Saturday, October 20, 2012

Laenuleib on laastutuli!


Laenuleib on laastutuli!

20.10.2012 11:35
Rumal on toppida pea laenusilmusesse, sest võlgnik ei ole enam vaba vaid kohustuslane, kes ei saa oma raha kasutada vaba valiku alusel
Kõik võib ju minna lobedalt ka laenuga, kuni inimene on terve, tal ei juhtu mõnda hullu õnnetust ja ta ei saa tasuvast öökohast kinga.....või ei lange vähemtasuvale tööle või ei tule mingit ootamatut suuremat rahavajadust seoses mõne pereliikme või lapsega, jne. jne.
Öelge mulle kallid laenusoovitajad, MILLISED ON ÜHE LUUST JA LIHAST TAVALISE PALGATÖÖTAJA GARANTIID NENDE HALBADE VÕIMALUSTE VASTU?? On ju vaid lootus: ehk minuga ei juhtu, ehk saatus hoiab mind!
Aga, mis saab siis, kui ikkagi juhtub sündmus, mis lööb senise elukorralduse ja võimalused uppi??
Laen on orjus. Laen on kaasaegse orjuse alaliik. Kogu inimkonna ajaloos on olnud orjust ja orje, nii või teistsugusel kujul, on ka paraeguses maailmas.
Kui inimesel lasuvad mingid rahalised kohustused, mille täitmata jätmine ähvardab laastavate jõuvõtete kasutamisega ja inimese vara arestimisega, SIIS ON TEGEMIST ORJANDUSE JA ORJAPIDAJATEGA. 
Kõik, mis minul olemas on, on saadud ilma laenudeta vaid omaenda töö vilja kasutamisel sihipäraselt. Ma ei võta laenu põhimõtteliselt ja ma ei vaheta oma finantsilist vabadust orja-ahelate vastu, iialgi.
Kes soovib, tehku teisiti!

No comments: