Saturday, July 28, 2012

Vanglas ja linnas hakkab inimaju taandarenema.

Linn on vangla... vanglas inimaju hakkab degradeeruma peale kolmandat vangiaastat...linna elu hakkab ajudele juba mõne päeva möödudes...linnaelanike ajud on degradeerunud linna halva mõju tõttu...seda on näha taandarenenud ajakirjanike sõnavõttudest...
Abitute ajakirjanike põlvkond: Postimehe ajakirjanikud on mähkmetes ja Delfi omad ei oska kahvlit hoida
http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/abitute-laste-polvkond-4-aastased-mahkmetes-ja-8-aastased-ei-oska-kahvlit-hoida.d?id=64719490&com=1&s=1&no=340


Korralikku  ajakirjandust iseloomustavad viis tunnust: 1. hea probleemipüstitus, 2. lahenduste otsimine ühiskonna huvides, 3. probleemse teema ammendav avamine ja sobilike allikate paljusus, 4. esitusviisi ajakirjandusmeisterlikkus, hea ja loetav stiil, miks mitte ka uudne käsitlusviis ning 5. tähelepanuväärne ühiskondlik mõjukus, vastukaja teke."

Abitute ajakirjanike artiklites puuduvad punktile 2 vastavad laused.

No comments: