Thursday, April 12, 2012

Mikrotootjate liitumine elektri jaotusvõrguga


https://www.energia.ee/et/home/network/jaotusvork

Mikrotootjate liitumine elektri jaotusvõrguga

Mikrotootjate all mõeldakse selliseid elektri väiketootjaid, kes kasutavad taastuvenergia elektritootmisseadmeid eelkõige majapidamise omatarbeks.
Mikrotootmisseadmeks loetakse kohtkindlat tootmisseadet, mille faasinimivool ei ületa 16A kas ühe- või kolmefaasilises 230/400 V madalpingevõrgus. Mitme tootmisseadme korral liitumispunktis ei tohi nende summeeritud nimivoolud ühes faasis ületada 16 A. Mikrotootmisseadmeks kvalifitseerub seega ühefaasiline tootmisseade või seadmete grupp, mille nimiaktiivvõimsus on maksimaalselt 3,68 kW, ning kolmefaasiline tootmisseade või seadmete grupp, mille nimiaktiivvõimsus on maksimaalselt 11 kW.
Elektritootmisseadmete jaotusvõrku ühendamist reguleerib Vabariigi Valitsuse kehtestatud määrus nr 184 "Võrgueeskiri". Vastavalt määrusele loetakse tootmisseadmete jaotusvõrguga ühendamiseks ka omatarbeks väiksemate nn mikrotootmisseadmete elektrilist ühendamist tarbijapaigaldises isegi juhul, kui toodetud elektrienergia koguseid jaotusvõrku ei edastata.

No comments: