Tuesday, April 10, 2012

Filmi 


Zeitgeist liikumise film"Paradiis või unustus"

http://youtu.be/KphWsnhZ4Ag
tiitrid:MAA RESSURSIDE INTELLIGENTNE HALDAMINE
Kuidas saaksime kasutada oma tehnoloogiat arukalt,nii,et kõigile oleks ressursse rohkem kui küllalt?
Selle saavutamiseks peab selle planeering põhinema planeedi ressursside kandevõimel. Kogu meie infrastruktuur tuleb ümber kujundada ja korraldada sidusa,integreeritud,tervikliku süsteemina,See tähendab meil tuleb globaalset kogukonda käsitleda ühtse tervikuna,kuhu on kaasatud kõik inimesed ning planeerima sellest lähtuvalt.Ainult sel viisil saame kasutada tehnoloogiat,et jagu saada ressursside puudujäägist,tagada universaalse külluse,ning kaitsta keskkonda.Seetõttu tuleb esmalt teostada globaalne uuring,et hinnata,mis meil täpselt olemas on.Se teeks kindlaks meie füüsilised ressursid,isikkoosseisu,tootmiskeskused ja inimeste vajadused.
See aitaks meil määrata mis koguses kaupu ja teenuseid on vaja.Näiteks:kus asub haritav maa,et kasvatada vilja?Kui palju on erinevates kohtades inimesi ja milline on nende tervislik seisund? Nii saaks kindlaks määrata kuhu ja kui palju ehitada haiglaid.Kui püüaksite seda täna teha,läbi viia ülemaailmset uuringut kõikide riikide ressurssidest,siis nad imestaksid:"Miks te seda teada tahate?Et teada kas meil on ressursse,et võidelda teie relvastuse ja muude asjadega?"Nad oleksid skeptilised,kõhkleksid kas anda informatsiooni,seega ma ütleksin tänapäeva kultuuris see ei toimiks.Kui ideed ja nende põhjendused on esitatud,ühtlasi ka kasud kõikide riikide jaoks,kusjuures kasud peaksid olema spetsiifilised ja arusaadavalt väljendatud.Kui nad siis nõus on,saaks uuringu läbi viia.Minu või kellegi teise arvamus ei otsusta midagi.Rahvaarv,olemasolevad ressursid ja Maa kandevõime määravad mida tehakse ja kui kiiresti asjad liiguksid.Täna toimib kõik teisel põhimõttel aga tulevikus põhineks kõik dünaamilise tasakaalu hoidmisel.See tähendab,et kõik töötab kõrgeima potentsiaaliga
ilma keskkonda kahjustamata.
Külluse ja kõigi inimeste kõrge elatustaseme saavutamise võtmeks on automatiseerida võimalikult palju võimalikult lühikese ajaga.Kuid ülemineku ajal peame koondama tehnoloogilised võimed,mis on inimesetel, kes töötavad arvutitega ja kes töötavad tehnoloogiaga  selleks,et ehitada ja kavandada ressursside kättetoimetamise meetodeid ja vajalikke tööstusettevõtteid ressursside töötlemiseks.
Meie probleemid ja nende lahendused on tehnilised, mitte poliitilised.Enamiku probleeme saab lahendada
kui tehnoloogiat ja teaduse meetodeid kasutatakse kõigi inimeste teenistuses aga mitte vaid väheste valitute  heaks.Mida sina tahad? Sul tuleb seda endalt küsida? Ma tahan elada maailmas kus ma ei pea kartma,et mu lapsed läheksid järjekordsesse sõtta,kus tekiks puudust,probleeme või haigusi.Kas sa tead,kuidas luua sellist maailma? Ei,ma ei tea.Noh,kuidas sa alustaksid? Sa kutsud kokku erinevad teadusharud ja ütled:"Need on probleemid mida me tahaksime lahendada".Teaduslik valitsus ei tähenda seda,et teadlased valitsevad või kontrollivad inimesi.See tähendab,et neil on paremad vahendid,et ehitada transpordisüsteeme ja paremad vahendid õhu puhastamiseks.Neil on parimad ookeanide taastamise vahendid mis täna saadaval on.
Arvutid saaksid täita kõigi vajadusi  kui küberneerimine oleks lõplikult integreeritud kõikidesse selle uue ja dünaamilise kultuuri aspektidesse.Seda võib ette kujutada kui elektroonilist närvisüsteemi mis laieneb sotsiaalkompleksi kõikidele aladele.Selle ülesanne oleks kordineerida tasakaalu.tootmise ja jaotuse vahel,et vältida ala ja ületootmist.
Selles ülimalt tehnilises ühiskonnas põhinevad otsused otsesel keskkonna inimeste ja tööstuse tagasisidel.Seda võib ette kujutada kui hulka elektrilisi sensoreid läbi kogu keskkonna alates linnadest,ladudest,tehastest,jaotuskeskustest,transpordivõrkudest,üle maailma,kogumas andmeid et teha kohasemaid otsuseid.Otsused põhinevad ühiskonna vajadustel mitte ettevõttete või erahuvidel.
Me ei peaks kartma automatiseeritud tehnoloogiat ega masinaid vaid tehnoloogia kuritarvitamist ja väärkasutamist omakasu eesmärgil.Pea meeles,inimesed on need kes otsustavad mis eesmärke masinad teenivad.Kui tehnoloogia ei vabasta kõiki inimesi,et nad saaksid püüelda kõrgemate inimsaavutusteni siis on kõik see tehnoloogiline potentsiaal mõttetu.
Alati tuleb teha uuring positiivsetest ja negatiivsetest külgedest enne kui alustada keskkonna tegeliku rekonstrureerimisega.

No comments: