Sunday, August 19, 2012

Aaviksoo on küüditaja.kaval-ants

16.08.2012 10:14
teatavasti on hirmutamine väga võimas relv ja seda kasutab kodanik aaviksoo mõnuga. nt aaviksoo väite, et väikeses koolis jääb laps lolliks, on absurdne, kuid ometi see mõjub, sest oma lapse tuleviku osas muutuvad lapsevanemad alati (üksikute eranditega) emotsionaalseks ega suuda enam päris ratsionaalselt mõelda. lisada siia veel muud kaudsed mõjutusvahendid, nt "lihtsalt mõttevälgatus", et paneks väiksemad koolid kinni ja rahastamissüsteemide "ümbervaatamine", ning ongi väikekoolide hääbumine lihtsalt aja küsimus. ministeerium klõpsutab selle peale ainult oma suuri süütuid silmakesi: nemad pole ju käskinud kooli kinni panna, rahvas ja omavalitsus tegid seda!

P.S. öelge mulle, kui palju on inimesi, kes on nõus ostma 1 euro eest ühe artikli ja 2 euro eest ühe ajalehe? üheks päevaks veel pealekauba.

No comments: