Sunday, August 26, 2012

Paul Tammert Mina panin teele sellise kirja:

Paul Tammert
Mina panin teele sellise kirja:

Hea Riigikogu saadik, hr. 

Kuigi mina Teid ei valinud, esindate Teie seaduse tahtel mind ja võtate vastu riiki ja rahvast puudutavaid olulisi otsuseid minu ja teiste selle valimisringkonna inimeste nimel.

Tahan käesolevaga Teile meelde tuletada, et mina ei ole andnud Teile isiklikult ega ka Teie erakonnale volitust ühineda ESM’iga, et seeläbi panna igale Eestimaa elanikule peale kohustus tasuda sellele organisatsioonile ette määramata ajahetkel ja piiramatus summas raha 7 päeva! 

See, et seda käsitletakse laenuna ja investeeringuna ei muuda asja, kuna hr Ligi on selgelt deklareerinud, et me ei soovi ESM’ist saada dividende ega intresse, vaid oleme valmis selle kõik jätma Euroopa hüvanguks (Sic!). 

Kuna ESM on oma mõjult ja pikaajaliselt tagajärgedelt meie ühiskonnale võrreldav pea seitsekümmend aastat tagasi sõlmitud Baaside lepinguga, siis vastustan ma kõigi võimalike vahenditega Eesti ühinemist selle organisatsiooniga. 

ESM ei suuda oma praeguses mahus aidata suuri EL liikmesriike (s.h ilmselt ka Hispaaniat), kui need oma fiskaalpoliitika läbikukkumise tõttu hätta satuvad. ESM ei aita põhikirja sätete järgi väikeseid riike (s.h Eestit), kui need hätta jäävad, sest see ei ohusta EL fiskaalstabiilsust. Arusaamatuks jääb, mida hakatakse ESM’i vahenditega tegema siis kui praegused hädalised on oma probleemid lahendanud ning hiiglaslik rahasumma jääb lihtsalt vedelema.

Ma ei eita hätta sattunud EL liikmesriikide abistamise põhimõtet, küll aga vastustan ma igal võimalikul viisil selleks ESM’i asutamist ja selle läbi finantsinvestoritele nende endi poolt põhjustatud kahjude kompenseerimist. 

Konkurentsivõimelise turumajanduse eelduseks on halbade investeeringute ja vale majanduspoliitika pankrotistumine. Alles peale süüliste pankrotistumist võime me hakata rääkima kasvule suunatud projektide toetamisest. Praegune poliitika hävitab nii EL liikmesriikide rahvusvahelise konkurentsivõime kui ka euro enda ning võtab meilt majanduskasvu võimalused aastakümneteks. 

Soovin Teile ja kõigile teistele Riigikogu liikmetele selgroogu Eestimaa kodanike huvide eest seismisel. 

Ja pidage meeles, et võlaorjusesse paisatud inimeste needus tabab kõiki neid rahvasaadikuid, kes Eesti vabaduse - s.h iseotsustamise õiguse oma finantskohustuste üle - annavad võõrastesse kätesse!

Paul Tammert
Eesti Vabariigi kodanik

No comments: