Friday, March 23, 2012

Kuidas saab gaasimüügi turg laieneda gaasitorude erastamisega = mahamüümisega = üleandmisega kui gaasi torudesse puhujaks jääb ikkagi GAZPROM?

Ants.

24.03.2012 06:28
Elektriülekandeliinid mis enamuses on valmisehitatud ajal, mil el.energia maksis 0.02 - 0,04 rbl kWh, kukkusid Eesti Energia bilansist Taavi Veskimäe sülle Eleringina, Eesti Energia pealiku S.Liive palk töömahukuse vähenemise tõttu tõusis 2,5 miljoni kroonini aastas, T.Veskimägi palgaks kujunes aga seni olematu töö tõttu ligi 1,2 miljonit krooni aastas. Milline on aga praegu elektriülekandetasu osakaal elektrtarbijale? See moodustab praegu ligi kaks kolmandikku elektri hinnast . Sama hakkab toimuma ka gaasitorustiku üleandmisega = mahamüümisega nt. 1.- euro eest Eleringile või mõnele välisfirmale (kuulda on olnud isegi müügist Küprosele!). Kohe tõstatub uue valdaja palgaküsimus, mis ei sobi praegusel ajal olla sugugi alla miljoni aastas, siia lisanduvad ametnikearmee ja ka tööliste palgad. Kuidas saab gaasimüügi turg laieneda gaasitorude erastamisega = mahamüümisega = üleandmisega kui gaasi torudesse puhujaks jääb ikkagi GAZPROM? Gaasitarbijad, olge valmis gaasihinna mitmekordistamiseks! Käibemaks - 20% igast hinnatõusust kukub aga vääramatult Eesti Riigi põhjatusse rahakotti! Järelikult saab gaasitorustikust mahamüümise korral ikkagi riigi eelarvedoonor!

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/toomas-toniste-gaasitorud-ei-saa-eelarvedoonoriks.d?id=64121197

No comments: