Monday, May 25, 2015

MaaElu päev “Kas Sydney või Sindi?” üks neist on hunt lambanahas kes omab tuuleparkide aktsiaid...andku elekter tasuta ja maaelu hakkab minema ülesmäge aga tema soovitab interneti turismi kyladele kus pole internetti

https://www.youtube.com/watch?v=j744c7IFmv0

Minu arvates eesti rahvuse püsimajäämine ja kosumine sõltub ökokülade loomisest ja nende elujõulisusest.
See Lilleoru pole kellegile eeskujuks sest mujal maailmas on need kylad normaalsed :
Hästi ilus ja südamlikus esituses ülevaade erinevatest maailma ökoküladest - mudelitest, mis on tõeliselt näidanud jätkusuutliku elu võimalikkust:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MtNjZaXDGqM
Põgus ülevaade ökoküladest:
http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2011/11/pogus-ulevaade-okokuladest.html
Ökokogukonna ja küla erinevused
http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=16142
Kogukonna liikmed on välja astunud nõiaringist, kus “peab rohkem raha teenima, sest vaja on tarbida, et õigustada endale oma orav-rattas-üle-töötamise elustiili”:
http://elektritsaabtasuta.blogspot.ie/2012/07/kogukonna-liikmed-on-valja-astunud.html

Inimesed keda võib nimetada MacGyveriteks või Do it yourselfers
http://elektritsaabtasuta.blogspot.ie/2012/08/inimesed-keda-voib-nimetada.html

Siin on Gaia Hariduse uus rahvusvaheline õppekava. Gaia Haridus on ökokülade ja seeläbi jätkusuutlikult elava maailma loomise programm, mille on loonud ülemaailmne ökokülade võrgustik GEN. Selle kohta võiks öelda, et tegemist on ühe versiooniga juhendist, kuidas luua Uut maailma, mis on loodussõbralik, teineteisesõbralik, majanduslikult õiglane ja sotsiaalselt arvestav.
http://www.green-shopping.co.uk/books/ebooks/free-ebooks/gaia-education-ecovillage-design-education-curriculum.html

Kibuts (heebrea קִיבּוּץ) on alates 20. sajandi algusest Iisraelis levinud vabatahtlik ühismajandi vorm, kus kogu vara oli ühine ja tulud jagati võrdselt. 
http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2012/03/kibuts-heebrea-on-alates-20.html

5 comments:

Anonymous said...

Minu arvates eesti rahvuse püsimajäämine ja kosumine sõltub ökokülade loomisest ja nende elujõulisusest:
Hästi ilus ja südamlikus esituses ülevaade erinevatest maailma ökoküladest - mudelitest, mis on tõeliselt näidanud jätkusuutliku elu võimalikkust:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MtNjZaXDGqM
Põgus ülevaade ökoküladest:
http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2011/11/pogus-ulevaade-okokuladest.html
Ökokogukonna ja küla erinevused
http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=16142
Kogukonna liikmed on välja astunud nõiaringist, kus “peab rohkem raha teenima, sest vaja on tarbida, et õigustada endale oma orav-rattas-üle-töötamise elustiili”:
http://elektritsaabtasuta.blogspot.ie/2012/07/kogukonna-liikmed-on-valja-astunud.html

Inimesed keda võib nimetada MacGyveriteks või Do it yourselfers
http://elektritsaabtasuta.blogspot.ie/2012/08/inimesed-keda-voib-nimetada.html

Siin on Gaia Hariduse uus rahvusvaheline õppekava. Gaia Haridus on ökokülade ja seeläbi jätkusuutlikult elava maailma loomise programm, mille on loonud ülemaailmne ökokülade võrgustik GEN. Selle kohta võiks öelda, et tegemist on ühe versiooniga juhendist, kuidas luua Uut maailma, mis on loodussõbralik, teineteisesõbralik, majanduslikult õiglane ja sotsiaalselt arvestav.
http://www.green-shopping.co.uk/books/ebooks/free-ebooks/gaia-education-ecovillage-design-education-curriculum.html

Kibuts (heebrea קִיבּוּץ) on alates 20. sajandi algusest Iisraelis levinud vabatahtlik ühismajandi vorm, kus kogu vara oli ühine ja tulud jagati võrdselt.
http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2012/03/kibuts-heebrea-on-alates-20.html

Anonymous said...

VIDEO: Kevadkülv Võrumaal ehk kuidas jõuab leib lauale?

Anonymous said...

Lubage mul siinkohal tsiteerida toonast õiguskantslerit Allar Jõksi, miks seesugune piirang ülepea loodud sai: „Põhiseadus nõuab kohaliku omavalitsuse autonoomiat, ei luba Riigikogu liikmetel olla samal ajal muus riigiametis ning sätestab võimude lahususe põhimõtte. Kui Riigikogu liige on samal ajal ka volikogu liige, siis eiratakse kõiki neid konstitutsioonilisi põhimõtteid. /---/ Kui Riigikogu liige täidab üheaegselt olemuslikult vastandlikke ülesandeid, võib see luua ohu huvide konfliktiks. Näiteks sisaldab huvide konflikti olukord, kus Riigikogu liige osaleb volikogu liikmena riigilt raha taotlemises ja Riigikogu liikmena osaleb ta sellesama taotluse riigieelarvest eraldamise otsustamises."

Anonymous said...

http://jaanusriibe.blogspot.ie/2015/04/kindlalt-edasi-maksutousude-ja-vaesuse.html?utm_medium=Jaanus+Riibe&utm_campaign=Jaanus+Riibe&utm_term=Jaanus+Riibe&utm_content=Jaanus+Riibe&utm_source=Jaanus+Riibe

Anonymous said...

http://www.ohtuleht.ee/443365/lastekaitsja-35-000-surma-on-vaesuse-hind-eestis