid teeb oma valiku teadlikult, lähtudes sellest, et toit oleks võimalikult puhas, keemiavaba ning ei sisaldaks kahjulikke lisaaineid. Kõige lihtsam võimalus on loomulikult paljud vajalikud asjad ise kasvatada - korjata (marjad, õunad, metsasaadused, köögi- ja juurviljad, jne), kui selleks puudub võimalus, tuleks leida inimesed, kellel see võimalus on ning kes oleks nõus oma saadusi Sulle müüma. Otsi ja kuula oma sõpruskonnas-tutvuskonnas või näiteks töökaaslaste seas. Kindlasti on nii mõnelgi oma maamaja või aiamaa või tuutav talunik, kelle käest nad ise ostavad ja saaksid ka Sinule muretseda. Sa üllatud, kui lühikese ajaga on Sul võimalik enesele koostada võrgustik, mille kaudu saad enamus asjad soetada otse kasvatajalt, ilma igasuguste hüper- ja supermarketiteta. Esiteks on see oluliselt tervislikum, enamasti ka tunduvalt odavam. Loomulikult tasub ka turgu külastada.
Mahlad, moosid, koogid, hoidised, külmutatud köögiviljad - kõik selle saab toorainetest ise valmistada. Jällegi - oluliselt tervislikum ja tunduvalt odavam. Ei ole aega ? Õigus, tänapäeva inimene on ju aheldatud teleri ning arvuti külge...
Ühelt poolt saab sellise "moositegemise "muuta väga mõnusaks kogupere-ettevõtmiseks, selle asemel, et kalapilguga sadu telekanaleid klõpsida lootuses - ehk tuleb kusagilt midagi. Teiseks jääb päris palju aega üle ka sellest, mis oleks muidu kulunud marketites kassa ja letijärjekorras sesimistele ja poodide vahet sõitmisele.
Aega tuleb lihtsalt võtta ja see on hämmastav, kui suure osa päevast me lihtsalt mitte midagi tehes raiskame (seesama telekanalite klõpsimine).

* Teiseks oluliseks aspektiks on kodumaise toodangu eelistamine. Kodumaise toodangu all pean silmas mitte Eesti tootjate kaupa vaid Eestis TOODETUD ja ka KASVATATUD ning KOHALIKUST TOORAINEST valmistatud asju. Kui on kõrvuti valida Eestis toodetud ning Eesti tootja pool Leedus toodetud maisipulkade vahel (nimesid mainimata), langeb targa ja teadliku tarbija valik loomulikult sellele, mis on Eestis toodetud. Kui on valida, kas osta marju kohalikult talumehelt või oma naabrilt ja teha nendest ise mahlad ning moosid või osta Eesti tootja poolt Hiinast ning Poolast imporditud marjadest tehtud moose ja mahlu, langeb teadliku tarbija valik loomulikult esimestele.

See punkt jaguneb omakorda tinglikult kaheks: ühelt poolt säästame selmoel keskkonda ning vähendame süsinikujälge (transport...), teisalt aga toetame seda, et Eesti tootjad kasutaksid rohkem kohalikku tooret ning tööjõudu ning seeläbi soodustame uute töökohtade loomist (praeguses majanduslikus olukorras eriti oluline) ja loomulikult ka kohalikku toormekasvatust ja põllumajandust (mis omakorda tähendab suurema tõenäosusega kvaliteetsemat ja puhtamat tooret).

Eriti oluline ja tänuväärne on minu arvates justnimelt kohalike väiketootjate/kasvatajate toetamine (ehk siis ürtia pigem osta otse kasvatajalt - põllumehelt), sest mida suurem ettevõtmine, seda suurem on masstootmise tõenäosus ja seda suurem on risk, et hakatakse kasutama kemikaale-mürke, jne.

Lühidalt kokkuvõttes - see, milline on meie toidulaud lähituleviks ja kas see jääb endiselt sisladama transrasvu, keemiat ja sünteetikat, sõltub kõik Sinust, minust ja meie tarbimisharjumustest. Tuleb tekitada nõudlus puhatama toidu järgi ning see saab tekkida vaid juhul, kui inimene teab ja vaatab, mida ta ostab ning keeldub tarbimast rämspu ning eelistab pigem Eestis toodetud ja kohalikust toormest valmistatud kaupu.
Tarbi teadlikult ja targalt:

Posted by Tommy at 00:47 0 comments Links to this post