Tuesday, November 6, 2012

SRIK-i käesoleva loengutsükli eesmärgiks on leida lahendusi keskkonnasõbralikuma taastuvenergia kasutamiseks.


Nutikalt energiatõhusaks.

SRIK-i käesoleva loengutsükli eesmärgiks on leida lahendusi keskkonnasõbralikuma taastuvenergia kasutamiseks miljööalade ja kultuuriväärtuslike hoonete ökonoomsemaks muutmisel. Anname edasi erinevaid vaatenurki ja püüame lahti mõtestada kooskõla CO2 vähendavate energiatõhusate süsteemide ja miljöö ja kultuuriväärtusliku elukeskkonna vahel. Loengute tutvustavad ja arutlevad antud teema üle spetsialistid, et leida energiatõhusaid lahendusi ilma ajalugu ja mijööd kahjustamata. Loengud on suunatud eelkõige vanade kultuuriväärtuslike hoonete elanikele ja omanikele.
Koolitustsükkel jaotub kolme gruppi:
Visiooni loomine ja selle realiseerimine läbi projekteerimise ja kavandamise,
Erinevad tehnilised lahendused;
Praktiline töötuba
Loengud saavad alguse projekteerimisest, planeerimiset ja automaatikalahenduste tutvustamisest, kus käsitleme soojustagastusega ventilatsiooni, küttesüsteeme, automaatika lahendusi ning nende koosmõju, maksumust ja kasutegurit. Lisaks sellele toome praktilisi näiteid läbitud projektidest ning nendest õpitust.
Reedel, 09.novembril, kl.18.00 SRIK-is, Väike-Patarei 5,

Kütte- ja ventilatsioonilahendused linnakeskkonnas.
Lektor: Indrek Raide, Nordic Energy Solutions OÜ
Osalemine tasuta!
Koolitus toimub projekti Coolbricks raames ja seda toetab Euroopa Liit
registreerimine: coolbricks@renoveeri.net

Kolmapäeval, 14.novembril, kl.18.00 SRIK-is, Väike-Patarei 5

Kütte- ja ventilatsioonilahendused maamajas.
Lektor: Indrek Raide, Nordic Energy Solutions OÜ
Osalemine tasuta!
Koolitus toimub projekti Coolbricks raames ja seda toetab Euroopa Liit
registreerimine: coolbricks@renoveeri.net

Reedel, 16.novembril, kl.18.00 SRIK-is, Väike-Patarei 5

Automaatika e. targa maja lahendused nii linnas, kui maal.
Lektor: Neeme Takis, ITVilla OÜ
Osalemine tasuta!
Koolitus toimub projekti Coolbricks raames ja seda toetab Euroopa Liit
registreerimine: coolbricks@renoveeri.net

Lisaks sellele järgnevad ka koolitused:
Soojusvahetuspumpadest;
Päiksepaneelidest;
Tuulegeneraatoritest;
Küttekolletest;
Rakettahjust.
Ja veel põnevad praktilised töötoad samadel teemadel.

Hoiame miljöö alles ja planeedi puhta,

Säästva Renoveerimise Infokeskus
coolbricks@renoveeri.net

No comments: