Monday, July 8, 2013

Lilleorus on külas Michiyo – Konohana ökoküla pereliige Jaapanist ja ühtlasi Aasia regiooni ökokülade president.

Lilleorus on külas Michiyo – Konohana ökoküla pereliige Jaapanist ja ühtlasi Aasia regiooni ökokülade president. Michiyo tutvustas meile oma imetlusväärset Konohana perekonda - kogukonda inimesi, kes elavad ja töötavad koos ning on ühinenud vaimses kasvus, toetades üksteist igakülgselt. Kas teadsite, et kogu nende ökoküla pere, mille hulgas on täna juba üle 80 liikme, on viimased 19 aastat saanud kokku igal õhtul, et jagada üksteisega kõike - oma kogemusi, ideid, muresid ja rõõme! /
Lilleoru has the honour to receive a guest – Michiyo from Konohana ecovillage, Japan. She is also the president of the ecovillages' movement of Asia. She introduced us the admirable Konohana family – a group of people living and working together and growing together in spirit. Did You know that the whole family of Konohana – over 80 members by now – has met every evening over 19 years to share everything with each other - their experiences, ideas, problems and happyness!

Konohana ökokülast lähemalt / More about Konohana ecovillage: www.konohana-family.org/for-non-japanese-speakers

(Foto/Photo: Mari Kadanik)

No comments: