Wednesday, September 26, 2012

Õpiring "TUGEV KOGUKOND"

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant eesotsas Kodukandi Koolituskeskuse juhatajaga algatab kodanikuharidusliku õpiringi "TUGEV KOGUKOND". Õpiringi raames toimub 7 kohtumist, ajavahemikus september – detsember 2012  ning see toimub Põlvamaal, Räpina vallas, Ruusa külade piirkonnas. Õpiringi kaastakse kolm väliseksperti.

http://koolitus.kodukant.ee/?id=103625

No comments: