Thursday, April 5, 2012

Aitame kaasa kestliku maailma kujunemisele

Pilte Eesti Ökokogukondade Ühenduse talviselt kokkusaamiselt, kus arutati ühenduse strateegiat, missiooni ja visiooni tulevikuks. 
Missiooni uus ettepanek: Aitame kaasa kestliku maailma kujunemisele, ühendame ja esindame inimesi ning organisatsioone, kes seisavad ökokogukondliku mõtte- ja eluviisi kandmise ning edendamise eest.

Visiooni uus ettepanek:Oleme tugeva ja hooliva ühendusena kogukondliku ning kestliku eluviisi teabe- ja kogemuste keskus. Oleme ühiskonnas tunnustatud jõustaja, innustaja ja koostööpartner igal tasandil inimesest ühiskonnani.
http://www.pafscape.com/priva/sillaotsa12/

No comments: