Tuesday, June 26, 2012

Edu luuakse väikeste igapäevaste harjumustega


Edu luuakse väikeste igapäevaste harjumustega, mis aja jooksul kogunevad ja annavad loodetust tunduvalt paremaid tulemusi.
Kõige alus on segavatest harjumustest loobumine ja uute arendavate harjumuste kasutusele võtmine.

No comments: