Friday, June 22, 2012


Oivalist ajakirjandust iseloomustavad viis tunnust: 1. hea probleemipüstitus, 2. lahenduste otsimine ühiskonna huvides, 3. probleemse teema ammendav avamine ja sobilike allikate paljusus, 4. esitusviisi ajakirjandusmeisterlikkus, hea ja loetav stiil, miks mitte ka uudne käsitlusviis ning 5. tähelepanuväärne ühiskondlik mõjukus, vastukaja teke."

Teie artiklist ma ei leidnud punktile 2 vastavaid lauseid.
Elagu ühistupõhine haridus ja majandus.http://elektritsaabtasuta.blogspot.ie/2012/06/elagu-uhistupohine-haridus-ja-majandus.html

No comments: