Sunday, April 29, 2012

Kuidas end Facebookis petturite eest kaitsta? - Majandus

Kuidas end Facebookis petturite eest kaitsta? - Majandus

Eramajade omanikud saavad hakata taotlema rekonstrueerimistoetust - Majandus

Eramajade omanikud saavad hakata taotlema rekonstrueerimistoetust - Majandus


Riigi toetusega 1kw tuuliku hind kõigest 90 eurot: 

Kui 1kw hinnaks arvestada 10 senti siis see tuulik hakkab andma elektrit tasuta peale 1000 töötundi.Kui 1kw hinnaks arvestada 20 senti siis see tuulik hakkab andma elektrit tasuta peale 500 töötundi:

Ilmar Raag: Saadete rahastamine - ajupesu või ühine huvi - Eesti Päevaleht

Ilmar Raag: Saadete rahastamine - ajupesu või ühine huvi - Eesti Päevaleht

FOTOD: Kaunis lamminiit Alam-Pedjal saab olema ka taastuvenergia allikas

FOTOD: Kaunis lamminiit Alam-Pedjal saab olema ka taastuvenergia allikas

Oissu kerkib biogaasijaam

Oissu kerkib biogaasijaam

Võrumaale langeb aastas kaks miljonit megavatt-tundi päikeseenergiat, millest kasutatakse imevähe.

LounaLeht.ee

http://www.lounaleht.ee/?page=1&id=9326&print=1
Kaugem tulevik päikeseenergial
Taastuvate kütuste kasutamine energiatootmisel annab Võrumaale võimaluse kütuste kättesaadavust
parandada ja küttematerjal kohapeal energiaks väärindada. „See tähendab siiski mingisugust tööhõivet ja
teenistust kohalikele. Teisalt, kohaliku taastuva kütuse kasutamine stabiliseerib kohapealset energia hinda,“
pakkus Kikas.
Praegu ei ole Võrumaal ühtegi elektri ja soojuse koostootmise jaama. Elektri tootmine oleks aga lisaäriks
mõnele kohalikule ettevõttele, seda enam, et maakonnas on piisavalt taastuvaid allikaid, mida saaks energia
tootmisel kasutada.
Allas näeb tulevikku päikseenergia kasutuselevõtus ja selle elektriks muundamisel. Päikseenergial on suur
potentsiaal, kuid hetkel pidurdab rakendamist kallis tehnoloogia ja riigi energiapoliitika.
OÜ Energy Smart inseneri Tõnu Jõgisõnulsaab kaugemas tulevikus valdavaks päikeseenergia kasutamine.
„Võrumaale langeb aastas kaks miljonit megavatt-tundi päikeseenergiat, millest kasutatakse imevähe.
Päikeseenergia rakendamist takistab asjaolu, et me ei oska seda tõhusalt salvestada, selle viisid on veel
väikese efektiivsusega ja kallid.
Maailmas on laboreid, kus töötatakse välja päikeseenergia rakendusi, neiski laborites on võtmeküsimus
salvestamine,“ rääkis Jõgi.
Allas usub, et kümne aasta möödudes on vähemalt pooled maakonna kortermajad ja eramud muudetud
energiasäästlikumaks. s. „Loodan, et käivitatud on vähemalt kaks arvestatava võimsusega elektri ja soojuse
koostootmisjaama. Tahaks väga loota, et Võru linna või Võru valda on rajatud biogaasijaam. Lisaks on
kerkinud veel mitu väikesema võimsusega päikeseparki ja paljudel eramutel on päikesepaneelid.
Absoluutväärtuses pool eratarbijate kasutatavast elektrist toodetakse kohapeal. Viimane on päris suur
katsumus, kuid mitte võimatu,“ vaatas ta tulevikku.

http://www.lounaleht.ee/?page=1&id=9326&print=1

Completing The EV Conversion | Electric Car Conversion Blog

Completing The EV Conversion | Electric Car Conversion Blog

Mis siis näitab eluaseme energiatarbimist? Auto puhul on see teadagi liitrit saja kilomeetri peale.

Energiatarve – milline?

Nõuka aegsete paneelikate puhul on see number ca 200, vanaaegsel rehielamul 400 või rohkem, kaasaegsel eramul loodetavasti 120 piires ja moodsal passiivmaja standardi järgi ehitatud majal 15. 

Päikesekollektorite kasutamise kogemus Suurbritannias

Päikesekollektorite kasutamise kogemus Suurbritannias

Kui me ostame gaasi Venemaalt, siis kogu küttele kuluv raha läheb ka piiri taha. Kasutades enda kohaliku keskkatlamaja kütet, mis võib olla küll kallim, aga küttele minev raha jääb regiooni.

Kogu maakonna enegreetiliseks arenguks on vaja panust igalt vallalt | Energiaklass Blog

Sõmerpalu päikeseenergiapargis Päikese liikumist arvestav automatiseeritud süsteem toodab päikesepaneelide abil elektrienergiat.

Eesti esimene päikeseenergia õppeaine | Energiaklass Blog

Fortumi elektrivõrku on võimalik PV paneelist saadavat elektrit juba müüa.

Päikeseenergia teemalisel seminaril | Energiaklass Blog

Rakvere linna säästva energia kava.

www.urbenergy.eu/fileadmin/urb.energy/medias/partners_section/Partner_Outputs/PO-WP4/Rakvere-wp4-3.pdf

Päikesekollektorid ja tuulegeneraator lasteaia katusele paigaldatud ning lasteaed on juba mõned kuud saanud nautida taastuvenergia rõõme.

Õppekäik taastuvate energiaallikate kasutusvõimalustega tutvumiseks | Energiaklass Blog

Võrumaa energeetiline sõltumatus | Energiaklass Blog

Võrumaa energeetiline sõltumatus | Energiaklass Blog

Võrumaal 80% soojusenergiast toodetakse taastuvenergiallikatest.

Võrumaa energiastrateegia arengukoosolek kõigi kohalike tegijatega | Energiaklass Blog

Tuumajaam pole lahendus:Targem on arendada hajaenergeetikat.

Tuumajaam pole lahendus | Energiaklass Blog

Päikeseenergial põhinev tänavavalgustussüssteem Rõuge vallas.

päikesepaneelid | Energiaklass Blog

InterSolar messi külastus | Energiaklass Blog

InterSolar messi külastus | Energiaklass Blog

Soojaveekollektori ehitamise töötuba | Energiaklass Blog

3.03.2012 Talveakadeemia soojaveekollektori ehitamise töötuba | Energiaklass Blog

Sa juuditar,selle asemel,et levitada juudiviha parem näita kuidas Inglismaal saavutati külluslikkus.


Mulle Katrin Buchanani lood meeldivad vaatamata nende delfilikkusele.
Sa juuditar,selle asemel,et levitada juudiviha parem näita kuidas Inglismaal saavutati külluslikkus. Näita kuidas nad elavad Ökokülades:
http://www.evnuk.org.uk/england.html

http://directory.ic.org/records/ecovillages.php

Järjekordne lugu kus juudi soost inimene levitab juudiviha:
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/katrin-buchanan-miks-eestis-pole-maal-odusaid-pubisid.d?id=64308329&com=1&s=1&no=160&r=3462#c30396719

Kas DELFI avaldab rassistlikke vaateid?


Üks kommentaar:

DELFI tsensor,

29.04.2012 07:26
Enne kui Sa minu kommentaari, kus ma antud paskvilli rassistlikuks soperdiseks nimetan, ära kustutad vaata palun rassismi definitsiooni.
Nt. wikipedia _ Racism is generally understood as either belief that different racial groups are characterized by intrinsic characteristics or abilities and that some such groups are therefore naturally superior to others...
Nii et arvamus et inglaste pubid on lõbusad kogupereasutused ja eestlaste kõrtsid on depressiivsed joomaurkad, kus kauba peale ka peksa saab, on puhas RASSISM!
Miks DELFI avaldab rassistlikke vaateid?


Katrin Buchanan on juuditar...

Lustile

29.04.2012 10:03
Lust võiks proovida kirjutada sealsetes lehtedes artikleid ja hädaldada, et miks Kõrts on, aga Rahvamaja ei ole ?

Saturday, April 28, 2012

Valitsejad on rahvale alati pakkunud,pakuvad praegu ja pakuvad ka tulevikus vabadust - ajuvabadust.

Mull&Moll  2012-04-26 22:23:44
Valitsejad on rahvale alati pakkunud,pakuvad praegu ja
pakuvad ka tulevikus vabadust - ajuvabadust.
Ajuvabadusse on mõistlik ja mõistlikult kaval
suhtuda agressiivse pessimismiga,mitte naiivsusest nõretava optimismiga.
Aeg on ükskord ometi aru saada ka sellest,et pessimist on tegelikult kogemuste najal targaks saanud optimist.
See aeg arusaamiseks tuleb niikuinii,olgugu,et praegu ei ole aeg selliseks arusaamiseks veel küpse.
Ajuvabaduse ja Raha Võimu ja Raha Vaimu tingimustes
tekkivad inimese tahtest olenemata uued tegusõnad ja
iga trendi- , brändi- ja tüngateadlik inimene oskab neid
kasutada just siis,kui parasjagu vaja.
Mõned näited väga paljudest näidetest.
* Massoneerima
* Viioldama
* Lambottima
* Majoneesima
* Pentussima
* Kesiklema ( See on sportlik tegevus mille käigus pannakse omavahel kaks kiilaspäist munapead
kaklema ainult ühe kammi pärast)
* Klarifitseerima ( Clarification journalism,
Clarification concerning status of Catholics becoming Freemasons)
Äpu tähendust teab tegelikult Igaüks.
Ämbu on tekkinud nimisõnast äpu.
Ämbu on massimeedia ja reklaami ajupesu ehk
brainwashingu tagajärjel natiivnaiivsest lihtsameelsest tekkinud inimindiviid,kelle
teadvus on hägustunud ja tahe halvatud,
mistõttu ämbu on hullem kui äpu.
Ämbustumisse on mõstlik,mõtekas ja mõistlikult kaval
suhtuda agressiivse pessimismiga.
Võrreldes näiteks vene või inglise keelega on
eestikeelsete roppude sõnade arsenal ülimalt armetu.
Seda puudust on praktiliselt igaüks võimeline parandama uute innovatiivsete ja atraktiivsete roppude sõnade väjamõtlemisega
ja seda ka täiesti laenu - võla - maksu - trahvi - aktsiisivabalt.
Eksjuuu ??? 

Loed läbi kõik ajalehed siis tead kõike valesti.

Mull&Moll  2012-04-25 22:12:43
Kuid kõike seda,mida sai öelda eeltoodud mullmollituses,saad Sina lugeda ka ajalehtedest ja vaadata telekas.
Kui Sina ei osta ajalehtesid,ei saa Sina teada mitte midagi.
Kui Sina ostad ära kõik ajalehed ja loed läbi kõik ajalehed,siis ka Sina tead kõike valesti.
Kui Sina tead kõike valesti,siis Sina teed ka kõike valesti.
( Nii ütles vist juba Mark Twain Suure Lombi taga 19.sajandil ,kuid isegi Mull änd Moll võib rängalt eksida,sest
ta ei mäeleta enan ei täpselt ega ka kindlat kas tema just nii ütles).
Näiteks astud jälle järjekordselt ja jätkuva jätkusuutlikkusega ( massoonide ehk vabamüürlaste
sala-võtme-märgu-tegusõna) valesti selle sama reha pulkadele,milledele oled juba palju kordi astunud.
Küsimus.
"Kas nii saadud muhk kolbal teeb ka valu ?" küsib härra Larry Lammaskaru
"Ei tee,sest võõras muhk võõral kolbal ei tee valu," vastab küsimusele doktor Kukkkägu.

Lihtsameelsete inimeste hulk moodustab kogu inimeste hulgast ca 75%

Mull&Moll  2012-04-25 22:00:44
Arvatakse ja seda ainult mitte meil,vaid ka mujal,et
sügavalt lihtsameelsete inimest hulk moodustab kogu
inimeste hulgast ca 75% ( + ja - mõni protsent).
Lihtsameelsete hulk on suhteliselt püsiv suurus,nii meil kui mujal ja vanus,sugu,sookvoodid,sugulised eelistused, haridus ja haritus ei mõjuta reaalses tegelikkuses lihtsameelsust vähenemise suunas
mitte mingilgi määral ,kuid suurenemise suunas
alati ka kõige lihtsamate lollitamistüngadega ,rääkimata üldse reklaamist ja ajupesust ehk brainwashingust.
Natiivnaiivset lihtsameelsust ei saa mitte millegagi vähendada,ka tappa andmisega mitte, kuid natiivnaiivsete arvu saab alati vähendada nende väljasuretamise või äratapmisega.
Ja just lubadused natiivnaiivsetele lihtsameelsetele annavad lollitamisel kätte kasulikud tulemused hällist kuni hauani ja eriti sellised tulemused,millseid ei saa isegi käega katsuda.
Näiteks.
Taganeda pole kuhugile,seljataga on ju võimul olevate kommar-kollaboratide poolt lubatud helge tulevik.
Pole olemas mitte mingisugustki fakti,mis kinnitaks vastupidist.
Kesikute fanatism võimu juurde pääsemiseks on ikkagi ainult see,et jõupngutused on küll kolme kuni
kuuekordselt suurenenud,kuid kõik eesmärgid peale raha on Raha Ja Raha Võimu Maailmas meelest läinud
täpselt samuti nagu ka oravatel,võltsisamaalastel,võltsrohelistel,sotsidel ja teistel pededel,lesbidel ja nudistidel. 

Franklin E. Kameny kampaania tulemusel kustutas USA psühhiaatrite ühing homoseksuaalsuse 1973. aastal psüühikahäirete nimekirjast

Mull&Moll  2012-04-25 18:57:00
Peale seda,kui Ameerika Ühendriikides kaasaegsele homoõiguslaste õiglasele liikumisele aluse pannud anarhist-sotsialist dr. Franklin E. Kameny,kes esindab Vene Birobidzhani (Birobidzhan (Russian: Биробиджа́н; Yiddish: ביראָבידזשאַנ) is a town and the administrative center of the Jewish Autonomous Oblast, Russia. It is located on the Trans-Siberian railway, close to the border with China. Population: 75,419) homokoolkonda USA`s
ja kelle algatatud õiglase kampaania tulemusel kustutas USA psühhiaatrite ühing homoseksuaalsuse 1973. aastal psüühikahäirete nimekirjast võivad ka Eestis pederastid,lesbid ja nudistid olla täiesti seaduslikud rahvaasemikud Toompeal.
Eesti lesbilembeline poliitik,näiteks sots või loomakaitsja teab seda,et tegelikult ei ole seksimine loomade,lindude ja kaladega keelatud ja
selle taga on konkreetsed juriidilised juhtumid.Näiteks Washingtoni osariigis Ameerika Ühendriikidesviidi juriidiline alusdokument 2006. aastal
jurisputentsi sisse pärast seda kui üks pederast suri sisemiste vigastuste tõttu, mis olid tekkinud seoses sellega, et ta lasi ühel hobusel endale taha keerata. Juristid leidsid seejärel, et puuduvad tõendid selle kohta nagu olnuks tegemist hobuse väärkohtlemisega,sest tunnistajad kinnitasid seda,et täkk seksis suure rõõmuga. Kohalikud seadusandjad tegid asjast vajalikud järeldused ja see on ka Eestile suurepäraseks eeskujuks.
Loomakaitseseadus
Vastu võetud 13.12.2000
RT I 2001, 3, 4
jõustunud vastavalt seaduse §-le 82.
Looma religioossel eesmärgil tapmise korraldamise ja läbiviimise kord
§2. Looma religioossel eesmärgil tapmise läbiviimise kord
(1) Looma võib religioossel eesmärgil tappa üksnes kägiveenide ja trahhea läbilõikamisega. Loom tuleb tappa terava vahendiga, mis on selle loomaliigi jaoks lubatud ja töökorras.
https://www.riigiteataja.ee/akt/73109
§ 17. Looma tapmine religioossel eesmärgil
1) Looma võib religioossel eesmärgil tappa väljaspool tapamaja. Looma religioossel eesmärgil tapmise juures peab viibima järelevalveametnik.
(2) Looma religioossel eesmärgil tapmise korraldamise ja läbiviimise korra kehtestab Vabariigi
Valitsus
Järelevalveametnik peab kukkede ohverdamisel olema Eesti Vabade ja Tunnustatud Vabamüürlaste Suurlooži Grand Master Freemason,selle puudumisel Moskva või Brüsseli Grand Master.
Väiksemate või suuremate sarvloomade ohverdamisel peab olema kohal rabi,mulla või mufti.
Ja see on nii poliitiliselt kui ka juriidiliselt õige ja õiglane ka noorte loomadega.
On ju üldteada,et mida noorem on organism,seda tugevam on organism ja öeldule
ei saa vastu vaielda mitte keegi,ei arst ja ka mitte jurist tingimusel,kui on tegemist juriidilise organismiga. 

Marek Strandberg on tüüpiline võltsroheline.

Mull&Moll  2012-04-25 10:24:28
Inimesi,kes ei oska sõimata ja ropendada,ei saa võtta tõsiselt,peale mõne üksiku erandi.
Tavaliselt on mõneks üksikuks erandiks see,et ainult mõni üksik tõsine ja toimekas härrasmees ei sõima kunagi oma naist
daamide juuresolekul litsiks või poliitlojust Toompeal prostituudiks, pedeks, lesbiks või kosmosemutiks.
Alatuse uus laine ?
Peagi pärast vabariigi aastapäeva võisime näha ?
Tallinna linnavalitsuse ees jalgrattal tiirutamas tuntud rohelist Marek Strandbergi, ...?
Nii nagu tüüpiline komsomolkusest tekkinud võltsisamaalane, nii on ka Marek Strandberg tüüpiline võltsroheline.
Seda just sellepärast,et kui me jälle järjekordselt ja jätkuva jätkusuutlikkusega ( massoonide ehk vabamüürlaste
sala-võtme-märgu-tegusõna,mis on ülimalt lollaka sisu ja tähendusega sõna ja mis ei ole sugugi ropp
sõimusõna) näeme teda velosipeediga tiirutamas Tallinna linnavalitsuse ees,siis näeme ka seda,kui
roppkallis on maksumaksjate rahade eest ostetud velosipeed,mille sadulas istub pekine Strandberg.
Selle võltsrohelise velosipeedi hind on nii soolane,et võib ajada nii mõnegi rikka mehe jooma. 

Friday, April 27, 2012

Elama jäetakse vaid "Kuldne miljard"...

Andres Raid: soovoliniku ramm raugenud?! - Naistekas

Äriline huvi oli suurim pidur

Tesla_l õnnestus 1904 aastal vool tervele maakerale juhtmevabalt edastada, kui projekt oleks läbi läinud oleks nafta ärikatel mustast kullast raha kättesaamata jäänud, poleks tänasel päeval sisepõlemis mootorit, kõik oleks töötanud elektril ja kõik seadmed oleks olnud igiliikurid, aga suurim probleem oli kuidas tarbijalt raha sisse saaks kaseerida, ehk siis äriline huvi oli suurim pidur
Väike näpukas lause ehituses icon_redface.gif loomulikult mõtlesin; "104 aastat tagasi"
 


http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4808473

Tuesday, April 24, 2012

Lapsed on vanemaist nutikamad.

1.Noored ehitasid õllepurkidest päikesepaneeli( vaata näidist www.cansolair.com )  õhu kütmiseks: Lauri Leis, Madis Tisler, Margus Sammelsaar ja Ardi Teder
http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=41525

Pop soda beer can Solar Powered heater furnace panel -- Part 1


http://www.youtube.com/watch?v=Jzxw1j-dzY4 2. Lapsed Kihleveres meisterdavad päikesepaneele.

 
http://elektritsaabtasuta.blogspot.ie/2013/07/lapsed-kihleveres-meisterdavad.html  

https://www.facebook.com/Eesti.Eco.Nomics?fref=photo&sk=photos

2014


3.14 aastane neeger aafrika pärapõrgust võttis raamatukogust tuuliku õpetamise juhendi ja ehitas tuuliku: 
William Kamkwamba: How I built my family a windmill
http://www.youtube.com/watch?v=G8yKFVPOD6o&feature=player_embedded
http://spielend-programmieren.at/wiki/doku.php?id=blog:2010:04:23_afrikanisches_windrad

Moving Windmills: The William Kamkwamba story
 http://www.youtube.com/watch?v=arD374MFk4w&feature=player_embedded

4. Lapsed USA-s ja mujal ehitavad endile elektrituulikuid: 
http://www.ehow.com/how_5041055_make-wind-turbines.html

http://www.ehow.com/how_5035549_make-easy-model-wind-turbine.html

http://www.gepower.com/businesses/ge_wind_energy/en/kids_teachers/index.htm

http://www.childrensuniversity.manchester.ac.uk/interactives/science/energy/electricity.asp

http://www.nrel.gov/features/20100222_westhigh.html

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-SQnSym3nFcJ:www.scoraigwind.com/+children+making+wind+turbine&cd=7&hl=et&ct=clnk&client=firefox-a
OPPORTUNITY:
Hi I am Beng Ngoun who is raising the Orphan children in Cambodia, I
am very exciting with your project and in my country where I am living
has no electricity to use at all.
And I would to invite you as the volunteer team to come to my country
to train the Orphan children how make the windgenerator as their skill
to make money in their communittee and they can earn their living
after they left the orphanage, please help these poor children too!
I am waiting to hear from you soon.

Yours in Christ.

Beng Ngoun

http://www.ourplanet.org.uk/qca-teaching-resources.asp?QCAID=10

http://obama-oversight.blogspot.com/2010/02/kids-learn-truth-of-wind-turbines-hard.html

http://www.eon-uk.com/EnergyExperience/287.htm

http://education.guardian.co.uk/pictures/0,8552,1595002,00.html

http://www.geography.org.uk/cpdevents/onlinecpd/myplaceyourplaceourplace/theresaplaceforus/

http://www.thisiswesternmorningnews.co.uk/news/Pupils-check-wind-turbine/article-1118318-detail/article.html

http://www.doityourself.com/stry/creating-wind-turbine-kits-for-childrens-projects

http://www.energyquest.ca.gov/story/chapter16.html 


6. Lapsed ehitavad elektrilisi Formula ühtesi.
A small team of school kids and myself have built and raced an electric racing car. This is how we did it.
http://www.instructables.com/i​d/Building-an-electric-racing-​car/ 

7.

Noor Olli ehitas elektritsikli


8.Noored muudavad tavaautosid elektriautodeks:
An Electric Starter Motor can be used for an Electric Go Kart:

9.Jms.
Telesaated muudavad lapsed zombideks:
http://elektritsaabtasuta.blogspot.ie/2012/08/multikultilased-on-zombid.html