Sunday, December 9, 2018

Manipuleerijad kasutavad rahvustundeid ja ilumeelt oma kasuks...Nii ka EKRE juhtkond lollitab rahvast omakasu otstarbel...Teised erakonnad ei erine neist. Hariduse kaudu programmeeritakse inimesi petma ka oma sugulasi...Pavlik Morozovi lugu on tuntud. Loe Siioni tarkade protokolle

Thursday, December 6, 2018

Siit leiate dokumentaalfilmi kus on selgesti kinnitatud,et Euroopa liit kehtestas sanktsioonid Eestile jt. Venemaa naabruses elavatele riikidele :
AÜSi VIII Ühistukonverents – Harry Raudvere I osa
https://www.youtube.com/watch?v=wG7D0aPkXQ8&feature=share

Monday, November 19, 2018

Facebookis olen blokeeritud

Sel aastal jookseb juba kuues kuu mil olen blokeeritud...vanade postituste eest milledes propageerisin bensiini ja diisli asemel vee kasutamist autodes,ning seda,et pederastia on ravitav aluselise vee abil...see pidavat olema vihak6ne...
Kersti Kaljulaid kinnitas,et pandi toime kuritegu ja kurjategijaid ei karistatud. Miks siis mind selle eest blokeeriti ?
Grupis Kuum ja naljakas on nali Danske panga rahapesu kohta. Ma kommentaariumis tsiteerisin seda artiklit :
http://m.arileht.delfi.ee/article.php?id=84152311

Minu kommentaarid rahapesu kohta :
1)Millisest summast rahapesu kuritegu ei ole enam kuritegu ?
2)Lehes ju ilmus artikkel kus ajakirjanik kusagilt euroopast tahtis teada Kersti Kaljulaiult mida Eesti Politsei tegi peatamaks rahapesu. Presintinna vastas,et nad olid liiga aeglased...

3) Teie vastus on peaaegu korrektne. Eesti riigiesindaja ehk siis presidendi kinnitusel rahapesu kuritegu ei ole enam kuritegu sel juhul kui raha kogus on liiga suur,et selle summa lugemiseks kulub liiga palju aega mis teeb ametnikud aeglaseks ja takistab aru saada,et tegemist on rahapesuga.

Thursday, November 15, 2018

http://m.stins.biz/auto/ asemel on https://www.green-techno.net/

https://www.green-techno.net/

 http : / /
m. stins. biz / auto/
Auto on water
AUTO ON WATER
Hydrogen on the ICE is one of the most exciting topics of vehicle owners and not only. Our company has developed electrolyzers capable of replacing the main fuel (gasoline, diesel) by 70-90%. In some cases, it is 100%. Working samples were successfully tested for 2 years.
The results of the engine, units of the units, were in excellent condition, without damage.
Increase of the motor resource of ICE by 2 times, Increase of the engine power up to 35%, Absence of deposit on the piston system.
Machines on which tests were carried out
VAZ 2101
VAZ 2101
VAZ 2108
VAZ 2108
VAZ 2109
VAZ 2109
BMW e39
BMW e39
Volga GAZ-24
Volga GAZ-24
Gazelle
Gazelle
HUMMER H2
HUMMER H2
KamAz
KamAz
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Tavria
Tavria
Security
SECURITY Our company has focused on the required capacity per second of a sufficient amount of gas from the water for the operation of ICE. The explosive gas does not accumulate and is not stored in cylinders. There are no volumes of gas accumulation. In the event of an accident or other damage and ignition, the explosion is excluded, since the system is filled with water and the exhausted gas immediately consumes the internal combustion engine. Nothing to explode.
Installation additional. generators
ADDITIONAL. GENERATOR
ADDITIONAL. GENERATOR
ADDITIONAL. GENERATOR
Propane-methane with hydrogen
Excellent proven system of afterburning methane and propane. The propane savings range from 40 to 70%.
In DVS, propane or methane is burned by only 63-64%, the remaining 33-34% is emitted into the exhaust manifold.
Hydrogen is mixed with propane-methane during combustion causing propane to burn to 90-99%
thereby increasing power and saving gas by at least 30-35%.
Good Started on the mixture in -25 -27. Smooth work.
Reduces the temperature of hydrogen burning.
Propane-methane slows the ignition of hydrogen and oxygen.
Hydrogen raises the octane number and raises the caloric content of propane or methane by 20-40%, depending on the amount of hydrogen.
CO2
The ecological exhaust also increases. CO2 emissions are reduced to a minimum, The smell of exhaust fumes. Our performance at the gas saving stand (PROPAN) and the reduction of CO2 emissions to 7-11%.
INDICES AT THE BOOTH
Propane is marked by Red.
CO2 is marked with white
CO marked in yellow.
OPTION 1. Savings of 50-70%.
OPTION 2. Savings of 70-90%.
OPTION 3. Savings of 90-100%.

Авто на воде
АВТО НА ВОДЕ
Водород на ДВС одна из самых волнующих тем владельцев автотранспорта и не только. Нашей компанией были разработаны электролизеры способные заменить основное топливо (бензин, дизель) на 70-90%. В некоторых случаях и на 100%. Рабочие образцы прошли успешно испытания в течении 2 лет.
Результаты работы ДВС, узлов агрегатов, были в отличном состоянии, без повреждений.
Повышение моторесурса ДВС в 2 раза, Увеличение мощности ДВС до 35%, Отсутствие нагара на поршневой системе.
Машины на которых проводились испытания
ВАЗ 2101
ВАЗ 2101
ВАЗ 2108
ВАЗ 2108
ВАЗ 2109
ВАЗ 2109
BMW e39
BMW e39
Волга ГАЗ-24
Волга ГАЗ-24
Газель
Газель
HUMMER H2
HUMMER H2
КамАз
КамАз
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Таврия
Таврия
Безопасность
БЕЗОПАСНОСТЬ Наша компания сделала упор на нужную производительность в секунду достаточного количества газа из воды для работы ДВС. Гремучий газ не накапливается и не хранится в баллонах. Объемов скопления газа нет. При ДТП или иных повреждениях и воспламенении взрыв исключен, так как система заполнена водой и выработанный газ сразу потребляет ДВС авто. Взрываться нечему.
Установка доп. генераторов
ДОП. ГЕНЕРАТОР
ДОП. ГЕНЕРАТОР
ДОП. ГЕНЕРАТОР
Пропан-метан с водородом
Отлично зарекомендовала система дожига метана и пропана. Экономия Пропана составляет от 40 до 70%.
В ДВС пропан или метан сгорают всего на 63-64%, остальные 33-34% вылетает в выхлопной коллектор.
Водород смешивается с пропаном- метаном при сгорании заставляя пропан сгореть на 90-99%
Тем самым увеличивая мощность и экономя газ минимум на 30-35%.
Хорошо Заводится на смеси в -25 -27. Ровная работа.
Снижает температуру горения водорода.
Пропан-метан замедляет возгорание водорода и кислорода.
Водород поднимает октановое число и поднимает калорийность пропана или метана на 20-40% в зависимости от количества водорода.
СО2
Так же повышается экологический выхлоп. Выброс CO2 снижается до минимума, Пропадает запах выхлопных газов. Наши показатели на стенде экономии газа (ПРОПАН) и снижение выброса CO2 до 7-11%.
ПОКАЗАТЕЛИ НА СТЕНДЕ
Пропан отмечен Красным.
СО2 отмечен белым
СО отмечен желтым.
ВАРИАНТ №1. Экономия 50-70%.
ВАРИАНТ №2. Экономия 70-90%.
ВАРИАНТ №3. Экономия 90-100%.

Kuidas saab elektrit tasuta ?

https://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2016/11/kuidas-saab-elektrit-tasuta.html

AÜSi VIII Ühistukonverents

Siit leiate dokumentaalfilmi kus on selgesti kinnitatud,et Euroopa liit kehtestas sanktsioonid Eestile jt. Venemaa naabruses elavatele riikidele :
AÜSi VIII Ühistukonverents – Harry Raudvere I osa
https://www.youtube.com/watch?v=wG7D0aPkXQ8&feature=share


AÜSi VIII Ühistukonverentsi avasõna


AÜSi VIII Ühistukonverents – Harry Raudvere II osa


AÜSi VIII Ühistukonverents – Harry Raudvere III osa


AÜSi VIII Ühistukonverents - II osa: kohalviibinute arvamusi ja lõppsõna Andro Roosilt


AÜSi VIII Ühistukonverents – Märt Riiner – Iganenud mõtteviis raha kasutamisel


AÜSi VIII Ühistukonverents – Märt Riiner

AÜSi VIII Ühistukonverents - Jaan Leetsar

AÜSi VIII Ühistukonverents – Harry Raudvere I osa

https://www.youtube.com/watch?v=wG7D0aPkXQ8&feature=share


ÜHISTUSAADE seletab kuidas saab elektrit tasuta

15.10.2018 - ÜHISTUSAADE - Tartu HLÜ
33:37 (30.78 MB)
Energiasõltumatust kinnisvaraarendusest.

Kuna peale tasuvusaega saab elektrit tasuta siis sellest saatest selgub,et elektriauto kasutamine kahandab tasuvusaja kolme aasta peale ! Tavaliselt on taastuvenergia projektidel tasuvusaeg kusagil 10 aastat,nii pikk on siis kui kui ostad aga kui ei osta ja  ise ehitad on tunduvalt lyhem. Kui kasutada elektriautot siis tasuvusaeg kahaneb kolme aasta peale !! Seega peale kolme aastat saad elektrit tasuta !!
Elektriautot ei pea ostma ,saab mootori vahetada elektrilise vastu n.n. electric car conversion,http://electriccarconversionblog.com   http://www.catavolt.com.au

Tartu Hoiu-laenuühistu
Eesti Ühistumajad OÜ ehitab elumaju!
Saue vallas Ääsmäe külas Aasamäe tn 7 ja 9 valmivad Tartu HLÜ liikme Mart Vihmandi eestvedamisel kaks A-energiaklassi ridamaja!

Saturday, November 10, 2018

Andro Roos seisab tasuta elektri eest.

09.11.2018 - LÕUNATUND - Reede
1:27:09 (79.8 MB)
…sitt KELLE sisse ma astusin…Nordica lõpetab jaanuaris..: /www.ohtuleht.ee
KIRI: Kuulasin eilset Lõunatundi ja…: /www.euractiv.com
KIRI: Vahemärkusena tahaks lisada, komplimendid Kerdile.
KIRI: Peeter Proos viitab…
Olukord võõrtööjõurindel: /uueduudised.ee
KIRI: Karjume kooris, et pagulased tulevad!
Andro Roosiga uurimas, kes on inimese tegelik vaenlane.
Saksa TVs sakslane selgitab: /www.youtube.com
Rohelise liikumise teemal: /www.rahvaraamat.ee
Tehnikauudis: /www.sciencealert.com
Norra jama: /sputniknews.com