Friday, April 12, 2013

Miks Eesti maffia on edukas aga Eesti küla mitte?

Eesti maffia on edukas sest neil on ühisvara mida nimetatakse ühiskassaks,vene maffial nimetatakse seda "obshak"iks-see on sotsialistlik ühisomand.
 Eesti maffia ja Eesti küla erinevused:

Eesti maffia                                                                                         Eesti küla 

suunatud koostööle                                         pigem esineb raiskamist soosiv konkurents

hea kommunikatsioon                                     kommuniktsioon puudulik

hoolitseb oma liikmete eest                             pigem ei hoolitse elanike eest

inimkooslus planeeritud                                   inimkooslus juhuslik

ühtekuuluvustunne/identiteet  tugev                   ühtekuuluvustunne/identiteet nõrk

 ühistegevuste arv suur                                    ühistegevuste arv väike     

 grupisisesed sidemed tugevad                         grupisisesed sidemed nõrgad

iseseisva üksusena elujõuline                           iseseisva üksusena nõrk

ressursside kasutamine optimaalne

        ressursside kasutamine raiskav
 maailmavaade ja väärtused pigem                                                                                        sarnased
maailmavaade ja väärtused ei pruugi ühtida

No comments: