Friday, May 3, 2013

Talgud ei olnud heategevus. Talgud olid(on) ühismajandamise viis.

https://www.facebook.com/mart.salumaa

Sõnnikuveo talgud.
Talgud ei olnud heategevus. Talgud olid ühismajandamise viis. 
Mees kellel polnud hobust teenis talgutel käimisega hobusepäevasid.
Rukkis- leivavili vajas külviks puhanud maad. 
Kesale veeti sõnnik otse laudast ja künti ka sisse kohe peale talgute lõppu.
Vastavalt põllu suurusele, talu suurusele, kogunesid talgulised, talude peremehed, küla rahvas, kohe hommikul, peale karja koplisse saatmist.
Mida kaugem oli põld, seda rohkem oli vaja hobuseid, et laudas ega põllul poleks tööseisakuid.
Hobuseid oli vähemalt 4, üks tuli teine läks, kolmas laudas, neljas põllul.
3-4 meest töötasid laudas, koormaid tehes. Karjalapsed olid hobuseajajad koormais põllule juhtides. Mehed tõmbasid koormad põllule hunnikutesse. Peremehe poolt näidatud tihedusega, et sõnnikut jätkuks kogu põllule.
Naised laotasid sõnniku ühtlase kihina, vahel ka kätega, et oleks kergem töötada (pigem viklade puuduse tõttu).
Peale lõunasööki, õhtul, läks peremees kohe kesa kündma, et sõnnik ei kuivaks ega kaotaks jõudu (väärtuslikku lämmastikku).
Talgud lõppesid alati veesõjaga.
See oli lõbus pesemine enne talgulauda istumist.
Ütelmine et sitast saia ei saa, ei pea paika. Sita väega saab leiba, lina (linu, särke, pükse, kotte, köisi) ja ka saia.
Vaike Salumaa jutustas.


Teeme Ära : Talgud PÄÄSTAVAD PANGAORJUSEST

TALGUTE TEGELIK MÕTE SEISNEB SELLES,ET NOOR PERE SAAKS KODU POOLMUIDU JA ILMA PANGALAENUTA:
http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2011/05/talgute-tegelik-mote.html 
Give a man an education and he will build a new world but give a man a loan and you can own that man forever

No comments: