Tuesday, April 30, 2013

Kodupäike


Kodupäike
Tere, kellel huvi solar lahenduste vastu siis Kodupäike jaga hääd nõu.
Kontaktid info@kodupaike.ee, tel 5152169.

Saturday, April 27, 2013

Söö võilille

http://www.parnupostimees.ee/445014/voilillekohviga-infarkti-ja-insuldi-vastu

VÕILILLEFESTIVAL

https://www.facebook.com/events/348426655257219/?suggestsessionid=3c476d2e1135a79039da0e8b8a9708c6

Head inimesed, 
Mai kolmandal laupäeval toimub juba kolmandat korda VÕILILLEFESTIVAL!

Võilill on festivali nimitaim. Selle taga tuksub looduslähedane ja avatud ruumiga maailm. See on jätkusuutliku elustiili kasvulava, kus vahetada ideid oma kogemuste baasil. Samuti on võimalik kohapeal midagi uut õppida, kogeda. 

Juttu tuleb ökoturismist, metsikute taimede toiduks kasutamisest (eelkõige kevadiste, mis tärkavad enne kultuurtaimi ja on meile väekaks toiduks). Maitsta saab võililleveini ja nõgese kotlette, meisterdada ja õppida, tantsida ja palju muud!

Festivalil on ka teine päev, mil on võimalus edasi eksperimenteerida esimesel päeval õpitu ja kogetuga: võimalus olla ise oma elusa, looduslikest komponenditest toidu looja või jätkata meisterdamist.

Kõik huvilised on oodatud! Võimalused on loodud ka äritegevuseks, kuhu on oodatud taimede ja istikute, kodumaise toidukraami ja käsitöö jms müük.

Ööbimisest: Majutuse soovist palume ette teatada (kaasa võtta telk või voodipesud majas ööbimiseks, 5€), Marika Hunt-56688755, Mercedes Merimaa 5092261


III Võilillefestivali kava

enne 10
Ootame külalisi kogu Eestimaalt, naabervaldadest ja Lätist, Kuldigast!
Rannarantšo hobustega sõit lastele koos Ande Arulaga

10.00
Eesti ökoturismi 20. aastapäevale pühendatud seminar. Kõnelevad Aivar Ruukel ja Heikki Luhamaa

10.45
Piirivere KTG külastus – võilillekohvi, võilille veini ja nõgesekotleti valmistamise lühitutvustus - Mercedes Merimaa (Leader Eesti Pärnu Lahe Partnerluskogu)
Vihmaussi sõnniku (100% naturaalse toote) tutvustamine- Veiko Alberg ja Ülle Lippus

alates 11.00
Töötubade tutvustamine
Seebivalmistamine – töötuba viib läbi Elli Karjam Kihnust
Looduslike materjalidega lõngade värvimine – juhendab Tuulike Kivestu Viljandist

alates 12.00
Balalaikavirtuoos Ilja Lunini kontsert
Maitseme kevadise Eestimaa rikkaliku looduse, kohaliku tervisliku vee ja toidu hõrgutisi kõrvuti vene taimeköögiga Ljubov Petrova juhendamisel
Võimalus tutvuda maagiliste Ilo Kinksaare ehetega
Paralleelselt toimuvad huvitavad käelised tegevused erinevates töötubades: klaasikojas klaasikunst, ornamentide tikkimise, kasetohu töötuba, kõrkjatest onnide ehitamine ja mattide valmistamine

Pidevalt toimub ka müügitegevus, ning väärtusliku ja loodusliku kraami vahetus.
Oodatud on huvilised, taimemüüjad, -vahetajad, käsitöömeistrid kõige oma tehtuga ja ise ilu tegijad – kõik, kes soovivad kaasa aidata kogukonna elu edendamisele ja ise selles osaleda.

Dear people,
On the third Saturday in May there is going to take place the annual DANDELION FESTIVAL, this is the third time.
Dandelion is the name plant of the Festival. It is ground for a sustainable lifestyle, exchange of experiences, skills, ideas and visions. There is also possibility to learn and experience something new related to growing and using plants in their full potential.

There will be talks about ecotourism, the use of edible wild plants (especially those which are emerging in spring before cultivated plants and which are powerful nourishments). You can taste the dandelion vine and cutlets from stinging nettle, practice crafts, dance, and much more!

The Festival has also the second day, an opportunity to experiment and practice with knowledge you have learned and experienced on the first day: It is a chance to be the creator of your own living food that is composed out of natural components or a chance to continue practicing handicraft.

Everyone is welcome! Opportunities are created for the business as well: we are expecting plants and seedlings sellers, local and clean food stuff and also crafts for selling.

OVERNIGHT and SALES info: Marika Hunt 56688755, Mercedes Merimaa 5092261 Please let us know if you need accommodation (for the night take a tent or bed linen for the house overnight, both ways it costs 5 €)

III Dandelion Festival Programme

before 10
We expect visitors from throughout Estonia, neighbour parishes and from Latvia, Kuldiga
Rannarantšo horseback ride for kids with Ande Arula

10:00
Seminar devoted to 20 Anniversary of Estonian Ecotourism. Key speakers are Aivar Ruukel and Heikki Luhamaa

10:45
Visiting Piirivere KTG – The brief introduction of making
Dandelion coffee, dandelion wine and cutlets of stinging nettle - Mercedes Merimaa (Leader Estonia, Pärnu Bay Partnership)

Presentation of Earthworm manure (100% natural product) -Veiko Alberg and Ülle Lippus

from 11.00
Introduction of the workshops
Soap making - a workshop guided by Elli Karjam from Kihnu
Yarn dyeing with natural materials – guided by Tuulike Kivestu from Viljandi

from 12.00
Balalaika concert by Ilya Lunini

It is time to taste local food alongside with Russian vegetable cuisine under guidance of Ljubov Petrova

Opportunity to check out the magical jewelery of Ilo Kinksaar

It is possible to take apart in interest manual activities in various workshops: there is glass studio opened to make some glass art, there is workshop about ornament embroidery, workshop of birchbark and workshop for making and constructing huts and mats from reeds.

Along the day there is sales and swap of valuable natural and local stuff.

We welcome anyone interested, plant vendors, -exchangers, craftsmen with their own creations and - all who wish to contribute to community life and be part of it themselves.

Come alone, take friends or family with you..
See you soon in the festival!TIIT MADISSON – Maailma Uus Kord: selle kehtestajad ja nende käsutäitjad Eestis


http://ounapuu.ee/2011/06/tiit-madisson-maailma-uus-kord-selle-kehtestajad-ja-nende-kasutaitjad-eestis/


TIIT MADISSON – Maailma Uus Kord: selle kehtestajad ja nende käsutäitjad Eestis

Viimase paarikümne aasta jooksul, kui varises kokku kõikvõimsana tundunud kommunistlik süsteem, mille 1917. aastal kehtestasid bolševikud New Yorgi pankurite ja Saksa riigi raha toel, on erinevad maailma tipp-poliitikud ja riigijuhid korduvalt rääkinud mingist uuest maailmakorrast. Ilma täpsemalt selgitamata, mida see uus kord endast kujutama peaks. Sellised tuntud riigitegelased-vabamüürlased nagu George Bush senior ja George Bush junior, Francois Mitterand ja Jacques Chirac, Helmut Kohl ja Gerhard Schröder, Tony Blair ja Boris Jeltsin on korduvalt kasutanud väljendit “uus maailmakord”.
Uue korra kaasnähtuseks ja ühtlasi selle kehtestamise vahendiks on globaliseerumiseks või mondealismiks nimetatud üleilmastumine, mille varjatud küljeks on eemaldumine kõikidest kohalikest traditsioonidest, kõigist rahvuslikest huvidest, usust ja ajaloost. Primaarseks on saanud spekulatiivse pangakapitali ja suurkorporatsioonide juhtide huvid, keda esindavad kosmopoliitsed ühendused, mis koosnevad lääneriikide juhtivaist poliitikuist, suurkorporatsioonide juhtidest ja pankureist, läänemaailma juhtivate suurlehtede, raadio ja telekanalite omanikest, keda kõiki kokku kombeks kutsuda Maailma Valitsuseks. Rahvusriikidest on saamas globaalse süsteemi üksikosad, mis järk-järgult sulanduvad ühtseks kosmopoliitseks süsteemiks ja kaotavad paratamatult oma tähenduse – nii, nagu uue maailmakorra eest võitlevad globalistid-mondealistid ongi juba aastakümneid tagasi planeerinud.
Mida endast kujutab Maailma Valitsus?
Ekslik on arvata, et juba aastakümneid maailma poliitikat suunav ja jõuliselt uut maailmakorda ( New World Oder) ülesehitav Maailma Valitsus on väikesearvuline, kellegi poolt valitav nõukogu. Maailma valitsusest rääkides peetakse esmalt  silmas kolme mõjuvõimsat internatsionaalset organisatsiooni: Rahvusvaheliste Suhete Nõukogu (Council of Foreign Relations), Bilderbergi Klubi (Bilderberger Club) ja Kolmepoolse Komisjoni (Trilateral Commission). Viimase liige oli enne Kadrioru lossi kolimist ka Eesti praegune president Toomas H. Ilves.
Väga mõjuvõimsat osa maailma poliitika suunamisel etendab ka sionistlik vabamüürlasorganisatsioon B´nai B´rith, kellelt “jaa”-sõna saamata ei võeta ühtki riiki nt NATO liikmeks. Omaaegne peaminister Siim Kallas külastas just sel eesmärgil New Yorki, millest ükski Eesti ajaleht ei pidanud vajalikuks kirjutada, siinkirjutaja kuulis sellest paar korda 6. juulil 2002 raadios vilksatanud BNS-i uudisest. (Selle visiidi tulemusel kehtestas Eesti valitsus holokaustipäeva ametlikult tähistatavaks tähtpäevaks, mis oli üheks eeltingimuseks Põhja-Atlandi kaitseühenduse liikmeks saamiseks?! – Autor.)
Maailma Uue Korra loojate eesmärk?
Uue maailmakorra loojate eesmärgiks on kaotada maailmast igasugune poliitiline iseseisvus ning koondada kõik rahvad ühe valitsuse võimu alla. Silmakirjaliku demokraatia loosungi taha varjunute eesmärgiks pole mitte kõigi elanikkonnaklasside huvide eest seismine, vaid pigem nende veenmine, et pole muud võimalust kui allutada enda elulised huvid pankade ja suurkorporatsioonide “demokraatlikule” võimule. Nende huve esindavad kohalikud, end naha ja karvadega globalistidele mahamüünud poliitikud. Sellesama eesmärgi nimel  on ka Eesti ajakirjanduses korduvalt läbi uue maailmakorra klakööride kirjutatud, et globaliseerumise protsess on vääramatu, mistõttu sellele vastuhakkamine on järelikult üks rumal ja lootusetu ettevõtmine. (Ilmselt sellepärast ongi Eesti globaliseerumise tasemelt viie maailma “edukaima” riigi hulgas, sest vastupanu rahvaste orjastajate plaanile Maarjamaaks kutsutud maalapil sisuliselt puudub! – Autor.)
Rahvuslikud eliidid on mandunud Maailma Uue Korra loojate lakeideks?
Kui varem olid Euroopa rahvaste rahvuslikud eliidid rahvuse huvide eest võitlemise eesliinil, siis praegusel ajal püüab raha-, poliitiline- ja vaimueliit muganduda ühtsesse globalistlikku süsteemi. Euroopa rahvaste poliitilisest, tavaliselt ka majandus- ja kultuurieliidist on saanud salajase internatsionaali liige või lihtsalt selle käsilane, kui tegu nt postkommunistliku Ida-Euroopa riikidega, kelle hulgast erilise püüdlikkusega paistab silma Eesti. Tänapäeva eliit kujutab endast üha rohkem suletud internatsionaalset klubi oma korporatiivse eetikaga, millel pole midagi ühist kodanikueetikaga, millele on olnud traditsiooniliselt omane püüe tagada oma rahvusele parem käekäik. Demokraatia mõiste on libekeelsete poliitikute ja manipuleeritava massiteabe poolt ammuilma diskrediteeritud ja kaotanud oma algse tähenduse. (Kus on meie omaaegne Loomeliitude Nõukogu? Miks me midagi ei kuule meie intelligentsi võitlusest eesti rahva püsimajäämise eest? – Autor.)
Euroliit kui eelviimane vaheetapp ülemaailmsele impeeriumile
Ülemaailmse impeeriumi konkreetne realisatsioon on Euroopa Liit, mis, nagu asjasse pühendatud üsnagi ühemõtteliselt vihjavad, pole muud kui ainult eelviimane vaheetapp teel ülemaailmsele impeeriumile. Tegu pole mingi riikide liidu või konföderatsiooniga, vaid kavakindlalt liitriigi – Euroopa Ühendriikide – suunas kujundatava moodustisega oma presidendi, põhiseaduse, ühtse välispoliitika, valitsuse ja muuga. Jutud riikide liidust on ainult pettevahendiks Euroopa riikide rahvaste sissemeelitamisel Euroopa Liitu, kuna nende riikide ammu äraostetud ja korrumpeerunud poliitilis-majanduslikule eliidile on euroliidu suundumus liitriigi moodustamisele tavaliselt teada. (Enne nn Lissaboni leppedokumendi Riigikogus ratifitseerimist selgus, et 4/5 rahvasaadikuist ei olnud euroliidu põhiseadust isegi mitte läbi lugenud- lähtuti vaid Brüsseli peremeeste “soovitusest”! – Autor.)
Rahvuslik vastupanuliikumine – tõsiseim vasasseis Maailma Uuele Korrale!
Uue maailmakorra loojate suurimaiks vaenlasteks tänapäeva Euroopas peetakse rahvuslikku joont ajavaid poliitikuid ja organisatsioone, kes tihtilugu on muutunud tülikaiks segajaiks rahvusriikide mahamüümisel Suure Raha valitsusele.
Sellekohaseid näiteid on kaasaegses Euroopas küllaga, markantseimaks Prantsusmaal juhtunu 2002. aastal, mil presidendivalimiste eelvoorus oli edukas endisest eriüksuslasest langevarjur, Rahvusrinde kandidaat Jean-Marie Le Pen. Tema poolt andis oma hääle esimeses hääletusvoorus 4,8 miljonit prantslast. Praeguse europarlamendi saadiku rahvuslase Le Peni radikaalsed plaanid presidendiks saades olnuks eurost loobumine ja frangi kui rahvusvaluuta taastamine, Prantsusmaa lahkumine Euroopa Liidust, majandustõkked Prantsuse tööstuse kaitseks, halastamatu võitlus kuritegevusega ja surmanuhtluse taastamine ning immigratsiooni oluline piiramine.
Kuigi Le Peni vastaskandidaati, presidenditoolil istuvat Jacques Chiraci süüdistati avalikult korruptsioonis, valetamises ja riigi raha varguses, suutsid rahvuslase võimuletuleku hirmus vabamüürlased ühendada Chiraci eest hääletama nii vasakpoolsed (sotsialistid, kommunistid) kui ka end parempoolseteks nimetavad liberaalid.
Täiskäigul pandi Le Peni halvustama ja laimama Suurele Rahale alluv televisioon, raadio ja ajalehed. Vabamüürlaste mõju all olev ajakirjandus hakkas maalima verdtarretavaid pilte sellest, mis Prantsusmaal väidetavalt toimuma hakkab, kui riigi etteotsa valitakse “fašist”. Massiteabe poolt ärapeedistatud valija eelistaski hääletuskastide juures “demokraati”, pikemalt arutlemata, et tegu on tuntud petise ja riigivargaga. Kuna rahvaste ehk n-ö keskmise kodaniku mõttevõime on ajalooliselt tõestatuna olnud aastasadade vältel üsnagi algeline, seetõttu toimis ka Prantsusmaal massiivne ajupesu ja laim.
Visioon Auschwitzi tossavatest krematooriumikorstendest oli tugevam kui kaine mõistus ja rahvuslik alalhoiuinstinkt. Mistõttu valiti “demokraatlikult” ühe mõjukaima Euroopa Liidu liikmesprovintsi etteotsa Bilderbergi Klubi liige ja Euroopa suurima vabamüürlaslooži Alpina “vend”, 33. kraadi kõrgvabamüürlane Jacques Chirac, kes on maailma uue korra arhitektide vennaskonnas üks mõjukamaid liikmeid. (Arusaadavatel põhjustel ei kirjuta  ajakirjandus midagi Eestis tegutsevatest vabamüürlasloožidest, mille liikmete hulka kuulub ka enamus meie poliitilisest eliidist. – Autor.)
Äeapeedistatud ajudega lumpenit hirmutatakse fašismiga
“Fašisti” või “natsi” märgi otsaette löömine või natslike koonduslaagrite jubeduste meenutamine on Euroopas tavaline “demokraatlik traditsioon”, kui tahetakse rahvuslaste eest mõtlemisvõimetuid kodanikke hirmutada. Tarvitses vaid Hollandi poliitikuile selgeks saada, et rahvas ei kiida heaks Euroopa Liidu liitriigiks muutuvat põhiseadust, kui “demokraadist” peaminister Jan Peter Balkenende asus referendumi eel hollandlasi hirmutama “naasmisega Auschwitzi”.
On ju rahvuslaste eesmärgiks rahvusriikide säilimine ning oma rahvuse eelistamine (mida Euroopas uue maailmakorra käsilaste poolt natsismiks sildistatakse), selle edasikestmise eest võitlemine. Uue maailmakorra eest võitlejate eesmärgid on paraku risti vastupidised rahvuslastele – hävitada nii rahvusriigid kui põrmu tallata rahvuste püüe säiluda, maha surude igasugune rahvuslik vastupanu. Selle eesmärgi nimel kasutatakse võimukartellidele allutatud massiteabekanaleid kui ka algselt põhiseadusliku korra kaitseks loodud kaitsepolitseide struktuure, millest tehtud orwellilik poliitiline meelsuspolitsei, mis nuhib riigi kodanike järel. (Sellekohaseid näiteid on küllaga Eesti kohta siinsamal lehistul. – Autor.)
Rahvamasside liumoeniseerimine tagab globalistide edu!
Eelmise sajandi teisel poolel hoogu saanud multikultuurse moraali- ja kultuurirevolutsiooni tulemusel on Euroopa “eesrindlikes” riikides (Holland, Taani, Rootsi, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa) kasvatatud üles juba teine põlvkond inimesi, kellel praktiliselt puuduvad elementaarsed moraalipõhimõtted. Üles on kasvatatud mass lumpeneid, kelle ainsaks põhimõtteks on teha, mis hetkel meeldib – kelle ainsaks elueesmärgiks on maksimaalne heaolu ning lõbu. Selline ongi inimloomakari, irratsionaalne ja passiivne lumpeni ja tööorjade mass, kellest pole mingit vastast uue maailmakorra arhitektidele, sest nad armastavad oma orjust (nimetades seda demokraatlikuks vabaduseks) ning on vastava manipulatsiooni tulemusel valmis jalge alla tallama ja hävitama oma isandate vaenlased, kelleks esmajoones on rahvuslased. Eesti püüab “edukatele” Euroopa riikidele kiirendatud tempos järgi jõuda, mille tunnistajaks mõtlevad kodanikud iga päev meie ajakirjandust jälgides on. (Sellele mõttele tulen alati, kui kuulen mõnest kommertsraadiojaamast nt fraasi: nädala lõpuni on 4,5 tundi – lumpenist tööorjad lastakse lõbutsema! – Autor.)
Missugune peaks välja nägema uus maailmakord?
Uue maailmakorra kehtestamise eest võitleva Bilderbergi Klubi, Kolmepoolse Komisjoni ja vabamüürlaslooži B´nai B´rith liege, endine Euroopa Rekonstruktsioonipanga president, Euroopa Liidu peaarhitektiks peetav Jacques Attali on 1991. aastal üllitanud raamatu “Uue aastatuhande künnisel” (“Millennium: Winners and Losers in the Coming World Order”). Kus ta kirjeldab, missugune peaks välja nägema lähituleviku elu maailmas – missugusena “maailma valitsejad” seda näha tahaksid.
Attali arvates on majanduslikel huvidel koos seisev demokraatlikuks nimetatud ühiskonnakord ilma riigipiirideta maa-ala, kus elavad inimesed, kelle suurimaks sooviks ja ühtlasi õiguseks on osta ja müüa kõike. Kellele on võõrad sellised rahvustele ja rahva saatusest hoolivatele indiviididele igiomased väärtused nagu rahvuslik au, solidaarsus, südametunnistus, väärikus, ligimisearmastus jne.
“Riigikord, mis tugineks jõule, annab oma rolli üle korrale, mille aluseks on raha /…/ Kõik majandussüsteemid Santiagost Pekingini, Johannesburgist Moskvani hakkavad kummarduma rahatulu altarile. /…/ Rahale rajatud kord saab universaalseks. Mitte kunagi varem pole maailm olnud raha poolt dikteeritud seaduste nii tugeva võimu all kui praegu. /…/ Selle uue ajastu tegijad on võitjateks, nende käes saab olema nii võim kui majanduslik mõjukus,” avameelitseb Attali. (Ei tea, mis eesmärgil küll propageerib Eesti ajakirjandus rahakultust ja edukusemüüti? – Autor.)
Moodne tehnoloogia “uue eliidi” eesmärkide teenistuses
Rahvuskaaslase Jacques Attali visioonile sekundeerib tippvabamüürlik teoreetik ja praktik, Trilateraalse Komisjoni omaaegne esimees Zbiegnew Brzerzinsky raamatus “Kahe ajastu vahel” (“Between Two Ages”): “Samaaegselt kasvavad määratult võimalused indiviidi üle sotsiaalse ja poliitilise kontrolli teostamiseks. Nagu ma juba ütlesin, muutub võimalikuks iga kodaniku peaaegu pidev jälgimine koos aktuaalse ja täieliku andmebaasi pidamisega, mis tavaliste andmete kõrval sisaldaks isegi ülimalt privaatse iseloomuga andmeid tervise või isiklike käitumisharjumuste ja hoiakute kohta. Need andmebaasid hakkavad alluma vastavate ametiasutuste vahetule juurdepääsule. /…/ Sellises olukorras valitseb üks eliit. /…/ See eliit ei tohiks end tagasi hoida oma poliitiliste eesmärkide realiseerimisest moodsamate tehnikasaavutuste vahendusel, mille abil on võimalik mõjutada rahva käitumist ning mis võimaldavad ühiskonna täpsemat jälgimist ja kontrollimist.”
Iga uue maailmakorra haardes olev kodanik peab omama isiklikku ID-kaarti, kuhu on salvestatud mitte ainult omaniku pangaarve, vaid ka andmed perekonnaseisu, religioossete ja poliitiliste vaadete kohta; sotsiaalse seisu, haridustaseme, professionaalsete oskuste, psüühiliste kõrvalkallete, suhtumisest mõnuainetesse, mängusõltuvuse; organisatsioonides või poliitilistes parteides osalemise kohta; loomulikult on fikseeritud kriminaal- ja halduskaristused. Praktiliselt kõik.
Raamatus “Horisondi liin” kirjeldab Jacques Attali ID-kaardi võimalusi: “Igaüks hakkab endaga kaasas kandma isiklikku identiteeti: sellisest rändurlusest saab kaubandusliku korra kõrgeim vorm. Magnetkaart muutub isiksuse tõeliseks proteesiks, tema täisväärtuslikuks ekvivalendiks, millekski kunstliku elundi taoliseks, mis on ühteviisi nii passi, tšekiraamatu, telefoni ja telefaksi ning isikutunnistuse eest. Magnetkaart saab inimese tõeliseks proteesiks, mis avab talle juurdepääsu universaalsele turule.” (Miks küll Eesti valitsus ühe esimestena Euroopas kehtestas seadusega ID-kaardi omamise? – Autor.)
Internet kui orwellilik Kõikenägev Silm!
USA valitsus teatas juba 1997. aastal plaanist eraldada 500 miljonit dollarit üleriigilise arvutivõrgu loomiseks. Eeldatakse, et  iga eluasemeks olev hoone varustatakse arvutiga, mis on kohustuslikus korras ühendatud internetivõrku. Arvuti kaudu on võimalik jälgida kodaniku kodus toimuvat, peo peal on ebalojaalseks isikuks peetava subjekti rahalised sissetulekud jne. Interneti kaudu teostatakse arveldusi panga ja maksusüsteemiga, peetakse kirjavahetust (mida on võimalik kontrollida), valitakse võimuorganeid (mida on võimalik võltsida), mängitakse mõtlemis- ja analüüsivõimet vähendavaid videomänge (mida eriti noorte zombistamise pärast muret tundvad korporatsioonid hulganisti toodavad). Senisest informatsiooni- ja suhtlemisallikast on ammu saanud isiku üle totaalse jälgimise süsteem – tõeline orwellilik Kõikenägev Silm. (Kas meie IT-võimekuse taga on kergendada Tädi Maalide elu? Miks samavõrdselt ei muretseta, et needsamad Tädi Maalid ei saa kasutada maal ühistrantspordi, posti või poeteenuseid? – Autor.)
“Rändurite” kiibistamine- kui moodsa vangimaja tippsaavutus
Kaasaegsele kõrgtehnoloogilisele koostööle rajanevad totaalse kontrolli vahendid on valmis, käimas on avaliku arvamuse töötlemine nende järkjärgulises sisseviimiseks, nt kiipide sisendamine ka inimestele naha alla.Totaalse kontrolli, manipulatsiooni ja represseerimise vahendid, mis võimaldavad isikut kontrollida, mõjutada ja suunata, ka juhtida, peavad täitma uue maailmakorra arhitektide, nende kohapealsete käsilaste tahtmist. Praktiliselt jäävad üksikisiku võimalused elada vastavalt oma veendumustele, üha ahtamaks.
Üksikisikule langeb selline surve, et tal jääb valida, kas konformeeruda “rändurite” ühiskonda võrdväärse ühiskonnaliikmena (“edukad”) või olla sealt välja heidetud (“luuserid”). Püüdmine “olla normaalne” – “elada nagu kõik teised” – sunnib ühiskonnaliikmeid enesedistsipliinile. Seetõttu peamegi endale tunnistama, et enamus ühiskonnast valib võimaluse: “olla normaalsed”! (Kas Eesti valitsuse poolt seadustatud koerte kiibistamisele järgneb inimestele kiibi naha alla süstimine? – Autor)
Vastupanu totaalsele orjusele tugevneb iga päevaga!
Paraku on rahvastel, vähemalt nende mõtleval osal, vaatamata massiteabe poolt tehtavale ajupesule, veel säilinud terved arusaamad eetikast ja moraalist. Alati leidub neid, kes ei taha sulanduda orjade massi – ei soovi “elada nagu kõik teised”, langeda mõtlemisvõimetute loomade tasemele. Totaalsele ajupesule ja zombiseerimisele vaatamata on veel  piisava ajumahuga inimesi, kes suudavad “demokraatlikke printsiipe” reklaamiva propaganda eesmärgid läbi näha.
Viimasel aastakümnel, mil uue maailmakorra eest võitlejad on oma rünnakuid tugevdanud, on hakanud ühinema ka uue maailmakorra vastased üle maailma. Seesama internet, mida kasutatakse inimeste jälgimiseks ja zombistamiseks, annab paraku ka küllalt võimalusi vastupanuks Maailma Uue Korra arhitektidele ja kohalikele käsutäitjatele, levitades vastavasisulist informatsiooni. Pärssides sel moel uue maailmakorra ehitajate ja nende lakeide pürgimisi tõkestada inimeste juurdeoääsu objektiivsele informatsioonile. Paljud internetilehistud, blogid ja levivad videofilmid tunnistavad, et vastupanu suureneb iga päevaga. Eks ERSP lehistugi püüab täita sama ülesannet – informeerida neid, kellele on vastu hakanud valitsusparteidele allutatud, inimesi lumpeniseeriva ajakirjanduse ajupesu. (Ei tea, miks meie telekanalid eiravad selliseid internetis massiliselt levitatavaid filme nagu “Zeitgeist” või miks vaikitakse maha Nõmme Raadio? – Autor)
Eesti poliitiline eliit kui rahvuse verivaenlane!
Loomulikult suudavad vastupanu orjastamisele avaldada vaid aatelised ja piisava mõtlemisvõimega tahte- ja teokindlad inimesed, keda on aastasadade jooksul olnud massi hulgas paraku vaid tühine vähemus. Seega ei ole maailma tõeliseks eliidiks mitte uue maailmakorra käsilased, kes tihtipeale kasutavad kõiki saadavalolevaid eeliseid (võim, raha, massiteave), vaid vastuhakkajad – need, kes julgevad võidelda ideaalidel ja õiglusel püsiva maailmakorralduse eest.
Washingtonis, Brüsselis ja teistes “demokraatliku” maailma pealinnades pesitsevad maailmavalitsejad vajavad oma inimvihkjalike ideede elluviimiseks käsilasi. Eesti poliitiline eliit, täpsemalt põhiliselt liberaalseid väärtusi kandvate parteide tagatoad, on mandunud rahvuse reetureiks – eestluse vaenlasteks, kes omakasu eest on end müünud võõraste huvide püüdlikeks kasutäitjaiks.
Rahvuse vaenlaseina peab neid käsitlema, niiviisi neisse suhtuma… kui rahvuse huvide reetureisse ja kurjategijaisse!
Artikkel pärineb: LINK

Monday, April 15, 2013

Boston:Globalistid panid pommi...

Delfi kommentaariumist:

Ise..
16.04.2013 01:47
..panid need pommid Barack Osama!Nüüd tuleb vaid öelda et pommi pani mingi Iraani tüüp ja ongi põhjust jälle teiste maale rüüstama minna,noh tead küll nii nagu te 9/11 puhul tegite,et Afghanistaani rünnata.Väga läbi nähtav muide.

Kus on Tartu Ekspressi ajakirjaniku mõistus?Ma tahtsin selle postituse juba hommikul Tallinnasse sõites kirjutada. Aga siis hingasin kolm korda sisse ja välja ning läksin austusest MTÜ Iseseisev Elu äärmiselt tänuväärse tegevuse (Tartu Toidupanga koordineerimine) töiste asjade juurde. Aga päev otsa on kripeldanud.

Toidupanga töötajad on ülekoormatud ja teevad tööd suuresti vabatahtlikult. On üksikuid abivajaid, kes on tänamatud (sellest rääkis tänases Vikerhommikus ka MTÜ Iseseisva Elu esinaine Maire Koppel). Kindlasti võib pidev pinge ja vahetevahel saadavad negatiivsed emotsioonid hinge täis ajada. Aga...

Kus on Tartu Ekspressi ajakirjaniku mõistus, empaatiavõime või elementaarne arusaam inimväärikuse hoidmisest, kui ta lubab endale artiklis kirjutada:

"Harvad ei ole ka seigad, kus toidupaki kätte saanud näljahädalised nina kirtsutavad, kuna abipakist puudub mõni meelistoode. Sellistel juhtudel peaks abisaaja tegijate sõnul endale meenutama, et toidupank jagab toitu vaid oma ettevõtlikkuse tõttu ning tasuta pidulaud ei ole iga vaesuses vireleva matsi sünniõigus."

"Vaesuses vireleva matsi sünniõigus"??

Huvitav, kuidas tunnevad ennast selle artikli valguses abistatavad rohkem kui 1000 inimest kuus? Huvitav, kuidas tunnevad ennast inimesed, kellel ei ole muud võimalust, kui toidupangast abi otsida?

Olgu - torge oli eelkõige mõeldud pirtsutajate kohta, aga haavas kindlasti paljusid, kes peavad toidupangast abi otsima. Sedasi ei tohiks inimväärikust jalgade alla tallata


Makstes elektriarveid toetad venelasi ja venemaad...

"et hommepäev pole neil siis enam transporti ega elektrienergiat, sest need tegevusalad on venelaste käes."

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/valdo-randpere-miks-mitte-muuta-eesti-okupatsiooni-eitamine-karistatavaks.d?id=65965902 

Saturday, April 13, 2013

MAAMESS 2013

April 18 at 10:00am until April 20 at 5:00pm in UTC+03
32 120 külastajat, 302 firmat 11-st riigist, 40 000 m2 ekspositsioonipinda

Need on arvud, mis iseloomustavad eelmise aasta Maamessi. Heameel on tõdeda, et eestimaa üks suurimaid messe on jätkuvalt populaarne, kasvades igal aastal.
21 aastat järjest toovad jürikuul teed Tartusse, et kolmel päeval osa saada Baltimaade tunnustatuimast põllumajandusnäitusest. Tartu on uhkusega Eesti põllumajanduse pealinn.Lisaks põllumeeste koolitamisele, mida Emajõe kaldal on tehtud rohkem kui sajand, on Tartu ka messilinn. Esimene üleriigiline põllumajandusnäitus sai omal ajal tuule tiibadesse just siin. Maamessil on seljataga pea sama pikk ajalugu kui taasiseseisvnud Eesti riigil.

Maamess, kui maaelu peegel, pakub head võimalust oma ettevõtte näitamiseks ja tutvustamiseks nii talunikele kui põllumajandusega seotud organisatsioonidele.
Kontakte, uut teavet ning kogemusi saavad vahetada kohalikud ja välisettevõtjad, töövahendite tootjad ja müüjad, metsa – ja põllumehed, samuti
toiduainetöösturid ja aiandushuvilised.

Maamessi kvaliteeti rõhutab kuulumine Euroopa suurimate põllumajandusnäituste korraldajate liitu EURASCO. Tegemist on mastaapse rahvusvahelise väljanäitusega, kuhu tahetakse tulla nii Läänemereäärsetest riikidest, Kesk-Euroopast kui Venemaaltki. Enam ei ole tegemist kitsalt põllumeeste üritusega, järjest enam leiavad Maamessile tee linnainimesed, kellel huvi aianduse, toidutegemise ja põllumajanduse köögipoole vastu.

Usun siiralt, et selle aasta mess tuleb sisukas ja töine. Selleks aga soovin jaksu ja häid ideid oma unistuste realiseerimiseks !

Tere tulemast Tartusse,
Maamessil näeme !

Margus Kikkul,
Maamess 2013 projektijuht

Vaata edasi facebookist.

Friday, April 12, 2013

IRL-i rahastab Venemaa.


Mis toimub? Küüditamise mälestamise õhtu Pärnus. Kohe, kella üheksa kukkudes, hakkasid töömehed "ülevalt tulnud käsu peale" küünlaid - ligi 2000 tükki -, mis inimesed olid oma sugulaste mälestamiseks süüdanud, kokku lükkama... TRAHH! ja autokasti. Mh, tuleb ehk kuidagi tuttav ette? Foto: M. Antsmaa
Heiki Kapp See toimus Pärnus, kus sündmuste korraldaja oli IRL. Kes veel ei tea, siis IRL-i rahastab Venemaa.

https://www.facebook.com/heiki.kapp

Nii on võimalik elada energeetiliselt sõltumatult, majanduslikult säästlikult ja puhtama südametunnistusega,

http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=16142

Miks Eesti maffia on edukas aga Eesti küla mitte?

Eesti maffia on edukas sest neil on ühisvara mida nimetatakse ühiskassaks,vene maffial nimetatakse seda "obshak"iks-see on sotsialistlik ühisomand.
 Eesti maffia ja Eesti küla erinevused:

Eesti maffia                                                                                         Eesti küla 

suunatud koostööle                                         pigem esineb raiskamist soosiv konkurents

hea kommunikatsioon                                     kommuniktsioon puudulik

hoolitseb oma liikmete eest                             pigem ei hoolitse elanike eest

inimkooslus planeeritud                                   inimkooslus juhuslik

ühtekuuluvustunne/identiteet  tugev                   ühtekuuluvustunne/identiteet nõrk

 ühistegevuste arv suur                                    ühistegevuste arv väike     

 grupisisesed sidemed tugevad                         grupisisesed sidemed nõrgad

iseseisva üksusena elujõuline                           iseseisva üksusena nõrk

ressursside kasutamine optimaalne

        ressursside kasutamine raiskav
 maailmavaade ja väärtused pigem                                                                                        sarnased
maailmavaade ja väärtused ei pruugi ühtida

Kas Madis Masing peedistab rahvast?

Juba seitse kuud on sellest aast mil toimus : Ökokogukondade huviliste kokkutulek 24.-26. august 2012 Kaveri Kogukonnas

Tema facebooki seinal pole yhtegi postitust selle kogukonna tegevuse kohta. Ta ju lubas luua uue Ökokyla.

Aga igasygyst ja a la Restart ja muud jama on tema poolt facebookis palju.

Elektriauto vigastas teist autot.

Eli Sukles shared Geio Rüütalu's status.
April 9


Tere Hea Rahvas!!! Täna 08.04.13 umbes kella 11.00 ja 12.00 vahel Raplas Rappeli keskuse parklas vigastati minu autot. Sõidukiks oli ELEKTRIAUTOT. Turva kaamera pealt on näha ELEKTRIAUTOT, kes kahtlaselt seal tegutses. Elektriauto parkis minu auto kõrval ja siis sõitis minema ning tuli uuesti ringiga tagasi ja parkis natuke eemale. Inimene tuli välja, käis vaatas korraks minu autot, istus enda autosse tagasi ja läinud ta oligi. Muidugi kutsusin politsei kes fikseeris liiklusõnnetuse parklas. Kuna kahjutekitaja lahkus sündmuskohalt, siis saab seda võrrelda joobes või lubadeta sõiduga. Hea inimene, kes sa tunned oma teo ära ja tunnistad oma süüd, siis võta minuga ühendust ja saame kokkuleppele ning pöördume kindlustusse, siis saab politsei menetluse lõpetada. Tel: 580 494 70 Postituse jagamisest oleks palju abi!!!

Vaata facebookist edasi.

Luuakse Taastuvenergia klubi.

Tähelepanu kõik taastuvenergia sõbrad! Seoses eraisikute suurenenud huviga Taastuvenergia Kojaga liitumise vastu, on Koda otsustanud luua Taastuvenergia klubi, mis koondaks eraisikuid, kellel on taastuvenergia teema vastu huvi. Klubi on hea võimalus jagada infot ja saada kontakte inimestega, kes tegelevad taastuvenergia teemadega.
Asutamiskoosoleku läbiviimiseks ootame teid kolmapäeval, 17. aprillil Tallinna Ülikooli Mare hoonesse ruumi M-649 kell 12.00, kus paneksime ühiselt paika klubi toimimispõhimõtted ja tegevused ning valiksime eestvedajad.

Vaata facebookis  seina: Taastuvenergia 100% - üleminek puhtale energiale

Soovitused maale elama asujale

http://maale-elama.ee/huvitavat/soovitused-maale-elama-asujale#.UWgWbaI3tdc