Wednesday, March 13, 2013

10. märtsil 2013 toimus E-Energia OrgGrupi esimene koosolek. Osales 12 liiget.

TEADAANNE

10. märtsil 2013 toimus E-Energia OrgGrupi esimene koosolek. Osales 12 liiget.

Alljärgnevalt anname lühikokkuvõtte kõneldust.
...
Energiaühistud on edukalt tegutsenud aastakümneid nii Euroopas kui USA-s, seega pole me esmaavastajad, kuid me soovime luua kõigist senistest erineva energiaühistu.

Meie energiaühistu ei ole regionaalne – selle “büroo” asub internetis, ühistu omanikeks saavad aga olla ainult Eesti Vabariigi kodanikud, olenemata sellest, millises riigis nad elavad.

Loodava energiaühistu eesmärgid on osta-müüa iseendale otse elektrienergiat Nord Pool Spot elektribörsilt, käivitada lähitulevikus väikesed elektri- ja soojusenergiatootmisüksused ja luua nende ümber kohaliku ettevõtluse, tegeledes seeläbi mitte ainult elektrienergiaga, vaid ka tööhõive küsimuste ja liikmetele igakuise elatisraha ehk omanikutulu tagamisega.
Vastavalt arenguvõimekusele loome energiaühistu juurde edaspidi ka muid olulisi ühistuid.
Alustati töörühmade loomist: põhikirja ja asutamislepingu, asutamiskoosoleku, Nord Pool Spoti ja Eleringiga koostöö tegemise, IT, meedia jt töörühmad.

Meie eesmärk on saada energiaühistu liikmeskonnaks kogu teadlik Eesti Vabariigi kodanikkond. Energia kuulub inimese PARATAMATUTE VAJADUSTE hulka, seda ei tohi keegi kasutada inimestega manipuleerimiseks, rikastumiseks ega võimu kuritarvitamiseks. Loodav energiaühistu hakkab toimima õiglase kohtlemise põhimõttel.
 
Paul Lepp Energiaühistu ehk ühistuline ettevõtlus ei looda selleks, et kasumit jahtida sama moodi kui kommertsettevõtluses. Ühistu idee seisneb õiglases kohtlemises, kus ühistu liikmed on omanikena võrdsed olenemata tema rahalisest panusest, ehk hääleõiguslikult on igal liikmel üks hääl ja kasum jagatakse võrdselt.
Mõeldamatu on, et ostes või tootes ise endale energiat, lisame sellele kasumimarginaali.
Kuidas energiaühistu kasumit teenib? Sama moodi nagu kommertsettevõtlus, aga alles siis, kui energiat on enam kui tema liikmeskond vajab. Sel juhul kehtivad kommertsettevõtluse reeglid - turuhind, mis sisaldab kasumimarginaali.
Õiglase kohtlemise põhimõte seisneb ka selles, et kogu ühistu tegevus alates tegijatest, rahalistest liikumistest kuni aruandluseni on absoluutselt avalik, samuti kontroll tegevuse üle.
 

No comments: