Sunday, September 28, 2014

Estoniale sukeldumiselt kaasa toodud metallitükkide proovid kinnitasid kokkupuudet plahvatusega

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/estonia_hukk_20/estonia-20-vrakile-sukeldunud-miljonar-estoniale-sukeldumiselt-kaasa-toodud-metallitukkide-proovid-kinnitasid-kokkupuudet-plahvatusega?id=69829999


Parvlaevale M/S Estonia Eesti Politseinikud toimetasid kaks konteinerit plutooniumiga.Sellele aktile on palju tunnistajaid sest Eesti Politseinikud pidid selle tarbeks sulgema liikluse sadamasse viivatel teedel.
Kuna laev oli Eesti omand ja meeskond Eesti oma,ning sõitis Eesti lipu all siis laeva huku uurimine ja süüdlaste karistamine,ning kahju korvamine on Eesti riigi siseasi.Kuid seda kõike ei toimunud ja see on veelkord tõestuseks,et Eesti riigivõimud mis uputasid parvlaeva M/S Estonia ei hakka ennast karistama.

Juta Rabbe t6estas,et laeval on pommiauk...Jutta Rabe film :
http://www.youtube.com/watch?v=4oLYxqjokSs

www.elaestonia.org

Estonia kohtuprotsess pole sisuliste aruteludeni jõudnudki:
http://epl.delfi.ee/news/eesti/estonia-kohtuprotsess-pole-sisuliste-aruteludeni-joudnudki?id=69822955

Aavo Piht oli elavate kirjas:
http://uudised.err.ee/k/eesti/83ca7aca-0809-4a4b-8df6-5efa97869f46
Kuni kümmekond meeskonnaliiget kes päästeti koksati vaikselt maha järgnevatel aastatel kuna surnud hinged ei räägi lugusid - nad olid potentsiaalsed tunnistajad ning teadsid mis ja kuidas tegelikult kõik juhtus

* Kõige kummalisem on meeskonnaliikme Kalev Vahtrase saatus peale päästmist, toimetati Turu haiglasse ning siis transporditi kopteriga Rootsi haiglasse kust jäljetult kadus, seepeale hiljem väideti et ei pääsenud laevahukkust eluga kuigi oli mitmes pääsenute nimekirjas koos kolleegidega kes olid teda nii päästeparves kui ka haiglas näinud, kui surnukeha eestisse jõudis avastas abikaasa surnukerelt peksmis ja noatorkehaavu - http://epl.delfi.ee/news/eesti/jutta-rabe-estoni...

Alljärgnev 6 ohvri saladuslikule saatusele kes olid Estonia hukuga seotud andis kunagi selgitusi Kalle Klandorf
-------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------
Igor Kristapovitš. 1994. aasta oktoobris tapeti Lasnamäel kodumaja ees tolliameti endine peadirektori asetäitja Igor Kristapovitš. ESSis töötanud mehele lasti kuul pähe, kui ta kummardus vaatama tühjaks lastud autokummi.

Klandorf: "Kui laeval oleks midagi salajast viidud, oleks Igor võinud selle avastada. Temast oleks huku uurimisel kindlasti suur kasu olnud."

Kalev Vahtras. Jutta Rabe meenutas aastaid tagasi SL Õhtulehele: "Esimestel päevadel pärast Estonia hukkumist oli Kalev päästetute kirjas. Kalevi abikaasale Ruthile kinnitati, et mees on Turu haiglas. Ruth sõitis Soome ja seal öeldi talle, et tema mees viidi Rootsi. Kalev Vahtrase surnukeha olevat leitud merest, talle näidati fotot ning Ruth Vahtras tundis abikaasa ära. Hiljem tõi Kalevi vend surnukeha Eestisse. Kui siin kirst lahti tehti, oli vend šokeeritud: surnukehal olid noahoopide jäljed ning lõikehaavad."

Harri Enula: Estline´i Eesti juht leiti 1996. aastal Tallinna–Keila raudtee äärest. Mees oli keeratud okastraadi vahele ja visatud raudteele. Kõrvalt leiti ta auto ning dokumendid, kõik olid puutumata.

Klandorf: "Ei oska midagi öelda."

Väino Karmi. Eesti tuntuimast margikogujast vanemuurija tegeles Estonia huku kriminaalasjaga. Ta suri 1999. aastal pärast pikka ja rasket haigust.

Klandorf: "Karmi oli tuntud uurija. Kas ta tänu haigusele sai ka maksimaalselt uurimisele pühenduda, on lahtine küsimus."

Aleksander Voronin. Salapärane Ida-Virumaa ärimees, kelle kohvrit otsisid tuukrid pärast õnnetust meresügavustes oleva Estonia kajutitest. Tuukrite ja tuukri kontrolli omavahelisest vestlusest selgub, et Voronini kohver tuli iga hinna eest leida. See ka leiti, kapten Pihti kajutist…

Voronin pääses küll laevaõnnetusest, kuid suri 2002. juunis insulti. Ta lahkus jäädavalt kaks nädalat pärast seda, kui ajaleht Süddeutsche Zeitung vaagis ühes artiklis tema ja salajase relvaäri võimalikku seotust laevahukuga.

Klandorf: "Kohvris olnud esemete ja dokumentide kohta on mitu versiooni. Kindlasti oleks võinud Voronin paljudele küsimustele vastata."

Sirje Piht. Estonia huku ajal saladuslikult kadunud Avo Pihti abikaasa Sirje suri aastaid tagasi ravimatu ajukasvaja tõttu. Kõik viimased aastad oli ta pühendunud Estonia uppumise tegelike põhjuste otsimisele.

Klandorf: "Pr. Piht tegi tublit tööd oma mehe asukoha selgitamiseks. Aitajaid selles oli tal palju. Aga palju oli ka valesid niidiotsi. Tundus, et tihtipeale ta ei jõudnud õigete inimesteni."


Eesti Politsei organisatsioon,prokuratuur ja KAPO on kehtetu.

Vaata saadet:
Politseinike ja baariomanike tüli tooli pärast maksis üle miljoni krooni
27.02.2013
Selles saates:
1.KAPO ametnikud varastasid tooli-panid toime kuriteo.
Kuriteo sooritanud riigivõimuesindajad(riigiametnikud) on kehtetud.

§ 199.  Vargus

 (1) Võõra vallasasja äravõtmise eest selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
 (2) Sama teo eest, kui:
 1) teo objektiks on tulirelv, laskemoon, lõhkeaine või kiirgusallikas;
 2) teo objektiks on narkootiline või psühhotroopne aine või nende lähteaine;
 3) teo objektiks on suure teadusliku, kultuuri- või ajalooväärtusega ese;
 4) see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse, röövimise või omastamise;
 5) see on toime pandud avalikult, kuid vägivalda kasutamata;
 6) see on toime pandud suures ulatuses;
 7) see on toime pandud grupi poolt;
 8) see on toime pandud sissetungimisega;
 9) see on toime pandud süstemaatiliselt –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.
[RT I 2008, 33, 199 - jõust. 28.07.2008] 

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui see on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, –
karistatakse kahe kuni kümneaastase vangistusega.
2.Politseinikud ja prokurör kuritarvitasid oma ametiseisundit-panid toime kuriteo. 
Kuriteo sooritanud riigivõimuesindajad(riigiametnikud) on kehtetud.

§ 310.  Ebaseaduslik süüdistuse esitamine

  Prokuröri poolt teadvalt süütule isikule süüdistuse esitamise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
[RT I 2004, 46, 329 - jõust. 01.07.2004] 

§ 288.  Ametiisiku mõiste
[RT I 2007, 13, 69 - jõust. 15.03.2007]

 (1) Ametiisik karistusseadustiku eriosa tähenduses on isik, kellel on ametiseisund riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses või organis või avalik-õiguslikus juriidilises isikus, kui temale on pandud haldamis-, järelevalve- või juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad või võimuesindaja ülesanded.
[RT I 2007, 13, 69 - jõust. 15.03.2007]
 (2) Ametiisik käesoleva seadustiku §-des 293–298 nimetatud kuritegudes on ka isik, kes juhib eraõiguslikku juriidilist isikut või tegutseb selle nimel või tegutseb teise füüsilise isiku nimel, kui tal on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud pädevus ja ülesanded ning tegu on toime pandud vastava juriidilise või füüsilise isiku majandustegevuse käigus.
[RT I 2007, 13, 69 - jõust. 15.03.2007]
 (3) Ametiisik käesoleva seadustiku §-des 293–2981 nimetatud kuritegudes on ka välisriigi ametiisik. Välisriigi ametiisik on nimetatud või valitud isik, kes täidab välisriigis või selle mis tahes tasandi haldusüksuses seadusandliku, täidesaatva või kohtuvõimu ülesandeid või kes täidab avalikku ülesannet välisriigi, selle haldusüksuse, avaliku asutuse või avaliku ettevõtja heaks, samuti avalik-õigusliku rahvusvahelise organisatsiooni teenistuja või esindaja, sealhulgas rahvusvahelise esinduskogu või kohtu liige.
[RT I 2008, 33, 200 - jõust. 28.07.2008]
 (4) Ametiseisundi kasutamiseks välisriigi ametiisiku poolt loetakse teo toimepanemist või selle toime panemata jätmist ametiseisundit kasutades sõltumata sellest, kas tegu kuulub ametiisiku pädevusse.
[RT I 2008, 33, 200 - jõust. 28.07.2008]
3.Eelpool kuritegudes osalenud isikute järelvalvajad samuti panid toime kuriteo.
jne. koorubki välja,et tervelt kaks organisatsiooni on kuritegelikud ehk kehtetud.

Kuidas me saame müüa eduka Eesti kuvandit, kui saame iga päev teada, et riik meid ei usalda?

http://arvamus.postimees.ee/2934691/haaletud-doonorid

Energia Säästu ArendusKoda :))

http://www.esakoda.eu/oli.html

Möödunud üritused
Saaremaa Kuressaare lillepäevad.

23-24 mai 2014 toimusid Kuressaares Lillepäevad, kus võtis ka osa ESAKODA koos koostööpartneritega. Esindatud olid erinevad huvitavad lahendused, mis ka reaalselt tööle rakendati. Nagu pildil ka näha on, seadsime päikeseenergialt tööle kümblustünni kütte, mis jõudis kahe päevaga tünni lastud külma vee, mis oli ligi 5 kraadi kuni 33 kraadini üles soojendada. Külastajad tundsid eksponeeritud lahenduste vastu suurt huvi ja meid kutsuti ka järgmiseks aastaks tagasi.

Saturday, September 27, 2014

Lootus riik erasektori laenudega üles ehitada kukkus läbi

http://www.kesknadal.ee/est/uudised?id=23518

Kuidas alternatiivsed energiaallikad kodumajapidamistes reaalselt kasutusel on

http://www.iluskodu.ee/energia/artiklid/kae.php

Postimees on peldiku sein ja ruineerib eesti kultuuri ja majandust...

Postimees ei teeni eesti rahvust...Postimees on syydi eestlaste deporteerimises...

Postimehele ei l2he korda,kuis tagada eestlastele elamisv22rne elu Eesti kylades...
Postimehele ei l2he korda kes on eestlane...
Mina oma elus kogutud teadmiste ja läbielatu põhjal defineerisin eestlase sedasi:
Eestlane on inimene kes elab Eestimaal metsa serval omas tarekeses ja religiooniks on 

taarausk-maausk, ta kallistab tammepuud,saab sellest väe ja moraali,ning mütoloogia.
Pildil olev naine on ühenduses Maaemaga.

Juhan Luiga mõtted,Suurest Taost ja Taarausust-Maausust:


http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2011/09/juhan-luiga-mottedsuurest-taost.htm
l
Kas olete kogenud sellist imelist asja meie Üld Laulu ja Tantsupeol kus tantsitakse seda päikeseketta tantsu,kus shamaani trummi põrinal rahvas ringis liigub ja sealt kiirgab väga imelist väge,mis on nii õnnistav ja meeli köitev,et paneb tuksuma ka iga kivisema südame...minu kallis isa ütles,et see ongi Eesti asi...
See mille peale sa mõtled selle peale sa kulutad oma eluenergia...
Mõelge teiegi kaasa kuis defineerida meie rahvust.
Mõelgem ja defineerigem eesti rahvus,mõelgem selle peale
milleks kulutada oma eluenergiat...Kui defineerida eesti rahvus siis peale seda on käki tegu lahendada mistahes majandus probleeme sest eestlaste arv on ligilähedane ühele korporatsioonile-Eesti juhtimine võrdub korporatsiooni juhtimisega...
Miks defineerida rahvust geograafilise asupaiga järgi?

Vaat,on selline lugu,et igal maalapil siin maakeral maa eraldab erinevaid peenenergiad ja see kujundab inimeste käitumismalle.
Inimene kes pole saastunud parfümeeriast ja kosmeetikast s.o. pole tehtud tuimaks kosmeetikast jms. keemiast,ja tubakast narkotsist s.o. tegemist on inimesega aga mitte zombiga kes teenib apteeki ja narkodiilereid jne. inimene kes on tundlik, see tunneb tammepuu kallistamisest õnne ja saab sellest väge.Tema puhul saab rääkida kultuurist ja rahvusest.Linna inimeste puhul rahvusest rääkida ei saa sest linnlased on rahvuseta apteegi ja äride zombid,zombid kes orjavad rahamaailma igal võimalusel...
Hiinlasi on palju tänu sellele,et Tao usk on maalähedane ja hoiab inimesi kooskõlas loodusega.
Inimsööjatele s.o. pankuritele ja neile kes püüavad inimmasse muuta tarbijaiks on vastukarva kui inimesed elavad loodusega kooskõlas...sest inimene kes elab loodusega kooskõlas on vähem manipuleeritav jne.


Väike Jalajälg on Märjamaa vallas Mõisamaa mõisas asuv ökokogukond.

https://www.facebook.com/vaikejalajalg