Monday, December 31, 2018

Miks me peame veel juurde maksma asja eest, mis on meie oma?

Delfi,Rahvahaale artikkel :"   
Lugeja: Miks me peame veel juurde maksma asja eest, mis on meie oma?

Elektrienergia arve jaguneb enamvähem kolmeks – maksuks reaalse elektri eest, tootjale põlevkivi ja tootmisega seotud kulutuste eest ning riigile käibemaksu, taastuvenergia tasu ja elektriaktsiisi näol makstavaks osaks.


Riik saab maksude näol lõivu nii tarbimiselt kui ka tootmiselt, kohustudes omalt poolt panustama keskkonnahoidu ja toetama taastuvast allikast või tõhusa koostöö režiimil töötava elektrienergia tootmist Eestis.

Tarbija on selleks, et elektrienergiat üldse kasutada, sunnitud tasuma erinevaid lisamakse, mis võimaldaksid tootjal kasumlikult toota ning riigil aparaati hallata, keskkonda kaitsta ja uusi ökonoomsemaid energialahendusi leida. 

Tootja kasum on igal juhul olemas, (nt 2008/2009 oli kontserni puhaskasum 1,4 miljardit krooni)  riigiaparaat hallatud, loodetavasti ka tõhusad uued energiaallikad, koostööviisid või energiasalvestid peagi kasutusele tulemas.

Ma siin imestan lihtsameelselt, et kuhu jääb rahva osa?

Kui maavarad kuuluvad riigi omandisse, siis kellele nad tegelikult kuuluvad ja kes neid rikkusi valdavad? Oleneb mõistagi riigist. Eesti on parlamentaarne vabariik ja selle lahutamatuks osaks ja aluseks on maa ja kodanikkond. Seega peaks loodusvarad kuuluma ka rahvale, kel siis sellest tulenevalt peaks olema õigus ka pärandiosale.


Pärandiosa all mõtlen antud juhul maa varasalvest ammutatavat põlevkivi, lühikeses perspektiivis taastumatut maavara, mis kuulub (inimliku kokkuleppe kohaselt) riigile, teisisõnu maale ja rahvale läbi ajastute kuni pole kokku lepitud teisiti. Tegelikult on ju maa ja ka põlevkivi olemas olnud aegkondi enne mistahes riikide formeerumist ja seega nii-öelda iseenda oma. Igasuguse loodusliku ressursi kasutamisel tuleks saadav kasutegur rakendada nii keskkonna kui kõigi paiksete elusolendite hüvanguks, kuna valdame neid varasid suhteliselt meelevaldselt, inimliku kokkuleppe alusel. Ükski valdajaist pole maad ega maavarasid ostnud ega valmistanud, nad on meile osaks langenud.

Tegelikkuses on rahvas sundolukorras ja harjunud alandliku mõttega, et nii maad, vett (ja pea siis ka õhku), rääkimata muudest loodusvaradest, tuleb mingilt instantsilt osta või rentida nagu eksportkaupa välismaa kaupmehelt. Aga kaupmehed näevad see-eest ka tõesti uhked välja! Ja ega nad kõnele ega kirjutagi enam maakeeli, katsuge te näiteks aru saada mõnest Eesti Energiaga sõlmitud lepingust või ajada nendega inimese juttu – nad ei mõista enam seda keelt.

Leian, et tootja ootus saada tasu tootmiskulude ja müügi teeninduse kulude eest on õigustatud. Sellest tegevusest peaks sündima ka tootja kasum, mitte aga ühise maavara müügist oma rahvale. Sama loogika kehtib tegelikult kõigi loodusvarade osas.

Kui selline lähenemine ei ole arusaadav, siis proovin teisiti – meil on olemas saastemaksud, aga kas on olemas ka taastumatu või aeglaselt taastuva maavara valdamise/kasutamise maks? On ju kehtestatud maamaks tavalisele rohumaalegi ka juhul kui see meid vaid kannab ega tooda turumajanduslikus mõttes mingit kasumit. Rendime riigi kaudu iseendilt iseendile oma elu-ala (jälle huvitav, päris töö tegemiseks sedasi küll aega ei jää!)

Pole kuigi loogiline eeldada, et aktiivse kullakaevanduse ja kodutare aluse maa maksustamise hind peaks olema võrdne, kui leiukoht on kellegi valdusse antud kasumi tootmise eesmärgil (kelle kasumi?)  Nii nagu pole loogiline eeldada, et see, kelle krundilt leitakse kulda ja avatakse kullakaevandus, tuleks kohe kuningaks kuulutada.

Taastumatuid maavarasid peaks tohtima kasutada ülepea vaid üldise hüvangu huvides ning väga vastutustundlike otsustuste ja solidaarse vastutuse võtmise alusel. Niisugused olulised valikud nagu kaevandamine, keskkonnaohtlikud projektid jms peaksid igal hetkel jääma ühise ruumi ja sotsiaalse vastutuse küsimusteks, sest peame arvestama ka keskkonna ja tulevaste põlvede heaoluga.

Kui isikliku kasumi eesmärgil tegutsevale tootjale maavara valdamise või kasutamise maksu kui sellist pole kehtestatud, siis mis põhjendusega? Kui maks on ütleme sümboolne 4% riigile, siis mis eesõigus on riigiaparaadil rahva ees ja tootjal 96% ulatuses rahva ühisvara osas? 

Kuna pärandi reaalne jagamine oleks keeruline (erinevad väärtused ja huvid), oleks lihtsaim viis vabastada rahvas põlevkivi ostmise osast elektrienergia tarbimisel.

Teine küsimus puudutab elektritootmise ülejääki, kui sellist tänapäeval eksisteerib. Mida tehakse nn üle jääva elektrienergiaga, kuhu see pannakse? Edasimüügi korral välisriikidesse peaks põlevkivi kui ühise maavara osa sellest rahvale tagasi tulema ehk selle võrra peaks rahvas saama tasuta elektrienergiat või hoopis tasu (on kodanikke, kes elavad elektrita ja  nemad peaksid saama tasu või kompensatsiooni üldse iga müüdud kilovati põlevkivi osalt).

Olen kuulnud ka kasutuseta jäävast, raiskuminevast energiast ehk siis mingil põhjusel müümata ja kasutamata jäävast energiast. Juba toodetud energialaengut pole kusagile suunata ja siis lastakse see nii öelda tühja tuulde. Vabandust, kui mu väljendus ja arusaamad on ebapädevad, olen lihtne maakas. Ei oska välja pakkuda ka sobivat lahendust nt salvestusvariandi näol, kuid selline peaks arusaadavalt võimalik olema. Eks nende küsimustega tegeletakse riiklikul tasandil.

Kui reaalselt peaks tekkima nn elektrienergia ülejääke, siis on väga huvitav teada, mis Eesti Energia nendega teeb? Seda kaduvikku paugutades raisataks vastutustundetult meie ühisvara. Siit taas ettepanek, et niisugused võimalikud ülejäägid tuleks pigem suunata kogukonna hüvanguks. Tootja väide, et see pole neile kasulik, oleks moraalselt sama vääritu kui paljastav ja raiskamine tuleks maksustada eriti kõrgelt, kuigi see tegu ei õigusta. Nii kõrgelt, et tootjale muutuks „annetamine“ umbes 100 või ka 1000 korda kasulikumaks kui raiskamine.

Palju parem võimalus oleks panustada energia salvestamisse nii et ülejäägienergiast saab osa kogukond/ elanikkond (tasuta laadimispunktid, lasteasutuste jt avalike hoonete kütmine vms). Selline „ideaalse soojusmasina“ potentsiaal elustaks ja ühendaks kogukonda, ärgitaks tegema tööd ja soosiks elu edenemist maal.   

Hea ettekujutuse solidaarse hüvejaotuse võimalikkusest ja mõjudest rahvale ja ühiskonna elujõule saab Kuveidi näitel, mida tasub tähelepanelikult lugeda. Viitan siinkohal Toomas H. Liivi tekstilõigule Estraveli lehelt: „Kuveit on mikstuur äärmisest rikkusest ja äärmisest tagasihoidlikkusest. Ehkki Kuveidi naftavarud on maailmas suuruselt kolmandad (esimesel kohal on Saudi Araabia ja teisel Iraan), hakkas rikkus naftadollarite näol riiki voolama alles 1950. aastatel. Nii on enamikule inimestele, pangaarve nullide arvust sõltumata, omane lihtne ja sõbralik käitumine.


Reklaam

Šeikidel pole kombeks enda peale meeletult raha kulutada või losse ja autosid koguda. Muidugi elavad nad luksuslikult, aga näiteks annab “riik” kõigile kuveitlastest noortele “laenu” maja ostmiseks, mis siis laste sündides järk-järgult kustutatakse.“

Jah, meil pole avastatud kulla- ega naftamaardlaid, saadavad kasumid on ehk võrreldamatud, kuid seda vaid rahvusvahelises mastaabis. Meil on see, mis meil on ja peamiselt oleneb kõik suhtumisest. Oma rahva jaoks on siin piisavalt nii mulda kui kulda, meie maa on tegelikult väga rikas, ressurssi peaks jätkuma nii laste kui eakate heaoluks kui ka loovaks tööks.

Kuni me neid väärtusi ise ei tunnista, ei hakka me loomulikult nende eest ka seisma. Peamiselt just see, ja mitte niivõrd mõnede kasuahnete ülbikute ajutine mõjuvõim, sunnib meid tundma end vaeste sugulastena nii rikkal maal, loobuma vabast mõtteviisist ja peremehe hoolivast väärikusest.

 

Saturday, December 15, 2018

Kuku raadios on juttu krattidest s.o. robotitest

Seal on juttu sellest ,et rahvas esitaks oma ideed selle kohta milliseid roboteid on vaja.
Selle veebi nimi pidavat olema www.kratid.ee  kuid  klikates sellele saan mina sellise pildi :

Web Page Blocked!

You have tried to access a web page which is in violation of your internet usage policy.
URL: http://www.kratid.ee/
Category: Unrated
User name:
Group name:

To have the rating of this web page re-evaluated please click here.

Kuulakem Kuku raadio podcastist 13.sets.18
Intervjuu: Siim Sikkut – algas krattide ideekorje

Wednesday, December 12, 2018

"Eestis kulub igal aastal autokütusele umbes 10 miljardit eurot, mis teeb 7500 eurot iga inimese kohta (rinnalapsest raugani). „See raha läheb naftašeikide taskusse. Milleks me neile seda kümnist maksame, kui nutika planeerimise abil saaksime kõik oma sõidud tehtud kodumaal toodetud energiaga?” püstitab Jarmo Tuisk küsimuse. " Auto paaki,bensiini ja diisli asemel,vala vett s.o. oma autoloksule paigalda vesiniku generaator mis eraldab veest vesiniku ja juhib selle karburaatorisse.

Thursday, December 6, 2018

Siit leiate dokumentaalfilmi kus on selgesti kinnitatud,et Euroopa liit kehtestas sanktsioonid Eestile jt. Venemaa naabruses elavatele riikidele :
AÜSi VIII Ühistukonverents – Harry Raudvere I osa
https://www.youtube.com/watch?v=wG7D0aPkXQ8&feature=share

Monday, November 19, 2018

Facebookis olen blokeeritud

Sel aastal jookseb juba kuues kuu mil olen blokeeritud...vanade postituste eest milledes propageerisin bensiini ja diisli asemel vee kasutamist autodes,ning seda,et pederastia on ravitav aluselise vee abil...see pidavat olema vihak6ne...
Kersti Kaljulaid kinnitas,et pandi toime kuritegu ja kurjategijaid ei karistatud. Miks siis mind selle eest blokeeriti ?
Grupis Kuum ja naljakas on nali Danske panga rahapesu kohta. Ma kommentaariumis tsiteerisin seda artiklit :
http://m.arileht.delfi.ee/article.php?id=84152311

Minu kommentaarid rahapesu kohta :
1)Millisest summast rahapesu kuritegu ei ole enam kuritegu ?
2)Lehes ju ilmus artikkel kus ajakirjanik kusagilt euroopast tahtis teada Kersti Kaljulaiult mida Eesti Politsei tegi peatamaks rahapesu. Presintinna vastas,et nad olid liiga aeglased...

3) Teie vastus on peaaegu korrektne. Eesti riigiesindaja ehk siis presidendi kinnitusel rahapesu kuritegu ei ole enam kuritegu sel juhul kui raha kogus on liiga suur,et selle summa lugemiseks kulub liiga palju aega mis teeb ametnikud aeglaseks ja takistab aru saada,et tegemist on rahapesuga.

Thursday, November 15, 2018

http://m.stins.biz/auto/ asemel on https://www.green-techno.net/

https://www.green-techno.net/

 http : / /
m. stins. biz / auto/
Auto on water
AUTO ON WATER
Hydrogen on the ICE is one of the most exciting topics of vehicle owners and not only. Our company has developed electrolyzers capable of replacing the main fuel (gasoline, diesel) by 70-90%. In some cases, it is 100%. Working samples were successfully tested for 2 years.
The results of the engine, units of the units, were in excellent condition, without damage.
Increase of the motor resource of ICE by 2 times, Increase of the engine power up to 35%, Absence of deposit on the piston system.
Machines on which tests were carried out
VAZ 2101
VAZ 2101
VAZ 2108
VAZ 2108
VAZ 2109
VAZ 2109
BMW e39
BMW e39
Volga GAZ-24
Volga GAZ-24
Gazelle
Gazelle
HUMMER H2
HUMMER H2
KamAz
KamAz
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Tavria
Tavria
Security
SECURITY Our company has focused on the required capacity per second of a sufficient amount of gas from the water for the operation of ICE. The explosive gas does not accumulate and is not stored in cylinders. There are no volumes of gas accumulation. In the event of an accident or other damage and ignition, the explosion is excluded, since the system is filled with water and the exhausted gas immediately consumes the internal combustion engine. Nothing to explode.
Installation additional. generators
ADDITIONAL. GENERATOR
ADDITIONAL. GENERATOR
ADDITIONAL. GENERATOR
Propane-methane with hydrogen
Excellent proven system of afterburning methane and propane. The propane savings range from 40 to 70%.
In DVS, propane or methane is burned by only 63-64%, the remaining 33-34% is emitted into the exhaust manifold.
Hydrogen is mixed with propane-methane during combustion causing propane to burn to 90-99%
thereby increasing power and saving gas by at least 30-35%.
Good Started on the mixture in -25 -27. Smooth work.
Reduces the temperature of hydrogen burning.
Propane-methane slows the ignition of hydrogen and oxygen.
Hydrogen raises the octane number and raises the caloric content of propane or methane by 20-40%, depending on the amount of hydrogen.
CO2
The ecological exhaust also increases. CO2 emissions are reduced to a minimum, The smell of exhaust fumes. Our performance at the gas saving stand (PROPAN) and the reduction of CO2 emissions to 7-11%.
INDICES AT THE BOOTH
Propane is marked by Red.
CO2 is marked with white
CO marked in yellow.
OPTION 1. Savings of 50-70%.
OPTION 2. Savings of 70-90%.
OPTION 3. Savings of 90-100%.

Авто на воде
АВТО НА ВОДЕ
Водород на ДВС одна из самых волнующих тем владельцев автотранспорта и не только. Нашей компанией были разработаны электролизеры способные заменить основное топливо (бензин, дизель) на 70-90%. В некоторых случаях и на 100%. Рабочие образцы прошли успешно испытания в течении 2 лет.
Результаты работы ДВС, узлов агрегатов, были в отличном состоянии, без повреждений.
Повышение моторесурса ДВС в 2 раза, Увеличение мощности ДВС до 35%, Отсутствие нагара на поршневой системе.
Машины на которых проводились испытания
ВАЗ 2101
ВАЗ 2101
ВАЗ 2108
ВАЗ 2108
ВАЗ 2109
ВАЗ 2109
BMW e39
BMW e39
Волга ГАЗ-24
Волга ГАЗ-24
Газель
Газель
HUMMER H2
HUMMER H2
КамАз
КамАз
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Таврия
Таврия
Безопасность
БЕЗОПАСНОСТЬ Наша компания сделала упор на нужную производительность в секунду достаточного количества газа из воды для работы ДВС. Гремучий газ не накапливается и не хранится в баллонах. Объемов скопления газа нет. При ДТП или иных повреждениях и воспламенении взрыв исключен, так как система заполнена водой и выработанный газ сразу потребляет ДВС авто. Взрываться нечему.
Установка доп. генераторов
ДОП. ГЕНЕРАТОР
ДОП. ГЕНЕРАТОР
ДОП. ГЕНЕРАТОР
Пропан-метан с водородом
Отлично зарекомендовала система дожига метана и пропана. Экономия Пропана составляет от 40 до 70%.
В ДВС пропан или метан сгорают всего на 63-64%, остальные 33-34% вылетает в выхлопной коллектор.
Водород смешивается с пропаном- метаном при сгорании заставляя пропан сгореть на 90-99%
Тем самым увеличивая мощность и экономя газ минимум на 30-35%.
Хорошо Заводится на смеси в -25 -27. Ровная работа.
Снижает температуру горения водорода.
Пропан-метан замедляет возгорание водорода и кислорода.
Водород поднимает октановое число и поднимает калорийность пропана или метана на 20-40% в зависимости от количества водорода.
СО2
Так же повышается экологический выхлоп. Выброс CO2 снижается до минимума, Пропадает запах выхлопных газов. Наши показатели на стенде экономии газа (ПРОПАН) и снижение выброса CO2 до 7-11%.
ПОКАЗАТЕЛИ НА СТЕНДЕ
Пропан отмечен Красным.
СО2 отмечен белым
СО отмечен желтым.
ВАРИАНТ №1. Экономия 50-70%.
ВАРИАНТ №2. Экономия 70-90%.
ВАРИАНТ №3. Экономия 90-100%.

Kuidas saab elektrit tasuta ?

https://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2016/11/kuidas-saab-elektrit-tasuta.html

AÜSi VIII Ühistukonverents

Siit leiate dokumentaalfilmi kus on selgesti kinnitatud,et Euroopa liit kehtestas sanktsioonid Eestile jt. Venemaa naabruses elavatele riikidele :
AÜSi VIII Ühistukonverents – Harry Raudvere I osa
https://www.youtube.com/watch?v=wG7D0aPkXQ8&feature=share


AÜSi VIII Ühistukonverentsi avasõna


AÜSi VIII Ühistukonverents – Harry Raudvere II osa


AÜSi VIII Ühistukonverents – Harry Raudvere III osa


AÜSi VIII Ühistukonverents - II osa: kohalviibinute arvamusi ja lõppsõna Andro Roosilt


AÜSi VIII Ühistukonverents – Märt Riiner – Iganenud mõtteviis raha kasutamisel


AÜSi VIII Ühistukonverents – Märt Riiner

AÜSi VIII Ühistukonverents - Jaan Leetsar

AÜSi VIII Ühistukonverents – Harry Raudvere I osa

https://www.youtube.com/watch?v=wG7D0aPkXQ8&feature=share


ÜHISTUSAADE seletab kuidas saab elektrit tasuta

15.10.2018 - ÜHISTUSAADE - Tartu HLÜ
33:37 (30.78 MB)
Energiasõltumatust kinnisvaraarendusest.

Kuna peale tasuvusaega saab elektrit tasuta siis sellest saatest selgub,et elektriauto kasutamine kahandab tasuvusaja kolme aasta peale ! Tavaliselt on taastuvenergia projektidel tasuvusaeg kusagil 10 aastat,nii pikk on siis kui kui ostad aga kui ei osta ja  ise ehitad on tunduvalt lyhem. Kui kasutada elektriautot siis tasuvusaeg kahaneb kolme aasta peale !! Seega peale kolme aastat saad elektrit tasuta !!
Elektriautot ei pea ostma ,saab mootori vahetada elektrilise vastu n.n. electric car conversion,http://electriccarconversionblog.com   http://www.catavolt.com.au

Tartu Hoiu-laenuühistu
Eesti Ühistumajad OÜ ehitab elumaju!
Saue vallas Ääsmäe külas Aasamäe tn 7 ja 9 valmivad Tartu HLÜ liikme Mart Vihmandi eestvedamisel kaks A-energiaklassi ridamaja!

Saturday, November 10, 2018

Andro Roos seisab tasuta elektri eest.

09.11.2018 - LÕUNATUND - Reede
1:27:09 (79.8 MB)
…sitt KELLE sisse ma astusin…Nordica lõpetab jaanuaris..: /www.ohtuleht.ee
KIRI: Kuulasin eilset Lõunatundi ja…: /www.euractiv.com
KIRI: Vahemärkusena tahaks lisada, komplimendid Kerdile.
KIRI: Peeter Proos viitab…
Olukord võõrtööjõurindel: /uueduudised.ee
KIRI: Karjume kooris, et pagulased tulevad!
Andro Roosiga uurimas, kes on inimese tegelik vaenlane.
Saksa TVs sakslane selgitab: /www.youtube.com
Rohelise liikumise teemal: /www.rahvaraamat.ee
Tehnikauudis: /www.sciencealert.com
Norra jama: /sputniknews.com