Wednesday, September 26, 2012

Mõiste "homofoobia" on kunstlikult loodud värdsõna


Brüno (teisesooihar)

26.09.2012 12:30
Igatahes pole homofoobia ja pederastia meditsiinilised probleemid.

Mõiste "homofoobia" on kunstlikult loodud värdsõna, mida tegelikkuses ei eksisteeri ning mõeldud valimatult nende inimeste sildistamiseks, kes misiganes põhjustel vägisi pealesurutava homopropagandaga ja selle tolereerimisega nõus ei ole. Või kellele lihtsalt, esteetilistel-, moraalsetel- või misiganes muudel põhjustel pederastia ja lesbism on lihtsalt vastuvõetamatud. Neid kes seda avalikult ja otsekoheselt välja julgevad öelda, sildistatakse (ennekõike homoakstivistide poolt) "homofoobi" sildiga - mis on nonsenss.
Kas keegi on kuulnud, et näiteks karsklasi kutsutakse "alkofoobideks"?

Mis puudutab seda, et "pederastia ei ole meditsiiniline probleem", siis täiendaksin austatud autori seda lauset sõnaga "hetkel". Me kõik ju teame, et pederastia oli pikki aastakümneid "meditsiiniline ja koguni kriminaalne probleem", kus see seksuaalhälve oli meie laiuskraadil kriminaliseeritud ja on seda umbes kolmandikus maailma riikides siiani.
Juba eelmise sajandi alguses ilmunud meditsiiniõpikutes kirjeldati omasooiharust, kui hälvet, oma algsel kujul sõnaga _päderastia_. 
Paljud ilmselt mäletavad, milline "torm veeklaasis" tõusis sellest, kui lp. dr. Mardna julges hiljuti avalikult välja öelda, et "pederastia on haigus, seda teavad ju kõik"... ning teda sunniti selle eest hiljem "vabandama", mida dr. Mardna põhjendas siis sõnadega, et "tema ülikooli ajal nii õpetati".
See, et pederastia/lesbism, kui seksuaalhälve, on hetkel (rohkem küll poliitkorrektsetel põhjustel) WHO haiguste nimekirjast välja arvatud, jäägu nüüd tulevastele põlvedele analüüsida - kas see oli õige või mitte: kuipalju seda hälvet üldse ravida püüti, kas see on üldse ravile alluv... jne.

Mis puudutab homosuhete legaliseerimist, siis väidan väsimatul: ainult õiglane, aus ja avalik üldrahvalik referendum (ehk rahvas ise) saaks ühiskonnas määrata, millised eetilised ning moraalsed väärtused siin prevaleerivad.
Rahvas peaks saama otsustama põhiliselt kahe asja üle: kas 
a) homosuhted legaliseerida või 
b) hoopis kriminaliseerida Venemaa kultuurihällis Peterburis tehtud otsuse eeskujul igasugune pederastia ja pedofiilia propaganda. Seda eelkõige lasteasutuste läheduses ning alaealistele.

Ühiskonnakodanikud, elik ühes riigis elevad inimesed peavad saama ISE otsustada, millises keskkonnas ning milliste püsiväärtustega ja väärtushinnagutega nii _de facto_, kui _de jure_ nad soovivad elada ning enda järeltulevat põlve kasvatada.No comments: