Friday, March 30, 2012

Zeitgeist liikumise film"Paradiis või unustus"

http://youtu.be/KphWsnhZ4Ag
On lihtne üle minna ressursipõhisele majandusele.Raha põhisel majandusel on baashinnad ja nendeks on kütuse ja elektri hinnad.Nendele hindadele baseeruvad kõik muud hinnad.Kui anda rahvale elektrit ja(või) kütust tasuta siis variseb kokku monetaristlik ühiskonna kord.
Zeitgeist Addendum Free Energy
http://www.youtube.com/watch?v=5vd8mcnPtv0 

Tasuta elekter ei ole seostatav kommunismiga.


http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2012/03/tasuta-elekter-ei-ole-seostatav.htm
Zeitgeist Eesti nägude raamatus:
https://www.facebook.com/pages/Zeitgeist-Eesti/244392302241605


Panin sellest filmist mõned laused kirja:
Hädaldamine ilma lahendusi pakkumata ei anna midagi.

me võrdsustame iga uue idee kommunismi või diktatuuriga

Paberile kirjutatud avaldused ja traktaadid ei kaota nappust,puudust ja ebakindlust.

Võib-olla vajame valitsusse eetilisi inimesi,kes töötaksid kõigi heaolu nimel.Kuid isegi kui meid juhiksid  kõige eetilisemad inimesed siis kui meie ressursid otsa saaksid,oleks ikka valetamist,petmist ja  korruptsiooni Me ei vaja eetilisi inimesi,vaid pigem intelligentset meetodit Maa ressursside majandamiseks kõigi heaolu hüvanguks.

Selle tagamiseks luuakse tooted sihilikult ära kuluma ja lagunema.Ehk oled märganud,et see juhtub tavaliselt kohe pärast garantiiaja lõppu.
Seda korrumpeerunud käitumist nimetatakse kavandatud iganemiseks,see on teadlik efektiivsuse tagasihoidmine.Innovaatorid käivad parimates koolides ning seejärel tuleb neil disainida tooteid,mis kuluvad ära ja lähevad katki kindla aja möödudes.

Albert Einstein:"Probleeme ei saa lahendada sama mõtteviisiga mida kasutasime neid tekitades."

Kui üles seada ressursipõhine majandus ühiskonnas, kus pole ressursse,siis see ei toimi.
Tänapäevase tehnoloogiaga saame asjad teha kättesaadavaks,saame kõrvaldada puuduse,saame luua külluse.
Kui me saame luua külluslikkuse,vabaneme ahnusest,isekusest ning suurest osast kuritegudest ja väärastunud käitumisest.Ühiskonna korralduse saab kujundada nii,et kõik saavad elada täisväärtuslikult ja loovalt kui suunata teaduse ja tehnoloogia jõud inimeste ja keskkonna probleemide lahendamisele,et ületada kunstlik nappus,mida tekitab meie võlapõhine majandussüsteem.

Kui sulle on tagatud söök,riided ja peavari,alles siis võid tööle hakata.Ma pean seda uueks innovatiivsek ajendisüsteemiks.See pole rahaliselt suunitletud,vaid probleemide lahendamisele suunatud ja rõõmu leitakse sellest,kui nähakse maailma paremaks muutumas.

No comments: