Tuesday, July 9, 2019

Kes toodavad kodutuid,Aidsi,pahaloomulisi kasvajaid,vaimuhaigusi,perverssusi,vaesust ?

Vastus on kirjas Siioni tarkade protokollides.

Rahapesust palju suurem kuritegu on raha laenamine sest sellega viidakse rahvas veelgi enam or ju se sse. Tuleb luua Keskpank ja emiteerida oma raha. Ma rt enne valimisi teavitas oma plaanidest raha laenamise osas ja mil osutus valituks ta kohe ruttas panganduse rahva kodumaale... Peatagem He lm ete raha laenamise plaanid ja loogem Keskpank,emiteerigem oma raha

Rahapesust palju suurem kuritegu on asjaolu,et Eestil puudub Keskpank ja ei emiteerita oma raha. Andro Roos : " Niikaua kuni eksisteerib riigiväline intressiga keskpank ja tema raha, seni ei saa olla ka vaba turumajandust ega tõhusust." On vaja rajada Eesti Keskpank ja emiteerida oma raha a la Eesti Kroon,Eesti Mark,Eesti Dollar jms. Likvideerigem pangakontod ja hakakem rahayhistute liikmeteks,ning eurode asemel kasutagem rahayhistute rahasedeleid.

Eestil pole Keskpanka eksisteerinud ka mitte Krooni ajal sest see oli seotud Saksa margaga. Eesti pank on ersats,Europa keskpanga esindaja-panganduse diktatuuri korraldaja. Likvideerigem pangakontod ja hakakem rahayhistute liikmeteks,ning okupatsiooni eurode asemel kasutagem Seto Krooni,Eesti Vekslit jt. rahayhistute rahasedeleid. Andro Roos : " Niikaua kuni eksisteerib riigiväline intressiga keskpank ja tema raha, seni ei saa olla ka vaba turumajandust ega tõhusust."On vaja rajada Eesti Keskpank ja emiteerida oma raha a la Eesti Kroon,Eesti Mark,Eesti Dollar jms.

Saates Olukorrast ajakirjanduses detsembrikuu 10 kuupaeva paiku on kinnitatud,et Kapo ja endine siseminister olid osalised selles kuriteos ja on kehtetud sellest ajast. See seletab ka asjaolu,miks nad ei arreteeri taskuvargaid ja narkodiilereid.
E
täna, 08:08
Eestil pole Keskpanka eksisteerinud ka mitte Krooni ajal sest see oli seotud Saksa margaga. Eesti pank on ersats,Europa keskpanga esindaja-juutide diktatuuri korraldaja. Likvideerigem pangakontod ja hakakem rahayhistute liikmeteks,ning okupatsiooni eurode asemel kasutagem Seto Krooni,Eesti Vekslit jt. rahayhistute rahasedeleid. Andro Roos : " Niikaua kuni eksisteerib riigiväline intressiga keskpank ja tema raha, seni ei saa olla ka vaba turumajandust ega tõhusust."On vaja rajada Eesti Keskpank ja emiteerida oma raha a la Eesti Kroon,Eesti Mark,Eesti Dollar jms.

2 comments:

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...


Kaja Kallas on juut ja Mart Helme vist samuti. Inimkond ei usalda juute,neid aina deporteeritakse. Deporteerigem Eestimaalt juudid koos nende pangandusega sest juu did on korda saatnud genotsiide ja kaasajal teostavad genotsiide mittejuutide vastu.
Nad erastasid rahaloome ja juhivad inimkonda panganduse kaudu,korraldavad tapatalguid ja terrorismi,toodavad pagulasi ja per ve rssusi, toodavad haigusi,pagendavad inimesi linnadesse jpms. Seal kus on juu did seal on kuritegevus ja kodutud.

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

P u t i n te ab s inu pan ga ko nto kaudu ,et sa p e k s a d pi h ku ja na ine voo dis se si nd ei lase sest si nu mag ami s pa ik on voo di all...
el e k t ri t s a a b ta su t a. b l o g s p o t c o m