Friday, October 17, 2014

Lingid kaovad ja koos sellega nii oluline informatsioon...

Üleriigiline planeering – kellele ja milleks? - Sirp

Eesti Siseministeeriumi andmeil Eesti-sisese energia vajaduse katab mõne suure tuulepargiga ära.

http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=12490:ueleriigiline-planeering--kellele-ja-milleks-&catid=20:arhitektuur&Itemid=25&issue=3346

No comments: