Wednesday, March 28, 2012

Tuleb taastada Eesti iseseisvus!

maamees

29.03.2012 08:34
Nagu teame, siis on valdaval osal (94,8%) 1918. aastal loodud Eesti Vabariigi territooriumil laiutab praegu Euroopa Liidu provints ning 5,2% asub Venemaa okupatsioonitsoonis.

Eesti viibib valitsemiskriisis, kodanike iseotsustamisõigus on väike. Ent ka riigivõim ise on taandunud Toompea haldusvõimuks, olles sisuliselt maakonna omavalitsuse staatuses kolmeastmelises valitsemissüsteemis Brüssel –Toompea –vallad. Ligi 80% seadustest tuleb Euroopa Liidust. Haldusvõim on aga rahvast totaalselt võõrandunud ja lömitab suurte välisriikide ees. Eesti on korraga mitme suurjõu, eriti Euroopa, USA ja Venemaa huvisfääri objekt, mitte rahvusvahelise suhtluse subjekt.

Iga kodanikul tuleb lähtuda oma tegevuses Eesti rahvuslikest huvidest ning pidada vajalikuks rahvusliku maailmavaate aussetõstmist ühiskonnas ja eesti rahva jätkusuutlikkust tulevikus. Samuti on tarvis rajada haldus- ja valitsemissüsteemi kodanike osalusele ning asendada haldusvõimu kartellimehhanismid rahva võimule toetuva seadusandlusega.

Tuleb taastada Eesti iseseisvus! Tuleb taastada 1918. aastal loodud Eesti Vabariik! Alles iis on võimalik asuda lahendama põllumeeste probleeme. Euroopa Liidule (Saksamaale), USAle ja Venemaale pole vaja Eesti põllumajandust, seepärast seda viimased 20 aastat järjekindlalt hävitatud on. Meile endale on vaja, et meie toidulau kataks meie oma põllumees. Aeg on selg sirgu ajada ja oma riik taastada!

Aitab Rootsi pankade orjamisest!

http://si.kongress.ee/juhtkiri-vabaduspartei-lub...
http://si.kongress.ee/vorku-ilmus-mahukas-laehia... 

No comments: