Saturday, April 27, 2013

VÕILILLEFESTIVAL

https://www.facebook.com/events/348426655257219/?suggestsessionid=3c476d2e1135a79039da0e8b8a9708c6

Head inimesed, 
Mai kolmandal laupäeval toimub juba kolmandat korda VÕILILLEFESTIVAL!

Võilill on festivali nimitaim. Selle taga tuksub looduslähedane ja avatud ruumiga maailm. See on jätkusuutliku elustiili kasvulava, kus vahetada ideid oma kogemuste baasil. Samuti on võimalik kohapeal midagi uut õppida, kogeda. 

Juttu tuleb ökoturismist, metsikute taimede toiduks kasutamisest (eelkõige kevadiste, mis tärkavad enne kultuurtaimi ja on meile väekaks toiduks). Maitsta saab võililleveini ja nõgese kotlette, meisterdada ja õppida, tantsida ja palju muud!

Festivalil on ka teine päev, mil on võimalus edasi eksperimenteerida esimesel päeval õpitu ja kogetuga: võimalus olla ise oma elusa, looduslikest komponenditest toidu looja või jätkata meisterdamist.

Kõik huvilised on oodatud! Võimalused on loodud ka äritegevuseks, kuhu on oodatud taimede ja istikute, kodumaise toidukraami ja käsitöö jms müük.

Ööbimisest: Majutuse soovist palume ette teatada (kaasa võtta telk või voodipesud majas ööbimiseks, 5€), Marika Hunt-56688755, Mercedes Merimaa 5092261


III Võilillefestivali kava

enne 10
Ootame külalisi kogu Eestimaalt, naabervaldadest ja Lätist, Kuldigast!
Rannarantšo hobustega sõit lastele koos Ande Arulaga

10.00
Eesti ökoturismi 20. aastapäevale pühendatud seminar. Kõnelevad Aivar Ruukel ja Heikki Luhamaa

10.45
Piirivere KTG külastus – võilillekohvi, võilille veini ja nõgesekotleti valmistamise lühitutvustus - Mercedes Merimaa (Leader Eesti Pärnu Lahe Partnerluskogu)
Vihmaussi sõnniku (100% naturaalse toote) tutvustamine- Veiko Alberg ja Ülle Lippus

alates 11.00
Töötubade tutvustamine
Seebivalmistamine – töötuba viib läbi Elli Karjam Kihnust
Looduslike materjalidega lõngade värvimine – juhendab Tuulike Kivestu Viljandist

alates 12.00
Balalaikavirtuoos Ilja Lunini kontsert
Maitseme kevadise Eestimaa rikkaliku looduse, kohaliku tervisliku vee ja toidu hõrgutisi kõrvuti vene taimeköögiga Ljubov Petrova juhendamisel
Võimalus tutvuda maagiliste Ilo Kinksaare ehetega
Paralleelselt toimuvad huvitavad käelised tegevused erinevates töötubades: klaasikojas klaasikunst, ornamentide tikkimise, kasetohu töötuba, kõrkjatest onnide ehitamine ja mattide valmistamine

Pidevalt toimub ka müügitegevus, ning väärtusliku ja loodusliku kraami vahetus.
Oodatud on huvilised, taimemüüjad, -vahetajad, käsitöömeistrid kõige oma tehtuga ja ise ilu tegijad – kõik, kes soovivad kaasa aidata kogukonna elu edendamisele ja ise selles osaleda.

Dear people,
On the third Saturday in May there is going to take place the annual DANDELION FESTIVAL, this is the third time.
Dandelion is the name plant of the Festival. It is ground for a sustainable lifestyle, exchange of experiences, skills, ideas and visions. There is also possibility to learn and experience something new related to growing and using plants in their full potential.

There will be talks about ecotourism, the use of edible wild plants (especially those which are emerging in spring before cultivated plants and which are powerful nourishments). You can taste the dandelion vine and cutlets from stinging nettle, practice crafts, dance, and much more!

The Festival has also the second day, an opportunity to experiment and practice with knowledge you have learned and experienced on the first day: It is a chance to be the creator of your own living food that is composed out of natural components or a chance to continue practicing handicraft.

Everyone is welcome! Opportunities are created for the business as well: we are expecting plants and seedlings sellers, local and clean food stuff and also crafts for selling.

OVERNIGHT and SALES info: Marika Hunt 56688755, Mercedes Merimaa 5092261 Please let us know if you need accommodation (for the night take a tent or bed linen for the house overnight, both ways it costs 5 €)

III Dandelion Festival Programme

before 10
We expect visitors from throughout Estonia, neighbour parishes and from Latvia, Kuldiga
Rannarantšo horseback ride for kids with Ande Arula

10:00
Seminar devoted to 20 Anniversary of Estonian Ecotourism. Key speakers are Aivar Ruukel and Heikki Luhamaa

10:45
Visiting Piirivere KTG – The brief introduction of making
Dandelion coffee, dandelion wine and cutlets of stinging nettle - Mercedes Merimaa (Leader Estonia, Pärnu Bay Partnership)

Presentation of Earthworm manure (100% natural product) -Veiko Alberg and Ülle Lippus

from 11.00
Introduction of the workshops
Soap making - a workshop guided by Elli Karjam from Kihnu
Yarn dyeing with natural materials – guided by Tuulike Kivestu from Viljandi

from 12.00
Balalaika concert by Ilya Lunini

It is time to taste local food alongside with Russian vegetable cuisine under guidance of Ljubov Petrova

Opportunity to check out the magical jewelery of Ilo Kinksaar

It is possible to take apart in interest manual activities in various workshops: there is glass studio opened to make some glass art, there is workshop about ornament embroidery, workshop of birchbark and workshop for making and constructing huts and mats from reeds.

Along the day there is sales and swap of valuable natural and local stuff.

We welcome anyone interested, plant vendors, -exchangers, craftsmen with their own creations and - all who wish to contribute to community life and be part of it themselves.

Come alone, take friends or family with you..
See you soon in the festival!No comments: