Monday, March 24, 2014

„Ühistupanga heaks näiteks on Kanadas, Toronto linnas tegutsev eestlaste poolt juhitav ja 5000 liikmega ühistupank - Eesti Ühispank

http://www.tallinn.ee/est/Tallinna-linnavalitsus-kaivitas-uhistupanga-loomise

No comments: