Thursday, April 25, 2013

Sitast teevad ööpäevas 14 MWh elektrienergiat ! Super!!

http://www.maaleht.ee/news/maamajandus/maamajandusuudised/ka-vinnis-saab-sonnikust-sooja.d?id=66025646
Toidujäätmete ja inimväljaheidete taaskasutamine kodudes väldib kütte-,jäätmeveo- ja elektriarveid.

Mistahes maja keldrisse sobib biogaasi koguja väga hästi:

http://elektritsaabtasuta.blogspot.ie/2012/11/valdi-kutte-ja-jaatmeteveoning.html

No comments: