Saturday, August 11, 2012

Peedistajad...Ajupesu tehtakse ikka selleks,et pööbel rabaks tööd teha nagu orav rattas ja alluks ülirikaste tahtele,ei pääseks nõiaringist välja,et rahvas jääks tarbijaiks ehk linnainimesteks ehk orjadeks-rahvas elaks ülirikaste soovide järgi ja ei saaks kunagi rikkaks.

KATHLEEN TAYLORi teos "AJUPESU. MÕTETE KONTROLLIMISE TEADUS" on paeluv sissejuhatus inimkäitumise tumeda poole mõistmiseks. Raamat annab usaldusväärse ja kergesti loetava ülevaate ajupesu kesksetest tehnikatest ja mõtete kontrollimise ajaloost, tutvustades samaaegselt ka silmapaistvate psühholoogide, filosoo­fide ja neuro­tead­laste arvamusi ning eksperimente, mida on tehtud selle salapärase nähtu
se mõistmiseks.

Autoril on õnnestunud lihtsalt ja kaasakiskuvalt esitada väga laiahaardelist materjali, tutvustades ajupesukäsitlusi­ psühholoogia kontekstis ning andes põhjaliku ülevaate neuro­teaduslikest tagamaadest.

Oma teoses "Ajupesu" pöörab Kathleen Taylor erilist tähele­p­anu ajupesu praktilisele poolele meie igapäevaelus, sõlmides osavalt kokku kaasaja aju-uuringud, närviteaduse huvitavamad leiud ning sotsiaalpsühholoogia praktilised katsed ja avastused. Salapärast manipuleerimist vaetakse raamatus põnevate näidete ning kõhedusttekitavate päris­elu-lugude kaudu. Taylor kirjeldab ilmekalt, kuidas hariduse, psühhoteraapia, reklaami, religiooni ning poliitika abil piiratakse inimeste mõtlemis- ja tegutsemisvabadust, luues väärkujutlusi ning käitumiseelistusi, mida inimesed tihti ei teadvusta.

Lihtsas keeles kirjutatud manipuleerimis- ja mõjutamispsühho­loogia alane ülevaade pakub väärtuslikku mõtlemis­ainet kõigi­le­ psühholoogiahuvilistele ning laiemale luge­jas­­konnale. Samas täi­dab käesolev teos olulist lünka eesti­keelses mõjutamispsühho­loogia alases kirjanduses.

Kathleen Taylor on Oxfordi Üli­kooli füsioloogia-, anatoomia-­­ ja geneetika­osakonna teadur, kes on spetsialisee­runud kognitiivse neuroteaduse ja ­psühholoogia valdkonnale. Käesolev teos tõi autorile rahvusvahelise tunnustuse.

Ivar Tröner


Kathleen Taylor "Ajupesu. Mõtete kontrollimise teadus"

Tõlkinud Jürgen Innos
Toimetanud Leelo Laurits
Konsultant Ivar Tröner

http://pilgrimbooks.ee/product/8215/?cid=3762Nägude raamatus ja mujal kommentaariumeis istub iga kell vähemalt 5000 pahatahtlikku maksulist kommentaatorit kes teevad ajupesu ehk peedistavad rahvast...
Iga kell need 5000 kes on nägude raamatus ja kommentaariumites on maksumaksjate raha peal vedelevat KAPO ametnikku kes teenivad peterburi maffiat ja IMF-i...nad esinevad erinevate nimede all ja nende tekst on sama,sama okse tuleb nende suust,sama okset nad panevad kirja,värdjad jäävad värdjateks,mul on seda vastik kirjutada aga paraku see nii on...nende põhisõnum peitub monetarismi teenimises,rahva tähelepanu oluliselt mitte olulisele pööramises,rahva peedistamises,rahva infomürasse uputamises...niisama lihtne kui on organiseerida vaesust terves riigis on lihtne organiseerida rikkust terves riigis...ajupesijad seda teavad ja sestap nad küüniliselt juhivad rahva ajusid,nad kontrollivad rahva mõtteid...kes juhib rahva mõtteid see juhib riiki...koondagem oma mõtted ja me elame nii kuis me tahame...koondagem oma soovid ja me elame nii kuis me tahame...Selleks,et iga eestlane saaks elada Eestimaal metsa serval omas tares pole palju tarvis,tsipake vajame ühtekuuluvustunnet ja veidi tahet,ning siis kõik eestlased saavad elada vabalt Eestimaal metsa serval omas tares ja ei pea välismaal elama....


Kõik peavoolu meedia väljaanded teevad ajupesu...ajupesu on väga raske kuritegu mis on võrreldav genotsiidiga.Milles seisneb peavoolu meedia ajupesu?
Esiteks nad varjavad informatsiooni ja isegi globaalse tähtsusega informatsiooni,pööravad lugejate tähelepanu oluliselt mitte olulisele,ning manavad sellise pildi mis on kasulik ülirikastele: 
a.Nad varjavad seda,et Eesti on okupeeritud...sel päeval mil järjekordselt müüdi Eesti maha s.o. ratifitseeriti ESM, peasuuna meedia artiklid pajatasid kaitseväe skandaalist...
http://elektritsaabtasuta.blogspot.ie/2012/09/eesti-on-okupeeritud.html
b.Peasuuna meedia vaikis maha Hiinas toimunud näituse milles oli külastajaid maailma igast nurgast enam kui olümpiamängudel ja kestis too peaaegu pool aastat!!!,ning selle tähtsus oli globaalne sest seal põhimiseks oli taastuvenergia kasutuselevõtt linnades!!!...EXPO 2010 Shanghai oli näituse nimi.
http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2010/08/hiinlased-on-vagevad-tanu-oma-tao-usule.html 
c.Eesti peasuuna meedia peedistas valijaid Savisaarega selleks,et pöörata pööbli tähelepanu oluliselt ebaolulisele:
http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2011/03/eestimaa-roheline-erakond-kubiseb.html
d.Eesti meedia vaikis maha ka 14 aastase neegri loo kes endale ehitas tuuliku ja sai kuulsaks:
William Kamkwamba
http://williamkamkwamba.typepad.
e.USA-s on normaalne rääkida kui palju keegi saab palka aga Eestis on see saladus...teadagi miks,
näiteks Viru hotelli omaniku päevane tulu on viis miljonit krooni!!!Omanikuks on keegi Eestimaal,rahvale valetati,et see ärastati soomlastele.Peab ikka segane olema kui ärastada väljamaalastele hotell mis ei vajanud investeerimist ja iga päev toob sisse kasumit viis miljonit krooni.Kadakaturu piraatkaubanduse päevane tulu oli kolmkümmend miljonit krooni.
f.Eesti Politsei ei pannud vangi mitte ühtegi piraatplaadi müüjat vaatamata sellele,et piraatplaate müüdi üle kümne aasta.Sadamakeskuses müüvad nad tänase päevani...
g.Viru tänava taskuvargaid samuti ei panda vangi jne. 
h.Eesti meedia pole kirjutanud kuis kanditakse maksumaksjate raha eraarvetele vastu küsimata teenust.
Olev Raju sõnul metsikuid miljoneid kroone kanditi Veemajanduse ministeeriumi(enne ärastamist oli Tallinna Vee nimetus selline) kaudu eraarvetele...
Teiseks,peavoolu meedia peaaegu iga uudise sõnum koosneb:
1.Peavoolu meedia manab lugejale elust täbara pildi.
2.Peavoolu meedia ei paku lahendusi.
3.Peavoolu meedia,ma ei teagi kuda seda nüüd viisakalt öelda,ütleb lugejale sa pead leppima selle olukorraga-peavoolu meedia praktiliselt ütleb lugejale igas uudises:"Söö sitta!"
Sama sõnumit edastavad need kommentaarid mida kommentaariumitesse on kirjutanud ajakirjanikud ise ja KAPO ametnikud kes teenivad võõrvõime.Näide selle kohta:Selle aasta 1.Jaanuari hommikul kella kaheksa 
paiku ilmus Delfi kommentaariumis selliseid kommentaare mis olid kirjutatud täiesti selge peaga ja kõrgelt haritud inimeste sulest...Normaalne inimene ju magab peale uue aasta ööd.Muidugi, nende kommentaaride sõnum oli loomulikult too"Söö sitta!"Näiteks too kommentaator Jaak Vackerman kelle facebooki kontost selgub,et ta olevat talunik...see "talunik" 1.Jaanuari varahommikul kommenteeris,ta oli kaine.No,ega ükski normaalne talunik peale aastavahetuse pidu ei istu arvuti taga.Vackermann on libatalunik või siis keegi tema nimel kommenteerib.
Peavoolu meedia heal juhul(nad ju aina manavad lugejale sellist pilti mis on kasulik ülirikastele) tõstatab probleemi aga lahendusi ei paku.
Peasuuna meedia eesmärk on ajada pööblit hulluks:
Kui peavoolu meedia teeniks oma rahvast siis uudised oleksid enamvähem mudeli järgi kuis lahendatakse probleeme.Mistahes probleeme lahendatakse sedasi:
1.Tõstatakse probleem,selgitatakse enesele milles on probleem.Pannakse paberile kirja kõik küsimused mis vajavad lahendust,kõik mõtted ja kõik informatsioon mis teada.
2.Lepitakse mõtteliselt sellega,et seda probleemi ei saa iialgi lahendada.
3.Hakatakse tasakesi,samm sammult otsima probleemile lahendusi.Pannakse paberile kirja kõik mis on olemas ja kustkohast saab informatsiooni ja vahendeid.
Kõiki probleeme lahendatakse sedasi kuis ärimehed moodustavad äriplaane.

Inno ja Irja kohvik: Viimase kümnendi parim eestikeelne majandusartikkel, mille avastasin ... Playboyst ...

MART UMMELAS:Taasiseseisvumata meedia

Venemaa on siis ikkagi Eesti liitlane?

NATO varustuse transiit läbi Eesti suureneb hüppeliselt

Reformierakond röövis Eesti rahvalt iga järgneva aasta kaks kuni kolm riigieelarvet s.o. igal järgneval aastal jääme ilma kahest kuni kolmest riigieelarve suurusest summast:

Alar Tamming: Miks ma ei usu massiteabevahendeid ega loe portaale

Ajupesu tehtakse ikka selleks,et pööbel rabaks tööd teha nagu orav  rattas ja alluks ülirikaste tahtele,ei pääseks nõiaringist välja,et rahvas jääks tarbijaiks ehk linnainimesteks ehk orjadeks-rahvas elaks ülirikaste soovide järgi ja ei saaks kunagi rikkaks:

Inflatsioonipõhine majandus laostab nii tavakodanikke kui ettevõtjaid:


Kogukonna liikmed on välja astunud nõiaringist, kus “peab rohkem raha teenima, sest vaja on tarbida, et õigustada endale oma orav-rattas-üle-töötamise elustiili”:

No comments: