Sunday, September 28, 2014

Estoniale sukeldumiselt kaasa toodud metallitükkide proovid kinnitasid kokkupuudet plahvatusega

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/estonia_hukk_20/estonia-20-vrakile-sukeldunud-miljonar-estoniale-sukeldumiselt-kaasa-toodud-metallitukkide-proovid-kinnitasid-kokkupuudet-plahvatusega?id=69829999


Parvlaevale M/S Estonia Eesti Politseinikud toimetasid kaks konteinerit plutooniumiga.Sellele aktile on palju tunnistajaid sest Eesti Politseinikud pidid selle tarbeks sulgema liikluse sadamasse viivatel teedel.
Kuna laev oli Eesti omand ja meeskond Eesti oma,ning sõitis Eesti lipu all siis laeva huku uurimine ja süüdlaste karistamine,ning kahju korvamine on Eesti riigi siseasi.Kuid seda kõike ei toimunud ja see on veelkord tõestuseks,et Eesti riigivõimud mis uputasid parvlaeva M/S Estonia ei hakka ennast karistama.

Juta Rabbe t6estas,et laeval on pommiauk...Jutta Rabe film :
http://www.youtube.com/watch?v=4oLYxqjokSs

www.elaestonia.org

Estonia kohtuprotsess pole sisuliste aruteludeni jõudnudki:
http://epl.delfi.ee/news/eesti/estonia-kohtuprotsess-pole-sisuliste-aruteludeni-joudnudki?id=69822955

Aavo Piht oli elavate kirjas:
http://uudised.err.ee/k/eesti/83ca7aca-0809-4a4b-8df6-5efa97869f46
Kuni kümmekond meeskonnaliiget kes päästeti koksati vaikselt maha järgnevatel aastatel kuna surnud hinged ei räägi lugusid - nad olid potentsiaalsed tunnistajad ning teadsid mis ja kuidas tegelikult kõik juhtus

* Kõige kummalisem on meeskonnaliikme Kalev Vahtrase saatus peale päästmist, toimetati Turu haiglasse ning siis transporditi kopteriga Rootsi haiglasse kust jäljetult kadus, seepeale hiljem väideti et ei pääsenud laevahukkust eluga kuigi oli mitmes pääsenute nimekirjas koos kolleegidega kes olid teda nii päästeparves kui ka haiglas näinud, kui surnukeha eestisse jõudis avastas abikaasa surnukerelt peksmis ja noatorkehaavu - http://epl.delfi.ee/news/eesti/jutta-rabe-estoni...

Alljärgnev 6 ohvri saladuslikule saatusele kes olid Estonia hukuga seotud andis kunagi selgitusi Kalle Klandorf
-------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------
Igor Kristapovitš. 1994. aasta oktoobris tapeti Lasnamäel kodumaja ees tolliameti endine peadirektori asetäitja Igor Kristapovitš. ESSis töötanud mehele lasti kuul pähe, kui ta kummardus vaatama tühjaks lastud autokummi.

Klandorf: "Kui laeval oleks midagi salajast viidud, oleks Igor võinud selle avastada. Temast oleks huku uurimisel kindlasti suur kasu olnud."

Kalev Vahtras. Jutta Rabe meenutas aastaid tagasi SL Õhtulehele: "Esimestel päevadel pärast Estonia hukkumist oli Kalev päästetute kirjas. Kalevi abikaasale Ruthile kinnitati, et mees on Turu haiglas. Ruth sõitis Soome ja seal öeldi talle, et tema mees viidi Rootsi. Kalev Vahtrase surnukeha olevat leitud merest, talle näidati fotot ning Ruth Vahtras tundis abikaasa ära. Hiljem tõi Kalevi vend surnukeha Eestisse. Kui siin kirst lahti tehti, oli vend šokeeritud: surnukehal olid noahoopide jäljed ning lõikehaavad."

Harri Enula: Estline´i Eesti juht leiti 1996. aastal Tallinna–Keila raudtee äärest. Mees oli keeratud okastraadi vahele ja visatud raudteele. Kõrvalt leiti ta auto ning dokumendid, kõik olid puutumata.

Klandorf: "Ei oska midagi öelda."

Väino Karmi. Eesti tuntuimast margikogujast vanemuurija tegeles Estonia huku kriminaalasjaga. Ta suri 1999. aastal pärast pikka ja rasket haigust.

Klandorf: "Karmi oli tuntud uurija. Kas ta tänu haigusele sai ka maksimaalselt uurimisele pühenduda, on lahtine küsimus."

Aleksander Voronin. Salapärane Ida-Virumaa ärimees, kelle kohvrit otsisid tuukrid pärast õnnetust meresügavustes oleva Estonia kajutitest. Tuukrite ja tuukri kontrolli omavahelisest vestlusest selgub, et Voronini kohver tuli iga hinna eest leida. See ka leiti, kapten Pihti kajutist…

Voronin pääses küll laevaõnnetusest, kuid suri 2002. juunis insulti. Ta lahkus jäädavalt kaks nädalat pärast seda, kui ajaleht Süddeutsche Zeitung vaagis ühes artiklis tema ja salajase relvaäri võimalikku seotust laevahukuga.

Klandorf: "Kohvris olnud esemete ja dokumentide kohta on mitu versiooni. Kindlasti oleks võinud Voronin paljudele küsimustele vastata."

Sirje Piht. Estonia huku ajal saladuslikult kadunud Avo Pihti abikaasa Sirje suri aastaid tagasi ravimatu ajukasvaja tõttu. Kõik viimased aastad oli ta pühendunud Estonia uppumise tegelike põhjuste otsimisele.

Klandorf: "Pr. Piht tegi tublit tööd oma mehe asukoha selgitamiseks. Aitajaid selles oli tal palju. Aga palju oli ka valesid niidiotsi. Tundus, et tihtipeale ta ei jõudnud õigete inimesteni."


Eesti Politsei organisatsioon,prokuratuur ja KAPO on kehtetu.

Vaata saadet:
Politseinike ja baariomanike tüli tooli pärast maksis üle miljoni krooni
27.02.2013
Selles saates:
1.KAPO ametnikud varastasid tooli-panid toime kuriteo.
Kuriteo sooritanud riigivõimuesindajad(riigiametnikud) on kehtetud.

§ 199.  Vargus

 (1) Võõra vallasasja äravõtmise eest selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
 (2) Sama teo eest, kui:
 1) teo objektiks on tulirelv, laskemoon, lõhkeaine või kiirgusallikas;
 2) teo objektiks on narkootiline või psühhotroopne aine või nende lähteaine;
 3) teo objektiks on suure teadusliku, kultuuri- või ajalooväärtusega ese;
 4) see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse, röövimise või omastamise;
 5) see on toime pandud avalikult, kuid vägivalda kasutamata;
 6) see on toime pandud suures ulatuses;
 7) see on toime pandud grupi poolt;
 8) see on toime pandud sissetungimisega;
 9) see on toime pandud süstemaatiliselt –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.
[RT I 2008, 33, 199 - jõust. 28.07.2008] 

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui see on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, –
karistatakse kahe kuni kümneaastase vangistusega.
2.Politseinikud ja prokurör kuritarvitasid oma ametiseisundit-panid toime kuriteo. 
Kuriteo sooritanud riigivõimuesindajad(riigiametnikud) on kehtetud.

§ 310.  Ebaseaduslik süüdistuse esitamine

  Prokuröri poolt teadvalt süütule isikule süüdistuse esitamise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
[RT I 2004, 46, 329 - jõust. 01.07.2004] 

§ 288.  Ametiisiku mõiste
[RT I 2007, 13, 69 - jõust. 15.03.2007]

 (1) Ametiisik karistusseadustiku eriosa tähenduses on isik, kellel on ametiseisund riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses või organis või avalik-õiguslikus juriidilises isikus, kui temale on pandud haldamis-, järelevalve- või juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad või võimuesindaja ülesanded.
[RT I 2007, 13, 69 - jõust. 15.03.2007]
 (2) Ametiisik käesoleva seadustiku §-des 293–298 nimetatud kuritegudes on ka isik, kes juhib eraõiguslikku juriidilist isikut või tegutseb selle nimel või tegutseb teise füüsilise isiku nimel, kui tal on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud pädevus ja ülesanded ning tegu on toime pandud vastava juriidilise või füüsilise isiku majandustegevuse käigus.
[RT I 2007, 13, 69 - jõust. 15.03.2007]
 (3) Ametiisik käesoleva seadustiku §-des 293–2981 nimetatud kuritegudes on ka välisriigi ametiisik. Välisriigi ametiisik on nimetatud või valitud isik, kes täidab välisriigis või selle mis tahes tasandi haldusüksuses seadusandliku, täidesaatva või kohtuvõimu ülesandeid või kes täidab avalikku ülesannet välisriigi, selle haldusüksuse, avaliku asutuse või avaliku ettevõtja heaks, samuti avalik-õigusliku rahvusvahelise organisatsiooni teenistuja või esindaja, sealhulgas rahvusvahelise esinduskogu või kohtu liige.
[RT I 2008, 33, 200 - jõust. 28.07.2008]
 (4) Ametiseisundi kasutamiseks välisriigi ametiisiku poolt loetakse teo toimepanemist või selle toime panemata jätmist ametiseisundit kasutades sõltumata sellest, kas tegu kuulub ametiisiku pädevusse.
[RT I 2008, 33, 200 - jõust. 28.07.2008]
3.Eelpool kuritegudes osalenud isikute järelvalvajad samuti panid toime kuriteo.
jne. koorubki välja,et tervelt kaks organisatsiooni on kuritegelikud ehk kehtetud.

1 comment:

Anonymous said...

http://uudised.err.ee/k/eesti/83ca7aca-0809-4a4b-8df6-5efa97869f46