Friday, August 2, 2013

Kas Järva Maavalitsus toetab elektrituulikute ja päikesepaneelide,ning maasoojuspumpade jms. soetamist ? Või mida siis ?

"Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi." Kas siis toetatakse elektrituulikute ja päikesepaneelide,ning maasoojuspumpade jms. soetamist ? Või mida siis ? http://jarva.maavalitsus.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/d0QX/content/id/5910177 No comments: